Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
čík európsky 15.7.2022 Lakšársky potok
1
Záznamy monitoringu
Panónsko-balkánske cerové lesy 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok
4
Záznamy monitoringu
Panónsko-balkánske cerové lesy 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná
Panónsko-balkánske cerové lesy 2.8.2022 Čifáre - Solisko
Panónsko-balkánske cerové lesy 31.5.2022 Čifáre - Pod tehlianskou cestou
Panónsko-balkánske cerové lesy 31.5.2022 Čifáre_Tehla_Galov vrch
1
Záznamy monitoringu
Panónsko-balkánske cerové lesy 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz
4
Záznamy monitoringu
Teplomilné panónske dubové lesy 10.8.2022 Kočovce - Hrádok - Ihelník
Teplomilné panónske dubové lesy 15.8.2022 KOCOVCE - Podzámok
3
Záznamy monitoringu
Teplomilné panónske dubové lesy 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová
Teplomilné panónske dubové lesy 27.9.2022 Partizánske - Trstený vrch 1
Teplomilné panónske dubové lesy 30.9.2022 Partizánske - Klížske Hradište
1
Záznamy monitoringu
Teplomilné panónske dubové lesy 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj
2
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 24.4.2023 POPROC, Soví prameň
Kyslomilné bukové lesy 19.4.2023 MEDZEV - Pri lavičke
2
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo
Kyslomilné bukové lesy 11.5.2023 BETLIAR
1
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova
5
Výskytové záznamy
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) 24.5.2023 Domické škrapy Andrej Makara
Favonius quercus (Linnaeus, 1758) 24.5.2023 Domické škrapy Andrej Makara
Erannis ankeraria (Staudinger, 1861) 24.5.2023 Andrej Makara
Catocala promissa (Denis et Schiffermü... 24.5.2023 Domické škrapy Andrej Makara
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 24.5.2023 Domické škrapy Andrej Makara
5
Výskytové záznamy
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 6.6.2023 Pavel Plavec
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 6.6.2023 Marian Šuška
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 6.6.2023 Marian Šuška
Martes martes (Linnaeus, 1758) 6.6.2023 Marian Šuška
Ursus arctos 6.6.2023 Marian Šuška
5
Výskytové záznamy
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) 23.5.2023 Zádielska planina - južný svah (Turňa) Andrej Makara
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 23.5.2023 Andrej Makara
Thisanotia chysonuchella (Scopoli, 176... 23.5.2023 Zádielska planina - južný svah (Turňa) Andrej Makara
Spiris striata (Linnaeus, 1758) 23.5.2023 Zádielska planina - južný svah (Turňa) Andrej Makara
Idaea pallidata (Denis et Schiffermüll... 23.5.2023 Zádielska planina - južný svah (Turňa) Andrej Makara
2
Výskytové záznamy
Cephalanthera damasonium 5.6.2023 Vodná nádrž Trenčianske Teplice Denisa Vavrová
Castor fiber Linnaeus, 1758 18.5.2023 Denisa Vavrová
1
Výskytové záznamy
Fallopia japonica 30.5.2023 k. ú. Lubeník Eva Bošnovičová
4
Výskytové záznamy
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 13.1.2023 Simon Kertys
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 13.1.2023 Simon Kertys
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 23.3.2023 Simon Kertys
Anas clypeata Linnaeus, 1758 5.5.2023 Simon Kertys
2
Výskytové záznamy
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 14.1.2023 Simon Kertys
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 14.1.2023 Simon Kertys
4
Výskytové záznamy
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 28.1.2023 Simon Kertys
Cygnus olor (Gmelin, 1789) 5.5.2023 Simon Kertys
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 5.5.2023 Simon Kertys
1
Výskytové záznamy
Asclepias syriaca 5.6.2023 Jana Garayová
1
Výskytové záznamy
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 15.7.2022 Lakšársky potok Ladislav Pekárik

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Ľubomír Panigaj

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

21 633

Pozorovaných
druhov


1 741K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

pohánkovec japonský Fallopia japonica

1.6.2023 - Jelšava - na mo...

Bošnovičová Eva


vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina

9.5.2023

Šustr Ivan


vachta trojlistá Menyanthes trifoliata

5.6.2023

Šustr Ivan


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

22.3.2023

Šustr Ivan


Srnec hôrny Capreolus capreolus (Linnaeu...

18.4.2023

Šustr Ivan


Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

25.4.2023

Šustr Ivan


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality