Add new observation 4
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom
priadkovec trnkový 24.4.2021 Vaďovce
1
Záznamy monitoringu
2
Záznamy monitoringu
2
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Slatiny s vysokým obsahom báz 19.6.2021 Hlísna studňa
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
užovka fŕkaná 19.6.2021 Zvolen
1
Záznamy monitoringu
jasoň chochlačkový 19.9.2021 Chrámec
1
Záznamy monitoringu
Hnedáčik osikový 5.6.2021 Zobor
5
Výskytové záznamy
Silurus glanis Linnaeus, 1758 16.8.2021 SKUEV0820 dolný tok Hrona_3 Bíňa Jakub Fedorčák
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) 16.8.2021 SKUEV0820 dolný tok Hrona_3 Bíňa Jakub Fedorčák
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) 16.8.2021 SKUEV0820 dolný tok Hrona_3 Bíňa Jakub Fedorčák
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) 16.8.2021 SKUEV0820 dolný tok Hrona_3 Bíňa Jakub Fedorčák
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) 16.8.2021 SKUEV0820 dolný tok Hrona_3 Bíňa Jakub Fedorčák
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 31.7.2021 Guzice Dušan Senko
Crepis biennis 31.7.2021 Guzice Dušan Senko
Trifolium pratense 31.7.2021 Guzice Dušan Senko
Geranium pratense 31.7.2021 Guzice Dušan Senko
Campanula patula 31.7.2021 Guzice Dušan Senko
5
Výskytové záznamy
Prechodné rašeliniská a trasoviská 13.6.2021 Slaná Voda Zuzana Dítě
Epilobium palustre 13.6.2021 Slaná Voda Zuzana Dítě
Cirsium palustre 13.6.2021 Slaná Voda Zuzana Dítě
Succisa pratensis 13.6.2021 Slaná Voda Zuzana Dítě
Viola palustris 13.6.2021 Slaná Voda Zuzana Dítě
5
Výskytové záznamy
Prechodné rašeliniská a trasoviská 27.6.2021 Chraste II Zuzana Dítě
Polytrichum commune 27.6.2021 Chraste II Zuzana Dítě
Galium palustre 27.6.2021 Chraste II Zuzana Dítě
Poa trivialis 27.6.2021 Chraste II Zuzana Dítě
Lychnis flos-cuculi 27.6.2021 Chraste II Zuzana Dítě
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 22.5.2021 Rúbanice Iveta Škodová
Veronica chamaedrys 22.5.2021 Rúbanice Iveta Škodová
Vicia sepium 22.5.2021 Rúbanice Iveta Škodová
Trifolium repens 22.5.2021 Rúbanice Iveta Škodová
Acetosa pratensis 22.5.2021 Rúbanice Iveta Škodová
5
Výskytové záznamy
Slatiny s vysokým obsahom báz 19.6.2021 Hlísna studňa Zuzana Dítě
Cirsium palustre 19.6.2021 Hlísna studňa Zuzana Dítě
Jacea phrygia agg. 19.6.2021 Hlísna studňa Zuzana Dítě
Carex rostrata 19.6.2021 Hlísna studňa Zuzana Dítě
Carex panicea 19.6.2021 Hlísna studňa Zuzana Dítě
1
Výskytové záznamy
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 22.9.2021 Viliam Vongrej
5
Výskytové záznamy
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 30.6.2021 SKUEV0843 dolná Ondava_2 Jakub Fedorčák
Romanogobio albipinnatus Fang, 1934 30.6.2021 SKUEV0843 dolná Ondava_2 Jakub Fedorčák
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) 30.6.2021 SKUEV0843 dolná Ondava_2 Jakub Fedorčák
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) 30.6.2021 SKUEV0843 dolná Ondava_2 Jakub Fedorčák
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 30.6.2021 SKUEV0843 dolná Ondava_2 Jakub Fedorčák
1
Výskytové záznamy
Impatiens glandulifera 14.9.2021 Richnava Branislav Endel
1
Výskytové záznamy
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 21.9.2021 Lucia Sibilová

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Zuzana Dítě

Most recorded species

smrek obycajný

Spolu

20 930

Observed
species


1 455K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

slizovka žltková Fuligo septica

10.9.2021 - Horná Lehota - ...

Škorňová Valéria


glejovka americká Asclepias syriaca

9.9.2021

Wittlinger Lukáš


netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

9.9.2021

Wittlinger Lukáš


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

modráčik bahniskový Maculinea nausithous (Bergst...

6.6.2021 - Benice

Ivan Richter


Modráčik krvavcový Maculinea teleius (Bergstrae...

13.6.2021 - Benice

Ivan Richter


modráčik bahniskový Maculinea nausithous (Bergst...

20.6.2021 - Turčianske Tepl...

Ivan Richter


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News