Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
zvonček hrubokoreňový 9.8.2019 Podbanské, Važecká dolina, záver doliny
2
Záznamy monitoringu
jesienka piesočná 27.9.2019 Cenkov, NPR Cenkovska lesostep
jesienka piesočná 27.9.2019 Čenkov, sz okraj lesného komplexu
1
Záznamy monitoringu
bahnička kranská 2.7.2019 Runina
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 9.4.2019 Fričovce
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 30.4.2019 Lomné
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 24.4.2019 Kokošovce
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 2.5.2019 Chotča
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 20.6.2019 Ružín
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 16.4.2019 CHA Fenek
1
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 24.4.2019 Alúvium Blhu
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 14.10.2019 Peter Drengubiak
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 11.4.2017 Peter Drengubiak
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 10.5.2017 CHKO Kysuce Peter Drengubiak
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 30.9.2016 CHKO Kysuce Peter Drengubiak
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 21.6.2018 CHKO Kysuce Peter Drengubiak
2
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 16.10.2019 Peter Drengubiak
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 16.10.2019 Peter Drengubiak
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 20.10.2019 Peter Drengubiak
Gentiana cruciata 20.10.2019 Peter Drengubiak
Canis lupus Linnaeus, 1758 20.10.2019 Peter Drengubiak
Canis lupus Linnaeus, 1758 20.10.2019 Peter Drengubiak
Canis lupus Linnaeus, 1758 20.10.2019 Peter Drengubiak
3
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 23.4.2019 Stanislav Ondruš
Canis lupus Linnaeus, 1758 17.4.2019 Stanislav Ondruš
Canis lupus Linnaeus, 1758 12.4.2019 Stanislav Ondruš
1
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 23.10.2019 Martin Šepeľa
5
Výskytové záznamy
Knautia arvensis 11.10.2019 Horná Pustá Ves - nad vodným zdrojom Darina Válková
Tithymalus cyparissias 11.10.2019 Horná Pustá Ves - nad vodným zdrojom Darina Válková
Colchicum autumnale 11.10.2019 Horná Pustá Ves - nad vodným zdrojom Darina Válková
Ranunculus polyanthemos 11.10.2019 Horná Pustá Ves - nad vodným zdrojom Darina Válková
Geranium pratense 11.10.2019 Horná Pustá Ves - nad vodným zdrojom Darina Válková
3
Výskytové záznamy
Oryctes nasicornis holdhausi Minck, 19... 20.8.2017 Svätopluk Čepelák
Opilo mollis (Linnaeus, 1758) 7.7.2018 Šoporňa Svätopluk Čepelák
Onthophagus (Palaeonthophagus) vertici... 30.5.2017 Dlhá nad Váhom Svätopluk Čepelák
1
Výskytové záznamy
Oryctes nasicornis holdhausi Minck, 19... 21.7.2017 Svätopluk Čepelák
1
Výskytové záznamy
Onthophagus (Palaeonthophagus) vertici... 25.4.2017 Plášťovce Svätopluk Čepelák
1
Výskytové záznamy
Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca (... 1.6.2017 Virt - Doman. majer Svätopluk Čepelák

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Darina Válková

Najzapisovanejší druh

medveď hnedý

Spolu

20 108

Pozorovaných
druhov


1 336K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

podpnovka obycajná Armillaria mellea

19.10.2019 - Detva

Gáborík Peter


jesienka piesočná Colchicum arenarium

27.9.2019 - Cenkov, NPR Cen...

Kristián Bacsa


zvonček hrubokoreňový Campanula serrata

9.8.2019 - Podbanské, Važe...

Katarína Žlkovanová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

23.10.2019

Šepeľa Martin


Jeleň lesný Cervus elaphus Linnaeus, 175...

16.10.2019 - Tatranská Polia...

Vravník Peter


medveď hnedý Ursus arctos

15.10.2019

Vravník Peter


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality