Pridaj nové pozorovanie 2
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 27.4.2021 Mokraď pod Brinkami
skokan štíhly 27.4.2021 Mokraď pod Brinkami
1
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 28.4.2021 PR Kiarovský močiar
5
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 30.4.2021 Hrhovské rybníky
rosnička zelená 30.4.2021 Drienovská mokraď
ropucha zelená 30.4.2021 Drienovská mokraď
rosnička zelená 5.5.2020 Drienovská mokraď
Mlok hrebenatý 21.4.2021 Jašteričie jazierko
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 20.4.2021 Plevník_3
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 7.4.2021 Ťahan
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 9.4.2021 CHA Fenek
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 15.4.2021 Bačkovská dolina
1
Záznamy monitoringu
Mlok hrebenatý 21.6.2019 Pavlovce
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 26.4.2021 Centnus
1
Záznamy monitoringu
rosnička zelená 10.6.2019 Dlhé lúky - Jánsky kanál
5
Výskytové záznamy
Cidnopus pilosus (Leske, 1785) 17.5.2019 Kamenný most, Belianske kopce Richard Szopa
Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabri... 17.5.2019 Kamenný most, Belianske kopce Richard Szopa
Agrypnus (Agrypnus) murinus (Linnaeus,... 17.5.2019 Kamenný most, Belianske kopce Richard Szopa
Agriotes (Agriotes) obscurus (Linnaeus... 17.5.2019 Kamenný most, Belianske kopce Richard Szopa
Theophilea subcilindricollis Hladil, 1... 17.5.2019 Kamenný most, Belianske kopce Richard Szopa
5
Výskytové záznamy
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 7.5.2021 Tomáš Flajs
Passer montanus (Linnaeus, 1758) 7.5.2021 Tomáš Flajs
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 7.5.2021 Tomáš Flajs
Sylvia communis Latham, 1787 7.5.2021 Tomáš Flajs
Charadrius dubius Scopoli, 1786 7.5.2021 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 5.5.2021 Tomáš Flajs
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 5.5.2021 Tomáš Flajs
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 5.5.2021 Tomáš Flajs
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 5.5.2021 Tomáš Flajs
3
Výskytové záznamy
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 7.5.2021 Nová Sedlica Martina Vlasáková
Rana temporaria Linnaeus, 1758 27.4.2021 Mokraď pod Brinkami Martina Vlasáková
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 27.4.2021 Mokraď pod Brinkami Martina Vlasáková
1
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 7.5.2021 Nižný Brod Ján Kuklica
3
Výskytové záznamy
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 28.4.2021 PR Kiarovský močiar Dušan Farbiak
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 28.4.2021 PR Kiarovský močiar Dušan Farbiak
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 28.4.2021 PR Kiarovský močiar Dušan Farbiak
2
Výskytové záznamy
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 30.4.2021 Hrhovské rybníky Juraj Popovics
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 30.4.2021 Hrhovské rybníky Juraj Popovics
3
Výskytové záznamy
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 20.4.2021 Plevník_3 Erika Kružliaková
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 20.4.2021 Plevník_3 Erika Kružliaková
Rana temporaria Linnaeus, 1758 20.4.2021 Plevník_3 Erika Kružliaková
2
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 7.4.2021 Ťahan Csaba Balázs
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 7.4.2021 Ťahan Csaba Balázs
1
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 9.4.2021 CHA Fenek Csaba Balázs

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Richard Szopa

Najzapisovanejší druh

skokan hnedý

Spolu

20 831

Pozorovaných
druhov


1 427K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

poniklec prostredný Pulsatilla subslavica

27.4.2021

Balciarová Miriam


poniklec prostredný Pulsatilla subslavica

27.4.2021

Balciarová Miriam


poniklec prostredný Pulsatilla subslavica

27.4.2021

Balciarová Miriam


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Jeleň lesný Cervus elaphus Linnaeus, 175...

7.5.2021 - Nová Sedlica

Vlasáková Martina


skokan štíhly Rana dalmatina Bonaparte, 18...

27.4.2021 - Mokraď pod Brin...

Martina Vlasáková


skokan hnedý Rana temporaria Linnaeus, 17...

27.4.2021 - Mokraď pod Brin...

Martina Vlasáková


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality