Add new observation 2
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 30.3.2021 Farárova jama
skokan štíhly 30.3.2021 Farárova jama
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 31.3.2021 Drienovská mokraď
5
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 29.5.2020 Piesočná
rosnička zelená 29.5.2020 Dlhé lúky - Jánsky kanál
skokan štíhly 11.6.2020 Grgás
skokan ostropyský 18.9.2020 Malé Leváre -štrkové jamy pri Rudave
skokan štíhly 11.6.2020 Jasenácke
2
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 9.6.2020 Mešterova lúka
hrabavka škvrnitá 3.11.2020 Hanšpíle
1
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 12.4.2021 Morava pod Dolným les
5
Záznamy monitoringu
skokan zelený 16.6.2020 Radimov-Budkovianske rybníky
ropucha zelená 16.6.2020 VN Petrova Ves
kunka červenobruchá 12.8.2020 Smolinský les
skokan štíhly 29.9.2020 Gbelský les
skokan hnedý 27.3.2019 Zámčisko
1
Záznamy monitoringu
rosnička zelená 17.4.2019 Hradište pod Vrátnom
1
Záznamy monitoringu
skokan zelený 7.5.2019 VN Brestovec
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 29.3.2021 Uzovský Šalgov
5
Výskytové záznamy
Scarodytes halensis halensis (Fabriciu... 29.6.2018 Nedelište S. Benedikt,
Tychius (Neotychius) stephensi Sch÷nhe... 29.6.2018 Nedelište S. Benedikt,
Sitona (Sitona) ambiguus Gyllenhal, 18... 29.6.2018 Nedelište S. Benedikt,
Larinus obtusus GYLLENHAL,1836 29.6.2018 Nedelište S. Benedikt,
Hyperaspis (Hyperaspis) campestris (He... 29.6.2018 Nedelište S. Benedikt,
2
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 30.3.2021 Farárova jama Milan Olekšák
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 30.3.2021 Farárova jama Milan Olekšák
2
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 31.3.2021 Drienovská mokraď Milan Olekšák
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 31.3.2021 Drienovská mokraď Milan Olekšák
5
Výskytové záznamy
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Rana lessonae Camerano, 1882 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
5
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Rana arvalis Nilsson, 1842 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Micromys minutus (Pallas, 1771) 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 9.6.2020 Jozef Tomeček
5
Výskytové záznamy
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
1
Výskytové záznamy
Aquila heliaca Savigny, 1809 28.3.2021 Michal Pádivý
5
Výskytové záznamy
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Charadrius dubius Scopoli, 1786 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Aquila heliaca Savigny, 1809 28.3.2021 Michal Pádivý
5
Výskytové záznamy
Columba palumbus Linnaeus, 1758 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 12.4.2021 Dušan Valachovič
1
Výskytové záznamy

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Blažena Sedláková

Most recorded species

rys ostrovid

Spolu

20 784

Observed
species


1 424K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

poniklec slovenský Pulsatilla slavica

9.4.2021

Limánek Jozef


kosatec dvojfarebný Iris variegata

7.4.2021

Buci Slavo


poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

9.4.2021

Buci Slavo


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

skokan hnedý Rana temporaria Linnaeus, 17...

30.3.2021 - Farárova jama

Milan Olekšák


skokan štíhly Rana dalmatina Bonaparte, 18...

31.3.2021 - Drienovská mokr...

Milan Olekšák


skokan štíhly Rana dalmatina Bonaparte, 18...

30.3.2021 - Farárova jama

Milan Olekšák


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News