Add new observation 1
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 23.8.2022 Malachov, Ortútska cesta
1
Záznamy monitoringu
3
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 26.8.2022 Veľké Borové
Nížinné a podhorské kosné lúky 26.8.2022 Veľké Borové
1
Záznamy monitoringu
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 2.6.2022 Hranovnica, Vernársky potok
2
Záznamy monitoringu
Horské kosné lúky 21.7.2022 Vrátna. svah pri lanovke
Horské kosné lúky 20.7.2022 Malá Fatra. Steny
2
Záznamy monitoringu
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové... 27.7.2022 Telgárt, Lúky pod Besníkom
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 27.7.2022 Telgárt pod Trestníkom
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Aktívne vrchoviská 22.8.2022 Christlová II
5
Výskytové záznamy
Arrhenatherum elatius 26.8.2022 Veľké Borové Zuzana Baránková
Festuca rubra agg. 26.8.2022 Veľké Borové Zuzana Baránková
Agrostis capillaris 26.8.2022 Veľké Borové Zuzana Baránková
Lolium perenne 26.8.2022 Veľké Borové Zuzana Baránková
Briza media 26.8.2022 Veľké Borové Zuzana Baránková
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 2.6.2022 Hranovnica, Vernársky potok Anna Leskovjanská
Lychnis flos-cuculi 2.6.2022 Hranovnica, Vernársky potok Anna Leskovjanská
Lathyrus pratensis 2.6.2022 Hranovnica, Vernársky potok Anna Leskovjanská
Myosotis scorpioides 2.6.2022 Hranovnica, Vernársky potok Anna Leskovjanská
Caltha palustris 2.6.2022 Hranovnica, Vernársky potok Anna Leskovjanská
5
Výskytové záznamy
Horské kosné lúky 21.7.2022 Vrátna. svah pri lanovke Stanislav Uhrin
Trifolium repens 21.7.2022 Vrátna. svah pri lanovke Stanislav Uhrin
Poa chaixii 21.7.2022 Vrátna. svah pri lanovke Stanislav Uhrin
Picea abies 21.7.2022 Vrátna. svah pri lanovke Stanislav Uhrin
Juniperus sibirica 21.7.2022 Vrátna. svah pri lanovke Stanislav Uhrin
5
Výskytové záznamy
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové... 27.7.2022 Telgárt, Lúky pod Besníkom Anna Leskovjanská
Polygala vulgaris 27.7.2022 Telgárt, Lúky pod Besníkom Anna Leskovjanská
Cruciata glabra 27.7.2022 Telgárt, Lúky pod Besníkom Anna Leskovjanská
Achillea millefolium 27.7.2022 Telgárt, Lúky pod Besníkom Anna Leskovjanská
Briza media 27.7.2022 Telgárt, Lúky pod Besníkom Anna Leskovjanská
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 14.7.2022 Vysne Ladickovce Stanislav Uhrin
Pimpinella major 14.7.2022 Vysne Ladickovce Stanislav Uhrin
Vicia cracca 14.7.2022 Vysne Ladickovce Stanislav Uhrin
Tussilago farfara 14.7.2022 Vysne Ladickovce Stanislav Uhrin
Cirsium arvense 14.7.2022 Vysne Ladickovce Stanislav Uhrin
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 2.9.2022 Slaná voda Jana Špulerová
Salix caprea 2.9.2022 Slaná voda Jana Špulerová
Angelica sylvestris 2.9.2022 Slaná voda Jana Špulerová
Myosoton aquaticum 2.9.2022 Slaná voda Jana Špulerová
Dactylis glomerata 2.9.2022 Slaná voda Jana Špulerová
5
Výskytové záznamy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 30.8.2022 Stará Myjava Tomáš Figura
Ranunculus sceleratus 30.8.2022 Stará Myjava Tomáš Figura
Deschampsia cespitosa 30.8.2022 Stará Myjava Tomáš Figura
Carex remota 30.8.2022 Stará Myjava Tomáš Figura
Impatiens parviflora 30.8.2022 Stará Myjava Tomáš Figura
5
Výskytové záznamy
Aktívne vrchoviská 22.8.2022 Christlová II Zuzana Plesková
Juncus effusus 22.8.2022 Christlová II Zuzana Plesková
Calluna vulgaris 22.8.2022 Christlová II Zuzana Plesková
Eriophorum vaginatum 22.8.2022 Christlová II Zuzana Plesková
Bryum sp. 22.8.2022 Christlová II Zuzana Plesková
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 29.7.2022 nad Suchou Viktória Chilová
Trifolium pratense 29.7.2022 nad Suchou Viktória Chilová
Pimpinella major 29.7.2022 nad Suchou Viktória Chilová
Fragaria vesca 29.7.2022 nad Suchou Viktória Chilová
Potentilla erecta 29.7.2022 nad Suchou Viktória Chilová
1
Výskytové záznamy
Horské kosné lúky 29.8.2022 Suchý vrch Katarína Vantarová

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Katarína Žlkovanová

Most recorded species

jašterica zelená

Spolu

21 359

Observed
species


1 580K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

cechratec sladkastý Leucopaxillus rhodoleucus

2.10.2022 - sútok Maliny a ...

Jurča Michal


peciarka perlicková Agaricus praeclaresquamosus

2.10.2022 - k.ú.Stupava

Jurča Michal


peciarka perlicková Agaricus praeclaresquamosus

2.10.2022 - sútok Maliny a ...

Jurča Michal


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

plch lieskový Muscardinus avellanarius (Li...

19.9.2022 - Priekopa

Matej Zámečník


plch lieskový Muscardinus avellanarius (Li...

2.9.2022 - Senné

Matej Zámečník


plch lieskový Muscardinus avellanarius (Li...

19.5.2022 - Priekopa

Matej Zámečník


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News