Add new observation 1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
vrchovka alpínska 11.6.2020 Oravská Polhora, Vydrovka
1
Záznamy monitoringu
vrchovka alpínska 12.6.2020 Nová Sedlica - lokalita S od kóty Beskyd
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 21.4.2020 Sútok MalinyZohor.kan
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 2.4.2020 Ústie Rudavy
2
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 8.4.2019 Podlužany PFU3P_L
skokan hnedý 9.4.2019 Nemčinany. VN RTE1P_L
2
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 10.7.2017 Vozokansky luh BBO1P_L
kunka červenobruchá 8.4.2019 Vozokansky luh BBO1P_L
1
Záznamy monitoringu
ropucha zelená 15.4.2019 Nitra. Dobrotka BVI2P_L
1
Záznamy monitoringu
rosnička zelená 17.4.2019 Košské mokrade HAR1A_L
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 5.6.2020 Ostrolúcka jelšina
2
Výskytové záznamy
Ursus arctos 2.7.2020 michal.kalas Kalaš
Ursus arctos 2.7.2020 michal.kalas Kalaš
2
Výskytové záznamy
Columba palumbus Linnaeus, 1758 26.6.2020 michal.kalas Kalaš
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 3.7.2020 michal.kalas Kalaš
5
Výskytové záznamy
Melica ciliata 22.5.2020 Róbert Šuvada
Teucrium montanum 22.5.2020 Róbert Šuvada
Poa badensis 22.5.2020 Róbert Šuvada
Silene nemoralis 22.5.2020 Róbert Šuvada
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi 22.5.2020 Róbert Šuvada
5
Výskytové záznamy
Vincetoxicum hirundinaria 29.4.2020 Róbert Šuvada
Trinia glauca 29.4.2020 Róbert Šuvada
Fragaria viridis 29.4.2020 Róbert Šuvada
Melica ciliata 29.4.2020 Róbert Šuvada
Onosma visianii 29.4.2020 Róbert Šuvada
4
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 20.5.2020 Ladomirová Barbara Repčíková
Nížinné a podhorské kosné lúky 20.5.2020 Ladomirová Barbara Repčíková
Nížinné a podhorské kosné lúky 20.5.2020 Ladomirová Barbara Repčíková
Nížinné a podhorské kosné lúky 20.5.2020 Ladomírová, za cintorínom Barbara Repčíková
5
Výskytové záznamy
Apion (Ceratapion) onopordi Kirby, 180... 10.5.2019 Šrobárová. PR Pod Starým vrchom R. Škoda
Bledius (Astycops) tibialis Heer, 1839 9.7.2017 Patince - pieskovňa S. Benedikt,
Bledius (Hesperophilus) opacus Block, ... 9.7.2017 Patince - pieskovňa S. Benedikt,
Laccobius (Microlaccobius) gracilis Mo... 9.7.2017 Patince - pieskovňa S. Benedikt,
Laccobius (Laccobius) minutus (Linnaeu... 9.7.2017 Patince - pieskovňa S. Benedikt,
5
Výskytové záznamy
Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis... 1.7.2020 Horná Ždaňa Dušan Farbiak
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) 1.7.2020 Dušan Farbiak
Papilio machaon Linnaeus, 1758 1.7.2020 Horná Ždaňa Dušan Farbiak
Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) 1.7.2020 Horná Ždaňa Dušan Farbiak
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 175... 1.7.2020 Horná Ždaňa Dušan Farbiak
1
Výskytové záznamy
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 30.6.2020 Dušan Farbiak
1
Výskytové záznamy
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 2.7.2020 Martina Gubková Mihaliková
1
Výskytové záznamy
Oxycoccus palustris 1.7.2020 Martina Gubková Mihaliková

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Róbert Šuvada

Most recorded species

hrdobarka obycajná

Spolu

20 413

Observed
species


1 383K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

kľukva močiarna Oxycoccus palustris

1.7.2020

Gubková Mihaliková Martina


brusnica barinná Vaccinium uliginosum

1.7.2020

Gubková Mihaliková Martina


páperník pošvatý Eriophorum vaginatum

1.7.2020

Gubková Mihaliková Martina


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Liparus glabrirostris K... Liparus glabrirostris K., 18...

4.7.2020 - Za Laca

Motyčka Stanislav


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

2.7.2020

Gubková Mihaliková Martina


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

2.7.2020

Valachovič Dušan


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News