Lengyel Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný skokan zelený Vodny mlyn Kolarovo HLAS Rana esculenta Linnaeus, 1758 20 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Rybárik riečny Vodny mlyn Kolarovo C3 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 2 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Sedmohlások hájový( obyčajný) Vodny mlyn Kolarovo C3 Hippolais icterina (Vieillot, 1817) 2 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný skokan ostropyský Vodny mlyn Kolarovo NEGAT Rana arvalis Nilsson, 1842 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný skokan rapotavý Vodny mlyn Kolarovo HLAS Rana ridibunda Pallas, 1771 20 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 1085
 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 27. 07. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 14. 02. 2022 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48482 hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 04. 08. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17. 02. 2020 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48481 rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 19. 07. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 66
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 182