Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Bezkolencové lúky 5.6.2021 Beluj - Baďan
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Slatiny s vysokým obsahom báz 5.6.2021 Trlenská dolina
1
Záznamy monitoringu
3
Záznamy monitoringu
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové... 17.7.2021 Sedlo Predúvratie
Prechodné rašeliniská a trasoviská 13.6.2021 Medzi bormi II
2
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Slatiny s vysokým obsahom báz 26.6.2021 Peciská II
1
Záznamy monitoringu
3
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 30.6.2021 Strážov - zatienená skalka v lese
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 29.6.2021 Sokolie 1 - nad Červíkovou dolinou
Porasty borievky obyčajnej 2.6.2021 Čičmany
1
Záznamy monitoringu
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloč... 14.8.2021 Pod Krúpovou hoľou
3
Výskytové záznamy
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 5.9.2021 Jozef Jozefovič
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) 9.9.2021 Jozef Jozefovič
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 10.9.2021 Jozef Jozefovič
5
Výskytové záznamy
Bezkolencové lúky 5.6.2021 Beluj - Baďan Dobromil Galvánek
Festuca rubra 5.6.2021 Beluj - Baďan Dobromil Galvánek
Carex pallescens 5.6.2021 Beluj - Baďan Dobromil Galvánek
Carex nigra 5.6.2021 Beluj - Baďan Dobromil Galvánek
Betonica officinalis 5.6.2021 Beluj - Baďan Dobromil Galvánek
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 15.8.2021 Kalnica Jozef Kollár
Crataegus sp. 15.8.2021 Kalnica Jozef Kollár
Convolvulus arvensis 15.8.2021 Kalnica Jozef Kollár
Colymbada scabiosa 15.8.2021 Kalnica Jozef Kollár
Colchicum autumnale 15.8.2021 Kalnica Jozef Kollár
5
Výskytové záznamy
Slatiny s vysokým obsahom báz 5.6.2021 Trlenská dolina Zuzana Melečková
Cirsium palustre 5.6.2021 Trlenská dolina Zuzana Melečková
Pinguicula vulgaris 5.6.2021 Trlenská dolina Zuzana Melečková
Valeriana simplicifolia 5.6.2021 Trlenská dolina Zuzana Melečková
Galium uliginosum 5.6.2021 Trlenská dolina Zuzana Melečková
5
Výskytové záznamy
Slatiny s vysokým obsahom báz 5.6.2021 Rojkov Zuzana Melečková
Eriophorum latifolium 5.6.2021 Rojkov Zuzana Melečková
Menyanthes trifoliata 5.6.2021 Zuzana Melečková
Triglochin palustre 5.6.2021 Rojkov Zuzana Melečková
Triglochin maritima 5.6.2021 Zuzana Melečková
5
Výskytové záznamy
Alpínske a subalpínske vápnomilné trav... 18.7.2021 Babky Andrej Palaj
Trifolium repens 18.7.2021 Babky Andrej Palaj
Rosa sp. 18.7.2021 Babky Andrej Palaj
Clematis alpina 18.7.2021 Babky Andrej Palaj
Pinus mugo 18.7.2021 Babky Andrej Palaj
5
Výskytové záznamy
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 21.8.2021 Hraň Matej Dudáš
Cirsium canum 21.8.2021 Hraň Matej Dudáš
Cirsium arvense 21.8.2021 Hraň Matej Dudáš
Cuscuta epithymum 21.8.2021 Hraň Matej Dudáš
Plantago lanceolata 21.8.2021 Hraň Matej Dudáš
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 16.9.2021 Norbert Mički
Ursus arctos 8.9.2021 Norbert Mički
Ursus arctos 8.9.2021 Norbert Mički
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 16.9.2021 Norbert Mički
Corvus corax Linnaeus, 1758 16.9.2021 Gemerský Sad, Kamenná studňa Norbert Mički
1
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 31.8.2021 Norbert Mički
1
Výskytové záznamy
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 18... 15.9.2021 Podbrezová-Lopej Stanislav Ondruš

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Jozef Kollár

Najzapisovanejší druh

smrek obycajný

Spolu

20 908

Pozorovaných
druhov


1 453K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

slizovka žltková Fuligo septica

10.9.2021 - Horná Lehota - ...

Škorňová Valéria


glejovka americká Asclepias syriaca

9.9.2021

Wittlinger Lukáš


netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

9.9.2021

Wittlinger Lukáš


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

medveď hnedý Ursus arctos

16.9.2021

Mički Norbert


medveď hnedý Ursus arctos

8.9.2021

Mički Norbert


medveď hnedý Ursus arctos

8.9.2021

Mički Norbert


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality