Malé Karpaty

Kód územia

SKCHVU014

Výmera územia

52458,480 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Borinka, Brezová pod Bradlom, Budmerice, Buková, Častá, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Doľany, Dolné Orešany, Dolný Lopašov, Dubová, Grinava, Horné Orešany, Hradište pod Vrátnom, Hrubé lúky, Chtelnica, Jablonové, Kočín, Košariská, Kuchyňa, Lančár, Limbach, Lošonec, Lozorno, Malé Tŕnie, Marianka, Mást II, Modra, Neštich, Pernek, Pezinok, Píla, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prašník, Prievaly, Rača, Rohožník, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Sološnica, Stupava, Svätý Jur, Šterusy, Turecký vrch, Vajnory, Veľké Tŕnie, Vrbové, Záhorská Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,42556096

Zemepiská dĺžka

17,30580326

Nadmorská výška (m)

Max

761

Priemerná

386

Min

137

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aquila heliaca, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco cherrug, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria

Popis územia

Geological basement consists mostly of crystalline rocks in the eastern part, mesosoic rocks with different strata of calcites, dolomites and schists in the northwestern part and calcites and dolomites together with the tertiary layers of sandstones, conglomerates and gravels in the northern part of the site. Geomorphologically the site is of an upland character. There are several karst areas with superficial as well as subsurface karst structures bound to the calcareous basement of the site. Majority of the site is covered with deciduous forests, especially beech and oak stands. There are also mixed forests in places with artificial pine cultures in the northern part of the site. The composition is completed with small islands of meadows and rock and scree habitats. Border parts of the site represent a transition to the lowlands – they consist of the mosaic structure of grasslands, vineyards, orchards and arable land. There are also smaller parts in the area assigned for sport and recreation activities. Several stone quarries situated especially in the border parts are important landscape features of the site. Percentage within biogeographic regions: Alpine 97.067%, Pannonic 2.933%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco cherrug, Pernis apivorus and Dendrocopos medius. Regularly nest here more than 1% of national population of Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Picus canus, Sylvia nisoria, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata, Streptopelia turtur and Aquila heliaca.

Zraniteľnosť

Forestry measures are seen as human activities currently exerting most pressure on the favourable conservation status of the area with rather negative impact on the resident populations of forest tree cavity nesting bird species and, even more importantly, on the current numbers of the birds of prey. Measures seen as nature conservation "controversial" include the felling of old forest stands and the removal of snags, broken trees, windthrows, etc. Presence of the forest workers and machinery, ramblers, holidaymakers and climbers in the area directly causes the disturbance of the birds of prey species on their breeding grounds. Illegal hunting (namely illegal shooting of owls and birds of prey) together with the illegal poaching of the birds of prey young is also considered a serious problem here. Special attention should be paid to the number of birds being electrocuted on the power lines lacking adequate protection and the application of chemicals, especially in agriculture. Conservation of fragmented vegetation, shrub formations and permanent grasslands should also be considered as important.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.423 % church - 0.004 % other communities - 0.174 % other owners - 0.006 % private - 9.249 % state - 80.591 % towns and municipalities - 3.439 % urbarial communities - 1.115 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Bufo viridis, Coronella austriaca, Cricetus cricetus, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Maculinea arion, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana lessonae, Vespertilio murinus, Zerynthia polyxena