Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
Včelník rakúsky 30.5.2023 Gemerské Teplice, Stráň
Včelník rakúsky 2.6.2023 Štítnik, Železné vráta
hadinec červený 13.6.2023 Meliata, PP Meliatský profil
hadinec červený 13.6.2023 Meliata, PP Meliatský profil 2
feruľa Sadlerova 11.7.2023 Plešivec, Záseky
5
Záznamy monitoringu
hadinec červený 14.6.2023 Sil. Jablonica, Český závrt
kosatec bezlistý uhorský 26.5.2023 Háj, Krkavčie skaly
Xerotermné kroviny 8.8.2023 Kečovské škrapy
Porasty borievky obyčajnej 27.7.2023 Jasovská planina
Porasty borievky obyčajnej 27.7.2023 Jasovská planina
5
Záznamy monitoringu
rumenica turnianska 3.8.2023 Drienovec, Tvarohová skala
rumenica turnianska 3.8.2023 Drienovec, Nad kameňolomom
kosatec bezlistý uhorský 8.6.2023 Drienovec, PR Palanta
kosatec bezlistý uhorský 8.6.2023 Drienovec, PR Palanta II
hadinec červený 24.6.2023 Turňa n/Bodvou, Nad Skal. pot.
1
Záznamy monitoringu
lyžičník tatranský 6.8.2023 Ostrý Roháč
5
Záznamy monitoringu
Xerotermné kroviny 1.7.2023 Hradová (UEV Tisovský kras)
poniklec slovenský 25.6.2023 Cigánka - bralo
zvonovec ľaliolistý 14.9.2022 NPR Hrdzavá - svah nad Mátožnou
črievičník papučkový 20.6.2022 Cigánka
Porasty borievky obyčajnej 8.7.2022 Muránska planina - Muráň (Spiské)
5
Záznamy monitoringu
lykovec muránský 4.6.2023 NPR Veľká Stožka - Kancel
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 22.7.2023 Muránska planina, Veľká Stožka 3
lykovec muránský 3.6.2023 NPR Veľká Stožka - Mochnatá
lykovec muránský 3.6.2023 NPR Veľká Stožka - Teplá
lykovec muránský 22.7.2023 NPR Veľká Stožka (oproti Malej Stožky)
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 15.7.2022 Gemer (nad Gemerským potokom)
1
Záznamy monitoringu
lyžičník tatranský 1.7.2023 Lomnický štít
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 27.8.2023 Jarabina východne od PD
1
Záznamy monitoringu
Hrúz Kesslerov 17.10.2022 Ondávka (Hudcovce)
5
Výskytové záznamy
Dracocephalum austriacum 30.5.2023 Róbert Šuvada
Dracocephalum austriacum 2.6.2023 Róbert Šuvada
Echium russicum 13.6.2023 Róbert Šuvada
Echium russicum 13.6.2023 Róbert Šuvada
Sigara striata (Linnaeus, 1758) 2.8.2023 Sása (okres Revúca) Vladimír Hemala
5
Výskytové záznamy
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 23.2.2024 adrian pitel
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 28.2.2024 adrian pitel
Canis lupus Linnaeus, 1758 28.2.2024 adrian pitel
Columba oenas Linnaeus, 1758 5.3.2024 adrian pitel
5
Výskytové záznamy
Echium russicum 14.6.2023 Róbert Šuvada
Iris aphylla subsp. hungarica 26.5.2023 Róbert Šuvada
Xerotermné kroviny 8.8.2023 Kečovské škrapy Róbert Šuvada
Thlaspi perfoliatum 8.8.2023 Kečovské škrapy Róbert Šuvada
Pseudolysimachion spicatum 8.8.2023 Kečovské škrapy Róbert Šuvada
5
Výskytové záznamy
Onosma tornensis 3.8.2023 Róbert Šuvada
Onosma tornensis 3.8.2023 Róbert Šuvada
Iris aphylla subsp. hungarica 8.6.2023 Róbert Šuvada
Iris aphylla subsp. hungarica 8.6.2023 Róbert Šuvada
Echium russicum 24.6.2023 Róbert Šuvada
2
Výskytové záznamy
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 4.3.2024 pod Ostrým vrchom Peter Vrlík
Anser albifrons (Scopoli, 1789) 4.3.2024 Kvačany Peter Vrlík
2
Výskytové záznamy
Meles meles (Linnaeus, 1758) 3.3.2024 Lacková Jozef Limánek
Castor fiber Linnaeus, 1758 3.3.2024 Jozef Limánek
1
Výskytové záznamy
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) 4.3.2024 Nemšová, časť Kľúčové Vladimír Hemala
5
Výskytové záznamy
Turdus merula Linnaeus, 1758 4.3.2024 Dunajská Streda, centrum, Korzo Bélu Bartóka Jozef Lengyel
Parus major Linnaeus, 1758 4.3.2024 Dunajská Streda, centrum, Korzo Bélu Bartóka Jozef Lengyel
Corvus monedula (Linnaeus, 1758) 4.3.2024 Dunajská Streda, centrum, Korzo Bélu Bartóka Jozef Lengyel
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 4.3.2024 železničná trať: Komárno - Dunajská Streda Jozef Lengyel
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 4.3.2024 železničná trať: Komárno - Dunajská Streda Jozef Lengyel
5
Výskytové záznamy
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 4.3.2024 železničná trať: N.Zámky - Komárno a okolie Jozef Lengyel
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 4.3.2024 železničná trať: N.Zámky - Komárno a okolie Jozef Lengyel
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 4.3.2024 železničná trať: N.Zámky - Komárno a okolie Jozef Lengyel
Corvus cornix Linnaeus, 1785 4.3.2024 železničná trať: N.Zámky - Komárno a okolie Jozef Lengyel
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 4.3.2024 železničná trať: N.Zámky - Komárno a okolie Jozef Lengyel
1
Výskytové záznamy
Corvus cornix Linnaeus, 1785 4.3.2024 Železničná trať: Šurany - Nové Zámky Jozef Lengyel

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Róbert Šuvada

Najzapisovanejší druh

cerešna mahalebková

Spolu

22 008

Pozorovaných
druhov


2 186K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

kosatec bezlistý uhorsk... Iris aphylla subsp. hungaric...

8.6.2023 - Drienovec, PR P...

Róbert Šuvada


kosatec bezlistý uhorsk... Iris aphylla subsp. hungaric...

8.6.2023 - Drienovec, PR P...

Róbert Šuvada


rumenica turnianska Onosma tornensis

3.8.2023 - Drienovec, Nad ...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Tchor tmavý Mustela putorius (Linnaeus, ...

15.1.2024 - Jasenina, Tedáš...

Brndiar Jaroslav


tchor stepný Putorius eversmani (Lesson, ...

28.2.2024

Ambros Michal


Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

28.2.2024

Šustr Ivan


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov (bieloplu... Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality