Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Slovenský kras - správa NP 17,1 32,9 50,0 67,2 27,5 5,3 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 11,3 36,1 52,6 49,4 36,4 14,2 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 12,6 30,9 56,5 60,8 29,8 9,4 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 14,7 25,2 60,1 44,4 47,2 8,4 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 10,0 28,4 61,6 61,4 31,1 7,5 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 10,1 27,9 62,0 50,9 36,1 13,0 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 8,5 29,4 62,1 46,8 38,0 15,2 Detailné zobrazenie
Biele Karpaty - správa CHKO 8,8 27,7 63,5 48,4 47,1 4,5 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 8,9 27,2 63,9 49,5 37,2 13,3 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 9,1 27,0 63,9 53,2 36,9 9,9 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 7,8 28,1 64,1 47,5 33,3 19,2 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 10,6 25,0 64,4 37,9 47,3 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 11,2 24,0 64,8 52,0 34,8 13,2 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 16,1 19,0 64,9 67,9 25,6 6,5 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 14,0 20,9 65,1 64,3 26,5 9,2 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 7,8 26,4 65,8 56,4 34,3 9,3 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 7,6 25,8 66,6 55,7 38,8 5,5 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 10,7 22,3 67,0 33,2 58,1 8,7 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 7,0 25,3 67,7 52,0 35,7 12,3 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 7,2 23,6 69,2 48,6 43,6 7,8 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 3,7 24,4 71,9 41,0 44,4 14,6 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 6,8 19,7 73,5 58,5 34,7 6,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 4,5 20,5 75,0 52,8 32,9 14,3 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 5,7 14,5 79,8 33,3 47,8 18,9 Detailné zobrazenie