Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 30.6.2023 Čičarovský les
rosnička zelená 16.8.2023 Čičarovský les
hrabavka škvrnitá 3.8.2023 Čičarovský les
rosnička zelená 18.8.2023 Ptrukša-mokraď
skokan ostropyský 13.9.2023 Ptrukša-mokraď
1
Záznamy monitoringu
plch lieskový 30.9.2023 Senné
4
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 8.9.2023 Tisa
skokan ostropyský 12.9.2023 Strážne - Opátske piesky
ropucha zelená 9.8.2023 Strážne - Opátske piesky
1
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 12.9.2023 Kováčske lúky
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 21.7.2023 Bačkov-mokrad
3
Záznamy monitoringu
netopier veľkouchý 15.7.2023 Révajovská pustatina (Hurbanovo)
netopier vodný 15.7.2023 Révajovská pustatina (Hurbanovo)
netopier veľkouchý 15.7.2023 Révajovská pustatina (Hurbanovo)
1
Záznamy monitoringu
netopier veľkouchý 7.7.2023 Velčice
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
netopier obyčajný 14.7.2023 Hosťovce, rímskokatolícky kostol
1
Výskytové záznamy
Juniperus communis 3.12.2023 Andrej Saxa
5
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 30.6.2023 Čičarovský les Slávka Miňová
Rana esculenta Linnaeus, 1758 30.6.2023 Čičarovský les Slávka Miňová
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 30.6.2023 Čičarovský les Slávka Miňová
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 30.6.2023 Čičarovský les Slávka Miňová
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) 16.8.2023 Čičarovský les Slávka Miňová
1
Výskytové záznamy
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 17... 30.9.2023 Senné Matej Zámečník
5
Výskytové záznamy
Rana esculenta Linnaeus, 1758 8.9.2023 Tisa Slávka Miňová
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 8.9.2023 Tisa Slávka Miňová
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 8.9.2023 Tisa Slávka Miňová
Rana arvalis Nilsson, 1842 8.9.2023 Tisa Slávka Miňová
Anax parthenope (Selys, 1839) 12.9.2023 Slávka Miňová
5
Výskytové záznamy
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 12.9.2023 Kováčske lúky Slávka Miňová
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 12.9.2023 Kováčske lúky Slávka Miňová
Rana esculenta Linnaeus, 1758 12.9.2023 Kováčske lúky Slávka Miňová
Rana esculenta Linnaeus, 1758 12.9.2023 Kováčske lúky Slávka Miňová
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 12.9.2023 Kováčske lúky Slávka Miňová
1
Výskytové záznamy
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 26.10.2023 Slávka Miňová
1
Výskytové záznamy
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 21.7.2023 Bačkov-mokrad Slávka Miňová
4
Výskytové záznamy
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1... 15.7.2023 Martin Ševčík
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 15.7.2023 Martin Ševčík
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) 15.7.2023 Martin Ševčík
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 15.7.2023 Martin Ševčík
3
Výskytové záznamy
Myotis sp. 7.7.2023 Velčice Martin Ševčík
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1... 7.7.2023 Martin Ševčík
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 7.7.2023 Martin Ševčík
1
Výskytové záznamy
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 24.8.2023 Martin Ceľuch

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Ján Svetlík

Najzapisovanejší druh

Pinka lesná

Spolu

21 972

Pozorovaných
druhov


2 178K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

pohánkovec japonský Fallopia japonica

1.8.2023 - Udavské

Jedináková Miroslava


ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia

20.9.2023 - Udavské

Jedináková Miroslava


lakovka ametystová Laccaria amethystina

21.10.2020 - Pezinok, Malé K...

Marušic Vladislav


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758...

16.8.2023 - Čičarovský les

Slávka Miňová


hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, ...

3.8.2023 - Čičarovský les

Slávka Miňová


kunka červenobruchá Bombina bombina (Linnaeus,17...

30.6.2023 - Čičarovský les

Slávka Miňová


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov (bieloplu... Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality