Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 5.5.2023 Kucany
5
Záznamy monitoringu
Stehlík konôpka 7.5.2023 Maňa, Dolná Gedra 3384
Stehlík čížik 7.5.2023 Maňa, Dolná Gedra 3384
Pŕhľaviar čiernohlavý 7.5.2023 Maňa, Dolná Gedra 3384
Sýkorka belasá 7.5.2023 Maňa, Dolná Gedra 3384
Sýkorka čiernohlavá 7.5.2023 Maňa, Dolná Gedra 3384
3
Záznamy monitoringu
Hlucháň hôrny 1.4.2023 Babia Hora
Hlucháň hôrny 11.4.2023 Babia Hora
Hlucháň hôrny 10.4.2023 Pilsko
4
Záznamy monitoringu
Hlucháň hôrny 30.3.2023 Zlatý stol- Jamina
Hlucháň hôrny 20.4.2023 Zlatý stol- Jamina
Hlucháň hôrny 19.4.2023 Heckerová
Hlucháň hôrny 23.4.2023 Heckerová
5
Záznamy monitoringu
Trsteniarik veľký 4.5.2023 Slovenská Kajňa, VN Malá Domaša
Trsteniarik spevavý ( obyčajný) 4.5.2023 Slovenská Kajňa, VN Malá Domaša
Trsteniarik bahenný 4.5.2023 Slovenská Kajňa, VN Malá Domaša
Trsteniarik pásikový ( malý) 4.5.2023 Slovenská Kajňa, VN Malá Domaša
Fúzatka trstinová 4.5.2023 Slovenská Kajňa, VN Malá Domaša
5
Záznamy monitoringu
Bučiak trsťový (veľký) 26.5.2023 Levické rybníky
Bučiačik močiarny 26.5.2023 Levické rybníky
Chriašteľ (chriašť) bodkovaný 26.5.2023 Levické rybníky
Chriašteľ vodný 26.5.2023 Levické rybníky
Chriašť malý 26.5.2023 Levické rybníky
1
Záznamy monitoringu
Otis tarda Linnaeus, 1758 23.10.2022 Lehnice
3
Záznamy monitoringu
Trasochvost žltohlavý 27.5.2023 Trstená
Trasochvost žltohlavý 6.5.2023 Trstená
Trasochvost žltohlavý 24.6.2023 Trstená
5
Záznamy monitoringu
Kačica ostrochvostá 25.6.2023 VN Kráľová
Kalužiak riečny( kalužiačik malý) 25.6.2023 VN Kráľová
Kačica lyžičiarka 25.6.2023 VN Kráľová
Kulík riečny 25.6.2023 VN Kráľová
Rybárik riečny 25.6.2023 VN Kráľová
1
Záznamy monitoringu
Havran čierny (poľný) 10.4.2023 Močarany
5
Výskytové záznamy
Martes foina (Erxleben, 1777) 22.11.2023 Št.cesta: Pribeta - Gbelce Jozef Lengyel
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 22.11.2023 Jozef Lengyel
Sus scrofa Linnaeus, 1758 22.11.2023 NPR Parížske močiare, južný transekt Jozef Lengyel
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 22.11.2023 NPR Parížske močiare, južný transekt Jozef Lengyel
Myocastor coypus Molina 1782 22.11.2023 NPR Parížske močiare, južný transekt Jozef Lengyel
5
Výskytové záznamy
Turdus merula Linnaeus, 1758 22.11.2023 št.cesta medzi Nitr. Hrádkom a Šuranmi, pri Starej Nitre Jozef Lengyel
Parus major Linnaeus, 1758 22.11.2023 št.cesta medzi Nitr. Hrádkom a Šuranmi, pri Starej Nitre Jozef Lengyel
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 18... 22.11.2023 št.cesta medzi Nitr. Hrádkom a Šuranmi, pri Starej Nitre Jozef Lengyel
Egretta alba (Linnaeus, 1758) 23.11.2023 Jozef Lengyel
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 23.11.2023 Rybníček Mederčina Nitriansky Hrádok Jozef Lengyel
5
Výskytové záznamy
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 21.11.2023 štátna cesta: Sládkovičovo - Mostová - Jahodná - D.Klátov - D.Streda Jozef Lengyel
Mus spicilegus Petényi 1882 21.11.2023 štátna cesta: Sládkovičovo - Mostová - Jahodná - D.Klátov - D.Streda Jozef Lengyel
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 21.11.2023 Jozef Lengyel
Pica pica (Linnaeus, 1758) 21.11.2023 štátna cesta: Sládkovičovo - Mostová - Jahodná - D.Klátov - D.Streda Jozef Lengyel
Columba livia Gmelin, 1789, f. Domesti... 21.11.2023 štátna cesta: Sládkovičovo - Mostová - Jahodná - D.Klátov - D.Streda Jozef Lengyel
1
Výskytové záznamy
Fallopia japonica 24.11.2023 Točnica Veronika Rízová
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 5.5.2023 Slávka Miňová
5
Výskytové záznamy
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 24.6.2023 Mária Apfelová
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 24.6.2023 Mária Apfelová
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Bla... 24.6.2023 Mária Apfelová
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 24.6.2023 Mária Apfelová
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1... 24.6.2023 Mária Apfelová
1
Výskytové záznamy
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 21.10.2020 Pezinok, Malé Karpaty, Suchý vrch Vladislav Marušic
1
Výskytové záznamy
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 27.11.2023 Rošková Jaroslav Brndiar
5
Výskytové záznamy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802... 26.11.2023 PR Brodnianka Jozef Limánek
Corvus corax Linnaeus, 1758 26.11.2023 Brodno Jozef Limánek
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 26.11.2023 Jozef Limánek
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 26.11.2023 PR Brodnianka Jozef Limánek
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 26.11.2023 Jozef Limánek
1
Výskytové záznamy
Fallopia x bohemica 2.10.2023 Helena Vojteková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Ervín Hapl

Najzapisovanejší druh

Večernica hvízdavá (malá)

Spolu

21 961

Pozorovaných
druhov


2 144K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

krídlatka česká Fallopia x bohemica

2.10.2023 - Chudá Lehota, p...

Vojteková Helena


durman obycajný Datura stramonium

28.9.2023

Gejdoš Miroslav


jesienka obycajná Colchicum autumnale

10.10.2020 - Pezinok, lúka R...

Marušic Vladislav


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Hlucháň hôrny Tetrao urogallus Linnaeus, 1...

11.4.2023 - Babia Hora

Matej Ferenčík


Hlucháň hôrny Tetrao urogallus Linnaeus, 1...

1.4.2023 - Babia Hora

Matej Ferenčík


Hlucháň hôrny Tetrao urogallus Linnaeus, 1...

10.4.2023 - Pilsko

Matej Ferenčík


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov (bieloplu... Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality