Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
plch lieskový 30.5.2022 Šarišský hradný vrch
1
Záznamy monitoringu
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 17.8.2022 Gelnica-Matilda Huta-Háj
3
Záznamy monitoringu
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 28.7.2022 Spišská Nová Ves, Pod Blaumontom
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 1.8.2022 Spišská Nová Ves
1
Záznamy monitoringu
Alpínske a subalpínske vápnomilné trav... 11.8.2022 Pod Krakovou hoľou - Javorie
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 9.10.2022 Parížske močiare
2
Záznamy monitoringu
5
Záznamy monitoringu
bielomach sivý 11.10.2022 Studienka - Rybníky Juríky
bielomach sivý 4.10.2022 PR Jasenácke
bielomach sivý 16.10.2022 Závod
bielomach sivý 8.10.2022 Malacky - PR Orlovské vŕšky
bielomach sivý 3.10.2022 Malacky - Červený kríž
1
Záznamy monitoringu
bielomach sivý 19.10.2022 Malacky - juh
1
Záznamy monitoringu
kyjanôčka zelená 24.10.2022 Veporské vrchy, NPR Dobročský prales
4
Výskytové záznamy
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 1.3.2022 Peter Drengubiak
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 28.2.2022 Peter Drengubiak
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 3.2.2022 Peter Drengubiak
Canis lupus Linnaeus, 1758 23.1.2022 Peter Drengubiak
1
Výskytové záznamy
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 17... 30.5.2022 Šarišský hradný vrch Miroslav Fulín
5
Výskytové záznamy
Meles meles (Linnaeus, 1758) 5.12.2021 Palárikovo, Piková, transekt III (Palárikovský potok) Jozef Lengyel
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 5.12.2021 Palárikovo, Piková, transekt III (Palárikovský potok) Jozef Lengyel
Martes martes (Linnaeus, 1758) 5.12.2021 Palárikovo, Piková, transekt III (Palárikovský potok) Jozef Lengyel
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 5.12.2021 Palárikovo, Piková, transekt III (Palárikovský potok) Jozef Lengyel
Canis aureus Linnaeus, 1758 5.12.2021 Palárikovo, Piková, transekt III (Palárikovský potok) Jozef Lengyel
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 17.8.2022 Gelnica-Matilda Huta-Háj Marta Nižňanská
Eupatorium cannabinum 17.8.2022 Gelnica-Matilda Huta-Háj Marta Nižňanská
Scutellaria galericulata 17.8.2022 Gelnica-Matilda Huta-Háj Marta Nižňanská
Succisa pratensis 17.8.2022 Gelnica-Matilda Huta-Háj Marta Nižňanská
Deschampsia cespitosa 17.8.2022 Gelnica-Matilda Huta-Háj Marta Nižňanská
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 11.7.2022 Harichovce Marta Nižňanská
Urtica dioica 11.7.2022 Harichovce Marta Nižňanská
Aegopodium podagraria 11.7.2022 Harichovce Marta Nižňanská
Galium palustre 11.7.2022 Harichovce Marta Nižňanská
Potentilla anserina 11.7.2022 Harichovce Marta Nižňanská
5
Výskytové záznamy
Alpínske a subalpínske vápnomilné trav... 11.8.2022 Pod Krakovou hoľou - Javorie Kristína Kolárová
Phyteuma orbiculare 11.8.2022 Pod Krakovou hoľou - Javorie Kristína Kolárová
Galium schultesii 11.8.2022 Pod Krakovou hoľou - Javorie Kristína Kolárová
Astrantia major 11.8.2022 Pod Krakovou hoľou - Javorie Kristína Kolárová
Cruciata glabra 11.8.2022 Pod Krakovou hoľou - Javorie Kristína Kolárová
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 9.10.2022 Parížske močiare Mária Šibíková
Equisetum palustre 9.10.2022 Parížske močiare Mária Šibíková
Brachypodium sylvaticum 9.10.2022 Parížske močiare Mária Šibíková
Torilis japonica 9.10.2022 Parížske močiare Mária Šibíková
Ranunculus repens 9.10.2022 Parížske močiare Mária Šibíková
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 21.9.2022 Beckov Iveta Škodová
Lembotropis nigricans 21.9.2022 Beckov Iveta Škodová
Daucus carota 21.9.2022 Beckov Iveta Škodová
Fragaria viridis 21.9.2022 Beckov Iveta Škodová
Prunella vulgaris 21.9.2022 Beckov Iveta Škodová
2
Výskytové záznamy
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 28.10.2022 Ján Vataha
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 26.10.2022 Hôrka Ján Vataha
1
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 3.12.2022 Jozef Lengyel

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Róbert Šuvada

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

21 500

Pozorovaných
druhov


1 691K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

bielomach sivý Leucobryum glaucum

11.10.2022 - Studienka - Ryb...

Anton Potaš


bielomach sivý Leucobryum glaucum

16.10.2022 - Závod

Anton Potaš


bielomach sivý Leucobryum glaucum

4.10.2022 - PR Jasenácke

Anton Potaš


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

20.4.2022

Drengubiak Peter


Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

17.4.2022

Drengubiak Peter


rys ostrovid Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

14.4.2022

Drengubiak Peter


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality