Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové... 16.7.2022 Zelené pleso - pri Čiernom plese
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 25.5.2022 Jelenia a Rysia skala
1
Záznamy monitoringu
Prechodné rašeliniská a trasoviská 26.7.2014 Tretí Hámor
2
Záznamy monitoringu
4
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho a... 19.8.2021 Krivánska Fatra, Chleb
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 12.7.2022 Krivánska Fatra, Poludňové skaly
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 19.8.2021 Krivánska Fatra, Chleb
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho a... 29.7.2021 Krivánska Fatra, Rozsutec
1
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a ich drevinová vege... 29.6.2022 Dubnica nad Váhom, Dubnické štrkovisko
1
Záznamy monitoringu
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stoja... 2.7.2022 Brodské. Stará Morava
1
Záznamy monitoringu
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stoja... 17.7.2022 Kátovské rameno
1
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a ich drevinová vege... 14.6.2022 Kamienka, Riečka
1
Záznamy monitoringu
Penovcové prameniská 30.6.2022 Vikartovská hoľa
1
Záznamy monitoringu
Subpanónske travinnobylinné porasty 9.7.2022 Hontianske Nemce, Podvršok
5
Výskytové záznamy
Fallopia japonica 6.8.2022 Dana Zimenová
Sambucus ebulus 6.8.2022 Dana Zimenová
Ursus arctos 7.8.2022 Dana Zimenová
Lanius collurio Linnaeus, 1758 5.8.2022 Dana Zimenová
Tragopogon pratensis 5.8.2022 Dana Zimenová
1
Výskytové záznamy
Coronella austriaca Laurenti, 1768 7.8.2022 Priekopa Martin Danilák
3
Výskytové záznamy
Pulsatilla subslavica 30.3.2022 Jaroslav Mackura
Pulsatilla subslavica 3.4.2022 Jaroslav Mackura
Scorzonera austriaca 15.4.2022 Kamenné vráta Jaroslav Mackura
3
Výskytové záznamy
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 7.8.2022 Juraj Bajo
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 31.7.2022 Juraj Bajo
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 24.7.2022 Juraj Bajo
5
Výskytové záznamy
Abutilon theophrasti 6.8.2022 Vyšný Slavkov Martin Danilák
Ambrosia artemisiifolia 3.8.2022 Vyšný Slavkov Martin Danilák
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 1.8.2022 Branislav Endel
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 3.8.2022 Vyšný Slavkov Martin Danilák
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 5.8.2022 Andrej Saxa
3
Výskytové záznamy
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 6.8.2022 Andrej Saxa
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) 30.7.2022 Andrej Saxa
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 28.7.2022 Andrej Saxa
1
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 4.8.2022 Andrej Saxa
5
Výskytové záznamy
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 5.8.2022 Tomáš Flajs
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) 5.8.2022 Tomáš Flajs
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 5.8.2022 Tomáš Flajs
Parus ater Linnaeus, 1758 5.8.2022 Tomáš Flajs
1
Výskytové záznamy
Meripilus giganteus 4.8.2022 Marianský potok Michal Jurča
1
Výskytové záznamy
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové... 16.7.2022 Zelené pleso - pri Čiernom plese Blažena Sedláková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Róbert Šuvada

Najzapisovanejší druh

Sova dlhochvostá

Spolu

21 297

Pozorovaných
druhov


1 530K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vejárovec obrovský Meripilus giganteus

4.8.2022 - Marianský potok

Jurča Michal


sírovec obycajný Laetiporus sulphureus

29.7.2022 - breh rieky Mora...

Jurča Michal


Ganoderma sp. Ganoderma sp.

1.8.2022 - Šúr

Jurča Michal


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

kunka žltobruchá Bombina variegata (LINNAEUS,...

4.8.2022

Saxa Andrej


užovka obojková Natrix natrix (Linnaeus, 175...

1.8.2022

Saxa Andrej


Ondatra zibethica (Linn... Ondatra zibethica (Linnaeus,...

1.8.2022 - Mŕtve rameno Mo...

Jurča Michal


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality