Add new observation 3
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 6.9.2019 Jordanec
mlok karpatský 25.7.2019 Jezerské jazero
Mlok hrebenatý 10.9.2019 Nokle
4
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 5.9.2019 Čičarovský les
skokan ostropyský 18.9.2019 Kucanský polder
skokan štíhly 25.9.2019 Čičarovský les
skokan ostropyský 25.9.2019 Čičarovský les
4
Záznamy monitoringu
ropucha zelená 17.4.2019 Bodovka-zemník
skokan štíhly 18.4.2019 Svinná-VN Svinica
skokan hnedý 7.3.2019 Petrova Lehota-starý rybník
skokan hnedý 18.4.2019 Petrova Lehota-starý rybník
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 17.5.2019 Vrbovce-PP Šifflovské
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 28.8.2019 Fintice
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 8.11.2019 Makovce
1
Záznamy monitoringu
3 3
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho a... 30.7.2019 Radove skaly_Sivý vrch
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 12.9.2019 Vyšná Jablonka
5
Výskytové záznamy
Cephaloziella divaricata 17.11.2019 Selecké kamenné more Miloš Lukáč
Frullania dilatata 17.11.2019 Selecké kamenné more Miloš Lukáč
Umbilicaria hirsuta 17.11.2019 Selecké kamenné more Miloš Lukáč
Bryoria implexa 17.11.2019 Selecké kamenné more Miloš Lukáč
Parmelia saxatilis 17.11.2019 Selecké kamenné more Miloš Lukáč
5
Výskytové záznamy
Plantago lanceolata 18.9.2019 Važec Blažena Sedláková
Plantago media 18.9.2019 Važec Blažena Sedláková
Cirsium arvense 18.9.2019 Važec Blažena Sedláková
Veronica chamaedrys 18.9.2019 Važec Blažena Sedláková
Acetosa pratensis 18.9.2019 Važec Blažena Sedláková
5
Výskytové záznamy
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 6.9.2019 Jordanec Katarína Kisková
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 6.9.2019 Katarína Kisková
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 6.9.2019 Jordanec Katarína Kisková
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) 25.7.2019 Jezerské jazero Katarína Kisková
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 25.7.2019 Jezerské jazero Katarína Kisková
5
Výskytové záznamy
Rana arvalis Nilsson, 1842 5.9.2019 Čičarovský les Slávka Miňová
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 5.9.2019 Čičarovský les Slávka Miňová
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 5.9.2019 Čičarovský les Slávka Miňová
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 5.9.2019 Čičarovský les Slávka Miňová
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 5.9.2019 Čičarovský les Slávka Miňová
4
Výskytové záznamy
Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) 17.5.2019 Vrbovce-PP Šifflovské Soňa Štefaniková
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 17.5.2019 Vrbovce-PP Šifflovské Soňa Štefaniková
Rana sp. 17.5.2019 Vrbovce-PP Šifflovské Soňa Štefaniková
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 17.5.2019 Vrbovce-PP Šifflovské Soňa Štefaniková
2
Výskytové záznamy
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 28.8.2019 Fintice Marta Hrešová
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 28.8.2019 Fintice Marta Hrešová
1
Výskytové záznamy
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 18.11.2019 Čierny Balog Monika Turnova
1
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 15.11.2019 Norbert Mički
2
Výskytové záznamy
Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) 18.8.2019 Zámocký park, Hlohovec Ľudmila Magyariová
Aix galericulata 20.10.2019 Jazierko v Zámockom parku, Hlohovec Ľudmila Magyariová
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 18.11.2019 Vladimír Slobodník

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Blažena Sedláková

Most recorded species

Bobor vodný

Spolu

20 134

Observed
species


1 351K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

štiavec alpský Rumex alpinus

18.11.2019

Záhorec Lukáš


glejovka americká Asclepias syriaca

5.11.2019 - Petrovce

Melicher Jakub


lindernia puzdierkatá Lindernia procumbens

16.10.2019 - Latorica

Miroslava Birošová


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Šidielko ozdobné Coenagrion ornatum (Selys, 1...

14.6.2019 - šujské rašelini...

Dušan Šácha


vážka jednoškvrnná Leucorrhinia pectoralis (Cha...

24.6.2019 - Párnica

Dušan Šácha


vážka jednoškvrnná Leucorrhinia pectoralis (Cha...

16.6.2019 - Borická mláka

Dušan Šácha


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News