Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 17.7.2018 Parížske močiare Gbelce (NZ)
1
Záznamy monitoringu
Drevník ryhovaný 30.5.2018 Hodrušská hornatina
3
Záznamy monitoringu
Potápnik dvojčiarový 9.7.2018 Čičov, Lion a Starý les
Potápnik dvojčiarový 8.7.2018 Medveďov, kanál pri jazierku Apáti
Potápnik dvojčiarový 10.7.2018 Hámsky kanál
4
Záznamy monitoringu
Potápnik dvojčiarový 8.7.2018 Mor. Sv. Jan, Lantov
Pásikavec veľký 21.6.2018 Šaštínsky potok
Klinovka žltonohá 21.6.2018 Morava - Sekule
Klinovka hadia 21.6.2018 Morava - Sekule
2
Záznamy monitoringu
Drevník ryhovaný 10.6.2018 Slovenský kras
Fuzáč veľký 10.6.2018 Slov. Kras, Drnava
1
Záznamy monitoringu
Šidielko ozdobné 13.5.2018 Hlísna studňa
1
Záznamy monitoringu
Vážka jednoškvrnná 29.5.2018 Párnica
1
Záznamy monitoringu
Pásikavec veľký 27.5.2018 Hanková
1
Záznamy monitoringu
Klinovka žltonohá 20.6.2018 Malý Dunaj - Jahodná
1
Záznamy monitoringu
Klinovka žltonohá 7.6.2018 Latorica
5
Výskytové záznamy
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 18.9.2018 NPR Suchý Pavol Žídek
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 18.9.2018 NPR Suchý Pavol Žídek
Corvus corax Linnaeus, 1758 18.9.2018 NPR Suchý Pavol Žídek
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 18.9.2018 NPR Suchy Pavol Žídek
Sitta europaea caesia Wolf, 1810 18.9.2018 NPR Suchý Pavol Žídek
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17.7.2018 Jozef Lengyel
5
Výskytové záznamy
Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schioedt... 30.5.2018 Hodrušská hornatina Tomáš Olšovský
Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schioedt... 30.5.2018 Hodrušská hornatina Tomáš Olšovský
Ampedus (Ampedus) elegantulus (Schönhe... 30.5.2018 Hodrušská hornatina Tomáš Olšovský
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 30.5.2018 Hodrušská hornatina Tomáš Olšovský
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 30.5.2018 Hodrušská hornatina Tomáš Olšovský
5
Výskytové záznamy
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) 9.7.2018 Čičov, Lion a Starý les Roman Cséfalvay
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,... 9.7.2018 Čičov, Lion a Starý les Roman Cséfalvay
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 9.7.2018 Čičov, Lion a Starý les Roman Cséfalvay
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) 9.7.2018 Čičov, Lion a Starý les Roman Cséfalvay
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) 9.7.2018 Čičov, Lion a Starý les Roman Cséfalvay
4
Výskytové záznamy
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 19.9.2018 Michal Babnič
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 19.9.2018 Michal Babnič
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 21.8.2018 Michal Babnič
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 21.8.2018 Michal Babnič
5
Výskytové záznamy
Felis silvestris Schreber, 1777 12.9.2018 Ľubica Hudáková
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) 10.6.2018 Slovenský kras Roman Cséfalvay
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) 10.6.2018 Slovenský kras Roman Cséfalvay
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 10.6.2018 Roman Cséfalvay
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 10.6.2018 Roman Cséfalvay
1
Výskytové záznamy
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 24.9.2018 Tomas Babečka
5
Výskytové záznamy
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 8.7.2018 Mor. Sv. Jan, Lantov Roman Cséfalvay
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 8.7.2018 Mor. Sv. Jan, Lantov Roman Cséfalvay
Haliplus (Haliplus) fluviatilis Aube, ... 8.7.2018 Mor. Sv. Jan, Lantov Roman Cséfalvay
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) 8.7.2018 Mor. Sv. Jan, Lantov Roman Cséfalvay
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) 8.7.2018 Mor. Sv. Jan, Lantov Roman Cséfalvay
5
Výskytové záznamy
Libellula depressa Linnaeus, 1758 13.5.2018 Hlísna studňa Dušan Šácha
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 13.5.2018 Hlísna studňa Dušan Šácha
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 13.5.2018 Hlísna studňa Dušan Šácha
1
Výskytové záznamy

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Alexander Fehér

Najzapisovanejší druh

glejovka americká

Spolu

19 970

Pozorovaných
druhov


1 254K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

glejovka americká Asclepias syriaca

14.9.2018 - Hubovo, lúka v ...

Melicher Jakub


glejovka americká Asclepias syriaca

14.9.2018 - Hubovo, lúka v ...

Melicher Jakub


slnecnica hluznatá Helianthus tuberosus

21.9.2018

Drengubiak Peter


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Drevník ryhovaný Rhysodes sulcatus (Fabricius...

30.5.2018 - Hodrušská horna...

Tomáš Olšovský


Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

17.7.2018 - Parížske močiar...

Jozef Lengyel


Potápnik dvojčiarový Graphoderus bilineatus (De G...

9.7.2018 - Čičov, Lion a S...

Roman Cséfalvay


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality