Vytlačiť

kunka červenobruchá

kunka červenobruchá


Kód TML

TML_BombBomb_005 (528 228,61 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

23.4.2024


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- vysokosteblové ostricové porasty eulitorálneho stupna

Popis

8B21000 Vysokosteblové ostricové porasty Magnocaricetalia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 30,00 V-
H01 - znečistenie povrchových vôd Stredná 50,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 90,00 V-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 40,00 V-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 40,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

hlasové prejavy a vizuálne pozorované ad. jedince


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 5,00 x 200,00 vizual
2 15,00 x 50,00 vizual

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kačica divá 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
stehlík pestrý 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Sýkorka veľká ( bielolíca) 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Hrdlička poľná 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
bocian biely 1 ks B1 - možné hniezdenie
kaňa močiarna 1 ks B1 - možné hniezdenie
Lastovička domová 10 ks B1 - možné hniezdenie
trsteniarik pásikový ( malý) 10 ks B2 - možné hniezdenie
Škovránok poľný 2 ks B2 - možné hniezdenie
Prepelica poľná 1 ks B2 - možné hniezdenie
svrčiak slávikovitý 5 ks B2 - možné hniezdenie
strnádka lúčna 2 ks B2 - možné hniezdenie
bažant poľovný 1 ks B2 - možné hniezdenie
penica čiernohlavá 1 ks B2 - možné hniezdenie
penica popolavá 1 ks B2 - možné hniezdenie
drozd čierny 2 ks B2 - možné hniezdenie
drozd plavý 2 ks B2 - možné hniezdenie
myšiak lesný (myšiak hôrny) 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
strnádka trstinová 10 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
sokol myšiar 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy