Add new observation 1
Záznamy monitoringu
netopier obyčajný 23.5.2021 Hosťovce, rímskokatolícky kostol
1
Záznamy monitoringu
netopier obyčajný 17.6.2021 Torysa - kostol
1
Záznamy monitoringu
netopier pozdný / večernica pozdná 11.7.2021 Somotor, reformovaný kostol
4
Záznamy monitoringu
netopier obyčajný 13.6.2021 Vyšná Rybnica, gréckokatolícky kostol
netopier pozdný / večernica pozdná 6.6.2021 Vojnatina, gréckokatolícky kostol
podkovár malý 20.6.2021 Beňatina, gréckokatolícky kostol
netopier obyčajný 27.7.2021 Podhoroď, gréckokatolícky kostol
4
Záznamy monitoringu
Netopier brvitý 25.7.2021 Stakčínska Roztoka - gréckokatolícky kostol
podkovár malý 18.7.2021 Stakčínska Roztoka - gréckokatolícky kostol
Netopier brvitý 11.7.2021 Klenová - pravoslávny kostol
podkovár malý 4.7.2021 Klenová - pravoslávny kostol
1
Záznamy monitoringu
Myšovka stepná 12.5.2020 Tekovské lužany
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 19.2.2021 VN Málinec-Ipeľ
2
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 18.2.2021 Slaná vo Včelinciach - most
Vydra riečna 18.2.2021 Slaná-Včelince
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 31.3.2021 Parížske močiare Gbelce (NZ)
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 21.5.2021 Latorica - most
2
Výskytové záznamy
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 8.9.2021 Jozef Štofík
Canis lupus Linnaeus, 1758 8.9.2021 Jozef Štofík
5
Výskytové záznamy
Negundo aceroides 21.10.2021 Morava 12.47 Dušan Valachovič
Negundo aceroides 21.10.2021 Morava 12,5 rkm Dušan Valachovič
Negundo aceroides 21.10.2021 Morava 12.55 r.km Dušan Valachovič
Negundo aceroides 21.10.2021 Morava 12.6 r.km Dušan Valachovič
Negundo aceroides 21.10.2021 Morava 12.7 r.km Dušan Valachovič
2
Výskytové záznamy
Negundo aceroides 20.10.2021 Moravský Ján Lantovská cesta Dušan Valachovič
Negundo aceroides 20.10.2021 Jablone Dušan Valachovič
2
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 19.10.2021 Dušan Valachovič
Negundo aceroides 19.10.2021 Sobotište Dušan Valachovič
2
Výskytové záznamy
Neottia nidus-avis 15.10.2021 Sokolie Jozef Limánek
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 15.10.2021 Veľká Bránica Jozef Limánek
1
Výskytové záznamy
Coronella austriaca Laurenti, 1768 17.10.2021 Peter Čisárik
1
Výskytové záznamy
Bufo viridis Laurenti, 1768 26.9.2021 Peter Čisárik
1
Výskytové záznamy
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 26.9.2021 Peter Čisárik
4
Výskytové záznamy
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 23.5.2021 Gréta Nusová
Myotis myotis/blythi 23.5.2021 Gréta Nusová
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 23.5.2021 Gréta Nusová
1
Výskytové záznamy
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1... 17.6.2021 Miroslav Fulín

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Jiří Hološka

Most recorded species

javorovec jasenolistý

Spolu

20 962

Observed
species


1 466K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

javorovec jasenolistý Negundo aceroides

19.10.2021 - Sobotište

Valachovič Dušan


tanierovka oranžová Aleuria aurantia

12.10.2021 - Dubová - Kukla

Vongrej Viliam


bolševník obrovský Heracleum mantegazzianum

22.7.2021 - Patočiny

Janoviak Jozef


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Jeleň lesný Cervus elaphus Linnaeus, 175...

8.9.2021

Štofík Jozef


Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

8.9.2021

Štofík Jozef


netopier obyčajný Myotis myotis (Borkhausen, 1...

23.5.2021 - Hosťovce, rímsk...

Gréta Nusová


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News