Add new observation 3
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 3.9.2019 Henckovce
jašterica zelená 29.8.2019 Krásna Hôrka
jašterica múrová 29.8.2019 Krásna Hôrka
1
Záznamy monitoringu
užovka hladká 28.8.2019 Kvetnica
3
Záznamy monitoringu
jašterica bystrá 28.8.2019 Turňa
jašterica zelená 28.8.2019 Turňa
jašterica múrová 28.8.2019 Turňa
1
Záznamy monitoringu
jašterica bystrá 28.8.2019 Bukovinka
1
Záznamy monitoringu
užovka stromová 26.6.2019 Kováčová
4
Záznamy monitoringu
užovka hladká 20.7.2019 Tarbucka
užovka stromová 20.7.2019 Tarbucka
jašterica zelená 20.7.2019 Tarbucka
korytnačka močiarna 18.7.2019 Tajba
2
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 7.8.2019 Spišský Hrhov
1
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky
1
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda
1
Výskytové záznamy
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 19.9.2019 Jaslovské Bohunice Viliam Vongrej
2
Výskytové záznamy
Corvus corax Linnaeus, 1758 16.9.2019 Gemerská Hôrka, Na hrbe Norbert Mički
Corvus corax Linnaeus, 1758 18.9.2019 Silická Brezová, Kráľova studňa Norbert Mički
3
Výskytové záznamy
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) 13.9.2019 NPR Devínska Kobyla Viliam Vongrej
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) 13.9.2019 NPR Devínska Kobyla Viliam Vongrej
Mantis religiosa Linnaeus, 1758 13.9.2019 NPR Devínska Kobyla Viliam Vongrej
4
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 16.9.2019 Juraj Popovics
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 26.7.2019 János Csík
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 26.7.2019 János Csík
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 12.9.2019 János Csík
5
Výskytové záznamy
Fallopia japonica 15.8.2019 MEDZILABORCE Barbara Repčíková
Solidago canadensis 15.8.2019 MEDZILABORCE Barbara Repčíková
Solidago canadensis 15.8.2019 MEDZILABORCE Barbara Repčíková
Stenactis annua 15.8.2019 MEDZILABORCE Barbara Repčíková
Solidago canadensis 15.8.2019 MEDZILABORCE Barbara Repčíková
1
Výskytové záznamy
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1... 17.9.2019 Martin Šepeľa
2
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17.9.2019 Dan Harťanský
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17.9.2019 Dan Harťanský
4
Výskytové záznamy
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 18.9.2019 michal.kalas Kalaš
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton,... 18.9.2019 michal.kalas Kalaš
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 17.9.2019 michal.kalas Kalaš
Ursus arctos 18.9.2019 michal.kalas Kalaš
5
Výskytové záznamy
Impatiens parviflora 18.9.2019 Janka Smatanová
Solidago canadensis 18.9.2019 Janka Smatanová
Paulownia tomentosa 18.9.2019 Janka Smatanová
Fallopia japonica 18.9.2019 Janka Smatanová
Fallopia japonica 18.9.2019 Janka Smatanová
1
Výskytové záznamy
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 13.9.2019 Svit Andrej Saxa

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Anna Dobošová

Most recorded species

pohánkovec japonský

Spolu

20 092

Observed
species


1 332K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

bahnička kranská Eleocharis carniolica

11.6.2019 - Osadné - pri Hl...

Miroslav Buraľ


črievičník papučkový Cypripedium calceolus

10.6.2019 - Oravská Lesná, ...

Ivan Šustr


jazýčkovec východný Himantoglossum caprinum

2.7.2019 - Smolenice

Darina Válková


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

16.9.2019

Popovics Juraj


podkovár malý Rhinolophus hipposideros (Be...

17.9.2019

Šepeľa Martin


Včelár lesný (včelár ob... Pernis apivorus (Linnaeus, 1...

26.7.2019

Csík János


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News