Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 21.7.2021 Belušské vráta
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 8.7.2021 Strážov - vrchol
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 1.7.2021 Podskalský Roháč
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 7.7.2021 Prečínska skalka
3
Záznamy monitoringu
2
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a ich drevinová vege... 10.7.2021 Prosiek, potok Prosiečanka
2
Záznamy monitoringu
5
Záznamy monitoringu
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody ... 18.9.2021 Suchohrad. Lindernia
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody ... 12.9.2021 Vysoká pri Morave2
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody ... 11.9.2021 Vysoká pri Morave 1
Nižinné až horské vodné toky s vegetác... 18.7.2021 Jakubov, Zohorský kanál
Nižinné až horské vodné toky s vegetác... 14.8.2021 Zohor, Zohorský kanál
1
Záznamy monitoringu
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stoja... 22.8.2021 Devínske jazero, Šrek
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 21.8.2021 Stará Lehota
2
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stoja... 4.7.2021 Ipeľské Predmostie, Ipeľské Hony
4
Výskytové záznamy
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 7.1.2022 Adalbert Mezei
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 175... 7.1.2022 Čabraď Adalbert Mezei
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 7.1.2022 Čabraď Adalbert Mezei
Picus viridis Linnaeus, 1758 7.1.2022 Čabraď Adalbert Mezei
5
Výskytové záznamy
Parus major Linnaeus, 1758 13.1.2022 Michal Babnič
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 13.1.2022 Michal Babnič
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 12.1.2022 Michal Babnič
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 15.1.2022 Dubná skala Mária Apfelová
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 14.1.2022 derivačný kanál Viktória Chilová
1
Výskytové záznamy
Loxia leucoptera Gmelin, 1788 8.1.2022 Hoštiná Ivana Ďurišová
1
Výskytové záznamy
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 15.1.2022 Plavecký Štvrtok Martina Kosorínová
5
Výskytové záznamy
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 8.1.2022 Dolná Štubňa Mária Apfelová
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 18.12.2021 Požehy rybníky Mária Apfelová
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 14.1.2022 Turiec Požehy Mária Apfelová
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 15.1.2022 Ivančiná Mária Apfelová
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 14.1.2022 Požehy Mária Apfelová
1
Výskytové záznamy
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 8.1.2022 Vlkanová Andrej Saxa
4
Výskytové záznamy
Larus argentatus/cachinnans 15.1.2022 Príbovce Mária Apfelová
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 15.1.2022 Príbovce Mária Apfelová
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 15.1.2022 Príbovce Mária Apfelová
Cygnus olor (Gmelin, 1789) 15.1.2022 Príbovce Mária Apfelová
1
Výskytové záznamy
Mergus merganser Linnaeus, 1758 1.1.2022 Váh Viktória Chilová
2
Výskytové záznamy
Mergus merganser Linnaeus, 1758 14.1.2022 derivačný kanál Viktória Chilová
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 13.1.2022 derivačný kanál Viktória Chilová
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 15.1.2022 Martin Danilák

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Dobromil Galvánek

Najzapisovanejší druh

slnečnica pestrá

Spolu

20 999

Pozorovaných
druhov


1 489K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

pohánkovec japonský Fallopia japonica

14.1.2022

Šustr Ivan


struhácik blanitý Radulomyces molaris

5.1.2022 - Martinský les

Jurča Michal


práchnovcek pásikavý Fomitopsis pinicola

19.12.2021 - Borinka

Jurča Michal


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Orliak morský Haliaeetus albicilla (Linnae...

7.1.2022

Mezei Adalbert


Žlna zelená Picus viridis Linnaeus, 1758

7.1.2022 - Čabraď

Mezei Adalbert


Kazarka pestrá Tadorna tadorna (Linnaeus, 1...

18.12.2021 - Požehy rybníky

Apfelová Mária


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality