Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
poniklec prostredný 1.7.2023 Tisovec, NPR Hradová
poniklec slovenský 25.6.2023 Cigánka - Spálenisko
poniklec prostredný 25.6.2023 Cigánka - bralo
poniklec prostredný 24.6.2023 Cigánka - Spálenisko
Xerotermné kroviny 1.7.2023 Hradová (UEV Tisovský kras)
5
Záznamy monitoringu
Včelník rakúsky 30.5.2023 Gemerské Teplice, Stráň
Včelník rakúsky 2.6.2023 Štítnik, Železné vráta
hadinec červený 13.6.2023 Meliata, PP Meliatský profil
hadinec červený 13.6.2023 Meliata, PP Meliatský profil 2
feruľa Sadlerova 11.7.2023 Plešivec, Záseky
5
Záznamy monitoringu
hadinec červený 14.6.2023 Sil. Jablonica, Český závrt
kosatec bezlistý uhorský 26.5.2023 Háj, Krkavčie skaly
Xerotermné kroviny 8.8.2023 Kečovské škrapy
Porasty borievky obyčajnej 27.7.2023 Jasovská planina
Porasty borievky obyčajnej 27.7.2023 Jasovská planina
5
Záznamy monitoringu
rumenica turnianska 3.8.2023 Drienovec, Tvarohová skala
rumenica turnianska 3.8.2023 Drienovec, Nad kameňolomom
kosatec bezlistý uhorský 8.6.2023 Drienovec, PR Palanta
kosatec bezlistý uhorský 8.6.2023 Drienovec, PR Palanta II
hadinec červený 24.6.2023 Turňa n/Bodvou, Nad Skal. pot.
1
Záznamy monitoringu
lyžičník tatranský 6.8.2023 Ostrý Roháč
5
Záznamy monitoringu
lykovec muránský 4.6.2023 NPR Veľká Stožka - Kancel
lykovec muránský 3.6.2023 NPR Veľká Stožka - Mochnatá
lykovec muránský 3.6.2023 NPR Veľká Stožka - Teplá
poniklec slovenský 23.6.2022 Muráň, Veľká Stožka (severne od Kľaku)
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 15.7.2022 Gemer (nad Gemerským potokom)
1
Záznamy monitoringu
lyžičník tatranský 1.7.2023 Lomnický štít
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 27.8.2023 Jarabina východne od PD
1
Záznamy monitoringu
Hrúz Kesslerov 17.10.2022 Ondávka (Hudcovce)
2
Výskytové záznamy
Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 17.4.2024 Andrea Lesova
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 17.4.2024 Andrea Lesova
5
Výskytové záznamy
Strix aluco Linnaeus, 1758 16.4.2024 Miroslava Džuganová
Asclepias syriaca 16.4.2024 Miroslava Džuganová
Strix aluco Linnaeus, 1758 16.4.2024 Miroslava Džuganová
Asclepias syriaca 16.4.2024 Miroslava Džuganová
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 11.4.2024 Miroslava Džuganová
1
Výskytové záznamy
Convallaria majalis 17.4.2024 Jakubov, pri Felde Martina Kosorínová
1
Výskytové záznamy
Ornithogalum boucheanum 13.4.2024 Stupava, kaplnka sv. Barbora Martina Kosorínová
5
Výskytové záznamy
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) 13.4.2024 NPR Tiesňavy Jozef Limánek
Pulsatilla slavica 13.4.2024 Jozef Limánek
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 1.5.2023 Michal Kalaš
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 1.5.2023 Michal Kalaš
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 7.5.2023 Michal Kalaš
5
Výskytové záznamy
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) 17.4.2024 Andrea Lesova
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 17.4.2024 Andrea Lesova
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 17.4.2024 Andrea Lesova
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 17.4.2024 Andrea Lesova
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 17.4.2024 Andrea Lesova
1
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 11.4.2024 tok Čierňanka Katarína Schwarzkopfová
5
Výskytové záznamy
Turdus philomelos Brehm, 1831 12.4.2024 NPP Kostná dolina Jana Garayová
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 175... 12.4.2024 NPP Kostná dolina Jana Garayová
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 12.4.2024 Jana Garayová
Curruca curruca (Linnaeus, 1758) 12.4.2024 NPP Kostná dolina Jana Garayová
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 12.4.2024 NPP Kostná dolina Jana Garayová
2
Výskytové záznamy
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) 19.5.2019 PR Beckovské Skalice Vladimír Hemala
Chilacis typhae (Perris, 1857) 5.6.2020 Veľké Stankovce Vladimír Hemala
1
Výskytové záznamy

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

ľubomír majdiš

Najzapisovanejší druh

Pinka lesná

Spolu

22 021

Pozorovaných
druhov


2 190K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

bledavka Boucheova Ornithogalum boucheanum

13.4.2024 - Stupava, kaplnk...

Kosorínová Martina


blen cierny Hyoscyamus niger

14.4.2024 - Ĺubietová - kót...

Žiačik Marek


poniklec lúcny Pulsatilla pratensis

19.3.2024 - CHA Kerčík

Garayová Jana


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

rak riečny Astacus astacus (LINNAEUS, 1...

11.4.2024 - Šujské rašelini...

Toman Pavol


Salmo trutta morpha far... Salmo trutta morpha fario Li...

16.4.2024 - Slovenská Ľupča...

Majer Juraj


jašterica bystrá Lacerta agilis (Linnaeus, 17...

13.4.2024

Saxa Andrej


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov (bieloplu... Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality