Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 16,2 38,7 45,1 46,8 46,8 6,4 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 25,4 48,2 26,4 50,2 34,5 15,3 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 20,9 40,8 38,3 34,7 45,9 19,4 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,2 67,8 20,0 41,3 42,4 16,3 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 31,5 60,7 7,8 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,6 48,9 26,5 53,3 26,9 19,8 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,1 51,9 24,0 57,5 36,6 5,9 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,2 45,9 35,9 62,9 27,2 9,9 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 42,6 43,9 13,5 62,0 25,5 12,5 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 29,3 46,8 23,9 63,5 28,8 7,7 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 17,6 54,2 28,2 60,8 27,4 11,8 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,7 44,3 31,0 49,0 38,2 12,8 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 28,4 46,4 25,2 56,9 34,5 8,6 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 19,3 51,3 29,4 59,9 29,9 10,2 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 26,6 49,3 24,1 57,1 28,4 14,5 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 25,6 54,7 19,7 67,9 25,0 7,1 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,9 39,3 19,8 47,8 36,5 15,7 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 27,3 47,8 24,9 59,4 35,6 5,0 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 26,0 55,6 18,4 51,5 33,8 14,7 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,7 36,7 24,6 63,3 26,0 10,7 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 44,0 41,8 14,2 68,7 24,7 6,6 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 22,4 52,3 25,3 60,8 32,9 6,3 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 36,7 36,9 26,4 42,2 41,3 16,5 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 20,4 59,5 20,1 51,7 35,6 12,7 Detailné zobrazenie