Vytlačiť

večernica tmavá (pestrá)

večernica tmavá (pestrá)

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

3 065 640 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

38

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (23),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (21),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (19),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (18),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (17),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (16),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (16),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (12),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (10),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (10)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
13.3% 86.7%
PAN:
25.0% 25.0% 50.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
96.7% 3.3%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
93.3% 6.7%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
13.3% 86.7%
PAN:
25.0% 25.0% 50.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E02 - priemyselné a obchodné plochy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 66,7 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV