Add new observation 1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 26.5.2021 Nemčinany. VN RTE1P_L
2
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 18.5.2021 Jarabina východne od PD
5
Záznamy monitoringu
mlok karpatský 7.6.2021 Rybník Grofske chyšky
skokan štíhly 7.6.2021 Rybnik Grofske chyšky
skokan hnedý 7.6.2021 Rybnik Grofske chyšky
kunka žltobruchá 12.7.2021 Chotinka
kunka žltobruchá 12.7.2021 Zbojsky potok
2
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 2.6.2021 Vodny mlyn Kolarovo
ropucha zelená 30.6.2021 Alúvium Starej nitry (KN)
1
Záznamy monitoringu
ropucha zelená 10.6.2021 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
1
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 15.6.2021 Parížske močiare Gbelce (NZ)
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 11.5.2021 Janice
2
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 10.7.2020 Lubina - Roh
Xerotermné kroviny 9.6.2020 M.Lieskové nad obcou
2
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 26.5.2020 Tomášovica
Porasty borievky obyčajnej 26.5.2020 Peťovka - nad UEV Šíraviny
1
Záznamy monitoringu
4
Výskytové záznamy
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 24.7.2021 Monika Haverlová
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 24.7.2021 Monika Haverlová
Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 23.7.2021 Monika Haverlová
Cortusa matthioli 6.6.2021 Gabriela Kalašová
5
Výskytové záznamy
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 23.7.2021 michal.kalas Kalaš
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 23.7.2021 michal.kalas Kalaš
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 23.7.2021 michal.kalas Kalaš
Ursus arctos 20.7.2021 michal.kalas Kalaš
Sitta europaea Linnaeus, 1758 23.7.2021 Gabriela Kalašová
5
Výskytové záznamy
Gentiana pneumonanthe 23.7.2021 Jozef Jozefovič
Gentiana pneumonanthe 23.7.2021 Jozef Jozefovič
Gentiana pneumonanthe 23.7.2021 Jozef Jozefovič
Gentiana pneumonanthe 23.7.2021 Jozef Jozefovič
Gentiana pneumonanthe 23.7.2021 Jozef Jozefovič
3
Výskytové záznamy
Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) 20.7.2021 Pernecké štrkovisko Dušan Valachovič
Volucella zonaria (Poda, 1761) 16.7.2021 Rohožník Dušan Valachovič
Ursus arctos 7.6.2021 Dušan Valachovič
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 22.7.2021 Jozef Limánek
Corvus corax Linnaeus, 1758 22.7.2021 NPR Kľak Jozef Limánek
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 22.7.2021 NPR Kľak Jozef Limánek
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 22.7.2021 NPR Kľak Jozef Limánek
Rana temporaria Linnaeus, 1758 10.5.2021 Mária Apfelová
5
Výskytové záznamy
Sorex minutus Linnaeus, 1766 7.5.2021 Mária Apfelová
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 7.5.2021 Mária Apfelová
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 7.5.2021 Mária Apfelová
Ursus arctos 7.5.2021 Mária Apfelová
Ursus arctos 7.5.2021 Mária Apfelová
5
Výskytové záznamy
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 10.5.2021 Mária Apfelová
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) 10.5.2021 Mária Apfelová
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) 10.5.2021 Mária Apfelová
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 10.5.2021 Mária Apfelová
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 10.5.2021 Mária Apfelová
1
Výskytové záznamy
Columba palumbus Linnaeus, 1758 21.5.2021 Mária Apfelová
1
Výskytové záznamy
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 21.7.2021 Pustý hrad Stanislav Motyčka
1
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 26.5.2021 Nemčinany. VN RTE1P_L Michal Ambros

Statistics

Naj za posledných 7 dní

Most active author

Jozef Limánek

Most recorded species

medveď hnedý

Spolu

20 880

Observed
species


1 437K

Occurrence records
and monitoringŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

The latest monitoring results and observations

Plants

glejovka americká Asclepias syriaca

15.7.2021

Wittlinger Lukáš


glejovka americká Asclepias syriaca

15.7.2021

Wittlinger Lukáš


glejovka americká Asclepias syriaca

15.7.2021

Wittlinger Lukáš


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

Fuzáč alpský Rosalia alpina (Linnaeus, 17...

23.7.2021

Kalaš michal.kalas


Volucella zonaria (Poda... Volucella zonaria (Poda, 176...

16.7.2021 - Rohožník

Valachovič Dušan


medveď hnedý Ursus arctos

7.6.2021

Valachovič Dušan


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Most interesting results of monitoring and observation

Plants

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


All occurence records - plants
All monitoring records - plants

Animals

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


All occurence records - animals
All monitoring records - animals

Species gallery Gallery

All news  News