Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Panónsko-balkánske cerové lesy 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok
4
Záznamy monitoringu
Panónsko-balkánske cerové lesy 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná
Panónsko-balkánske cerové lesy 2.8.2022 Čifáre - Solisko
Panónsko-balkánske cerové lesy 31.5.2022 Čifáre - Pod tehlianskou cestou
Panónsko-balkánske cerové lesy 31.5.2022 Čifáre_Tehla_Galov vrch
1
Záznamy monitoringu
Panónsko-balkánske cerové lesy 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz
4
Záznamy monitoringu
Teplomilné panónske dubové lesy 10.8.2022 Kočovce - Hrádok - Ihelník
Teplomilné panónske dubové lesy 15.8.2022 KOCOVCE - Podzámok
3
Záznamy monitoringu
Teplomilné panónske dubové lesy 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová
Teplomilné panónske dubové lesy 27.9.2022 Partizánske - Trstený vrch 1
Teplomilné panónske dubové lesy 30.9.2022 Partizánske - Klížske Hradište
1
Záznamy monitoringu
Teplomilné panónske dubové lesy 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj
5
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 24.4.2023 POPROC, Soví prameň
Kyslomilné bukové lesy 19.4.2023 MEDZEV - Pri lavičke
Kyslomilné bukové lesy 20.4.2023 POPROC, Brajnerka
Kyslomilné bukové lesy 21.4.2023 BUKOVEC - Haláska
Kyslomilné bukové lesy 24.4.2023 POPROC - Bujačia studňa
4
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo
Kyslomilné bukové lesy 11.5.2023 BETLIAR
Kyslomilné bukové lesy 26.4.2023 BRZOTIN, Strmá dolina
Kyslomilné bukové lesy 27.4.2023 NIŽNÁ SLANÁ, Košariská
1
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova
1
Záznamy monitoringu
Kyslomilné bukové lesy 25.5.2023 LhC Krásno
5
Výskytové záznamy
Panónsko-balkánske cerové lesy 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok Pavel Kliment
Carpinus betulus 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok Pavel Kliment
Geum urbanum 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok Pavel Kliment
Quercus cerris 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok Pavel Kliment
Quercus petraea 15.6.2022 ŠAHY - Lešťanov jarok Pavel Kliment
5
Výskytové záznamy
Panónsko-balkánske cerové lesy 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná Ľudovít Vaško
Rubus sp. 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná Ľudovít Vaško
Lapsana communis 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná Ľudovít Vaško
Geranium robertianum 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná Ľudovít Vaško
Carex montana 2.8.2022 Čifáre_Pri hruške_Tajná Ľudovít Vaško
5
Výskytové záznamy
Panónsko-balkánske cerové lesy 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz Pavel Kliment
Geranium robertianum 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz Pavel Kliment
Urtica dioica 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz Pavel Kliment
Mycelis muralis 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz Pavel Kliment
Calamintha clinopodium (syn.) 14.6.2022 PLAŠŤOVCE - Kováčov Laz Pavel Kliment
5
Výskytové záznamy
Teplomilné panónske dubové lesy 16.8.2022 KOCOVCE Norbert Hatala
Carex humilis 16.8.2022 KOCOVCE Norbert Hatala
Cynanchum vincetoxicum (syn.) 16.8.2022 KOCOVCE Norbert Hatala
Geranium sanguineum 16.8.2022 KOCOVCE Norbert Hatala
Teucrium chamaedrys 16.8.2022 KOCOVCE Norbert Hatala
5
Výskytové záznamy
Teplomilné panónske dubové lesy 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová Norbert Hatala
Ligustrum vulgare 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová Norbert Hatala
Quercus cerris 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová Norbert Hatala
Viburnum lantana 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová Norbert Hatala
Rosa canina 3.10.2022 Partizánske_Hlboké, Drieňová Norbert Hatala
5
Výskytové záznamy
Teplomilné panónske dubové lesy 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj Ľudovít Vaško
Ligustrum vulgare 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj Ľudovít Vaško
Quercus petraea 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj Ľudovít Vaško
Agrimonia eupatoria 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj Ľudovít Vaško
Viola hirta 9.8.2022 BRADNO - Slizký Háj Ľudovít Vaško
5
Výskytové záznamy
Kyslomilné bukové lesy 24.4.2023 POPROC, Soví prameň Jaroslav Škovran
Atrichum undulatum 24.4.2023 POPROC, Soví prameň Jaroslav Škovran
Pleurozium schreberi 24.4.2023 POPROC, Soví prameň Jaroslav Škovran
Polytrichum formosum 24.4.2023 POPROC, Soví prameň Jaroslav Škovran
Polygonatum multiflorum 24.4.2023 POPROC, Soví prameň Jaroslav Škovran
5
Výskytové záznamy
Kyslomilné bukové lesy 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo Peter Maršalek
Hypnum cupressiforme 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo Peter Maršalek
Polytrichum formosum 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo Peter Maršalek
Chelidonium majus 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo Peter Maršalek
Euphorbia cyparissias (syn.) 12.5.2023 PODSULOVA, Pintíkovo Peter Maršalek
5
Výskytové záznamy
Kyslomilné bukové lesy 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova Juraj Daniel-Szabó
Pleurozium schreberi 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova Juraj Daniel-Szabó
Hypnum cupressiforme 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova Juraj Daniel-Szabó
Polytrichum formosum 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova Juraj Daniel-Szabó
Oxalis acetosella 23.5.2023 Podolinec - Horbáľova Juraj Daniel-Szabó
1
Výskytové záznamy
Kyslomilné bukové lesy 25.5.2023 LhC Krásno Dušan Pavlišin

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Jozef Štofík

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

21 581

Pozorovaných
druhov


1 738K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

prútnatec metlovitý Sarothamnus scoparius

24.5.2023 - Borinka, pod el...

Jurča Michal


pohánkovec japonský Fallopia japonica

25.5.2023 - Hažín nad Ciroc...

Jedináková Miroslava


poniklec prostredný Pulsatilla subslavica

27.4.2023 - Hloža - Podhori...

Janka Smatanová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Žlna zelená Picus viridis Linnaeus, 1758

30.5.2023

Bokůvka Lukáš


Včelárik zlatý Merops apiaster Linnaeus, 17...

31.5.2023

Jurča Michal


užovka hladká Coronella austriaca Laurenti...

29.5.2023

Bokůvka Lukáš


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality