Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
lyžičník tatranský 26.7.2021 Velická dolina
lyžičník tatranský 27.8.2021 Čierna Javorová dolina
lyžičník tatranský 19.8.2021 Velická kopa
palina skalná 4.8.2021 Hlúpy (2061)
4
Záznamy monitoringu
poniklec slovenský 11.6.2022 Zuberec, PR Mačie diery
vrchovka alpínska 11.6.2021 Jalovecká dolina, pod Červencom
lyžičník tatranský 16.8.2021 Smutná dolina, pod Ostrým Roháčom
5
Záznamy monitoringu
Netopier fúzatý 26.8.2022 Jaskyňa pri kostole v Kolíňanoch
netopier veľkouchý 4.8.2022 Velčice
netopier veľkouchý 31.8.2022 Sedlo pod Žibricou Gáborka prameň
Netopier fúzatý 31.8.2022 Sedlo pod Žibricou Gáborka prameň
netopier riasnatý 31.8.2022 Sedlo pod Žibricou Gáborka prameň
3
Záznamy monitoringu
netopier veľkouchý 2.9.2022 Novoť vodná nádrž
netopier vodný 2.9.2022 Novoť vodná nádrž
večernica pestrá 2.9.2022 Novoť vodná nádrž
2
Záznamy monitoringu
netopier veľkouchý 3.9.2022 Klubinský potok
raniak hrdzavý 3.9.2022 Klubinský potok
5
Záznamy monitoringu
netopier vodný 2.8.2022 Zlatno Pri obrázku
Netopier fúzatý 2.8.2022 Zlatno Pri obrázku
ucháč svetlý 2.8.2022 Zlatno Pri obrázku
netopier nymfin 2.8.2022 Zlatno Pri obrázku
uchaňa čierna 2.8.2022 Zlatno Pri obrázku
2
Záznamy monitoringu
hraboš severský 16.4.2022 Malobelský kanál
hraboš severský 11.10.2022 Malobelský kanál
4
Záznamy monitoringu
hraboš severský 16.4.2022 Čobánsky chrbát
hraboš severský 11.10.2022 Čobánsky chrbát
hraboš severský 17.4.2022 Hamské tŕstie
hraboš severský 5.10.2022 Hamské tŕstie
1
Záznamy monitoringu
kosatec bezlistý uhorský 4.7.2022 NPR Hranovnícka dubina
1
Záznamy monitoringu
Xerotermné kroviny 6.8.2022 Muránsky hrad
5
Výskytové záznamy
Fallopia sp. 2.2.2023 Petrovce, okolie PD Martin Danilák
Castor fiber Linnaeus, 1758 2.2.2023 Martin Danilák
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 2.2.2023 Martin Danilák
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 2.2.2023 Martin Danilák
5
Výskytové záznamy
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 25.8.2022 Dlhé Šumperky Branislav Varga
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) 25.8.2022 Dlhé Šumperky Branislav Varga
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) 25.8.2022 Dlhé Šumperky Branislav Varga
Agriphila inquinatella (Denis et Schif... 25.8.2022 Dlhé Šumperky Branislav Varga
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) 25.8.2022 Dlhé Šumperky Branislav Varga
5
Výskytové záznamy
Cochlearia tatrae 26.7.2021 Blažena Sedláková
Delphinium oxysepalum 26.7.2021 Velická dolina Blažena Sedláková
Pedicularis verticillata 26.7.2021 Velická dolina Blažena Sedláková
Saxifraga carpatica 26.7.2021 Blažena Sedláková
Ranunculus pseudomontanus 26.7.2021 Velická dolina Blažena Sedláková
3
Výskytové záznamy
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 2.2.2023 Pavel Plavec
Sus scrofa Linnaeus, 1758 2.2.2023 Pavel Plavec
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 2.2.2023 Pavel Plavec
1
Výskytové záznamy
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 25.1.2023 Mačičie Peter Pecík
5
Výskytové záznamy
Silikátové skalné sutiny v montánnom a... 29.8.2022 Parichvost Martin Pemčák
Gentiana punctata 29.8.2022 Parichvost Martin Pemčák
Veratrum album subsp. lobelianum 29.8.2022 Parichvost Martin Pemčák
Ligusticum mutellina 29.8.2022 Parichvost Martin Pemčák
Avenella flexuosa 29.8.2022 Parichvost Martin Pemčák
2
Výskytové záznamy
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 2.2.2023 Michaela Cabadajová
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1... 2.2.2023 Michaela Cabadajová
5
Výskytové záznamy
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1... 26.8.2022 Martin Ševčík
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 26.8.2022 Martin Ševčík
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1... 26.8.2022 Martin Ševčík
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 26.8.2022 Martin Ševčík
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 4.8.2022 Martin Ševčík
1
Výskytové záznamy
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 2.9.2022 Martin Ševčík
1
Výskytové záznamy
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 3.9.2022 Martin Ševčík

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Branislav Varga

Najzapisovanejší druh

Apodemus agrarius (Pallas, ...

Spolu

21 519

Pozorovaných
druhov


1 704K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

lyžičník tatranský Cochlearia tatrae

26.7.2021 - Velická dolina

Blažena Sedláková


poniklec slovenský Pulsatilla slavica

11.6.2022 - Zuberec, PR Mač...

Martin Pemčák


vrchovka alpínska Tozzia carpathica

11.6.2021 - Jalovecká dolin...

Blažena Sedláková


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

2.2.2023

Danilák Martin


uchaňa čierna Barbastella barbastellus (Sc...

2.2.2023

Danilák Martin


netopier obyčajný Myotis myotis (Borkhausen, 1...

2.2.2023

Danilák Martin


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality