Add new observation 1
Záznamy monitoringu
Roháč obyčajný 19.7.2019 Šranek
1
Záznamy monitoringu
Roháč obyčajný 28.8.2019 Skalica - Morava
1
Záznamy monitoringu
Roháč obyčajný 23.8.2019 Gbelský les
1
Záznamy monitoringu
Slimák záhradný 3.5.2019 Perínske rybníky
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 24.1.2020 Lesnický potok, Dunajec
2
Záznamy monitoringu
3
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 9.12.2019 Morava 54.5 r.km
Bobor vodný 25.2.2020 Piverung
Bobor vodný 11.3.2020 Oliverové jazero
2
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 14.2.2020 Priepich Moravy XI
Bobor vodný 14.2.2020 Priepich Moravy IX
1
Záznamy monitoringu
poniklec slovenský 28.3.2019 Spišské Podhradie, Rybníček
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 9.4.2019 Lomné
5
Výskytové záznamy
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 30.3.2020 Kráľovohoľská 9, Banská Bystrica Stanislav Ondruš
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 28.3.2020 Malachov, Bučinova 21 Dan Harťanský
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 28.3.2020 Malachov, Bučinova 21 Dan Harťanský
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 28.3.2020 Malachov, Bučinova 21 Dan Harťanský
Parus major Linnaeus, 1758 28.3.2020 Malachov, Bučinova 21 Dan Harťanský
2
Výskytové záznamy
Juniperus communis 26.3.2020 Ivan Šustr
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 26.3.2020 Ivan Šustr
3
Výskytové záznamy
Crocus sp. 27.3.2020 Ivan Šustr
Daphne mezereum 27.3.2020 Ivan Šustr
Crocus sp. 27.3.2020 Ivan Šustr
5
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 31.3.2020 Ivan Šustr
Canis lupus Linnaeus, 1758 31.3.2020 Ivan Šustr
Canis lupus Linnaeus, 1758 31.3.2020 Ivan Šustr
Canis lupus Linnaeus, 1758 31.3.2020 Ivan Šustr
Canis lupus Linnaeus, 1758 31.3.2020 Ivan Šustr
2
Výskytové záznamy
Galanthus nivalis 27.4.2010 Martin Kiska
Impatiens glandulifera 14.7.2009 M. Kiska,
5
Výskytové záznamy
Lamia textor Linnaeus, 1758 9.6.2019 Tomáš Olšovský
Agrilus ater (Linnaeus, 1767) 9.6.2019 Tomáš Olšovský
Elater (Elater) ferrugineus ferrugineu... 9.6.2019 Tomáš Olšovský
Liocola lugubris (Herbst, 1786) 9.6.2019 Tomáš Olšovský
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 9.6.2019 Tomáš Olšovský
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 30.3.2020 Ivan Pôbiš
5
Výskytové záznamy
Aster lanceolatus 27.3.2020 Biele jamy Martina Kosorínová
Aster lanceolatus 27.3.2020 Biele jamy Martina Kosorínová
Hierochloe odorata 27.3.2020 Borová Martina Kosorínová
Carex praecox 27.3.2020 Borová Martina Kosorínová
Tithymalus esula 27.3.2020 Borová Martina Kosorínová
1
Výskytové záznamy
Fallopia x bohemica 27.3.2020 Kačenky Martina Kosorínová
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 30.3.2020 Janka Galvánková

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Tomáš Olšovský

Most recorded species

Menephilus cylindricus (Her...

Spolu

20 245

Observed
species


1 372K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

starcek subalpínsky Senecio subalpinus

6.9.2019 - Oravská Polhora...

Šustr Ivan


astra kopijovitolistá Aster lanceolatus

27.3.2020 - Biele jamy

Kosorínová Martina


krídlatka česká Fallopia x bohemica

27.3.2020 - Kačenky

Kosorínová Martina


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

31.3.2020

Šustr Ivan


Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

31.3.2020

Šustr Ivan


Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

31.3.2020

Šustr Ivan


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News