Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
vrchovka alpínska 7.7.2015 Runina - pod kótou Ďurkovec
vrchovka alpínska 28.6.2011 Runina - pod kótou Ďurkovec
bahnička kranská 31.7.2018 Runina
bahnička kranská 12.7.2017 Runina
bahnička kranská 6.7.2016 Runina
3
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 28.8.2019 Pod Holým vrchom
Porasty borievky obyčajnej 30.9.2016 Pod Holým vrchom
poniklec veľkokvetý 7.5.2019 Brezová pod Bradlom, Ševcova skala
4
Záznamy monitoringu
zvonček hrubokoreňový 27.9.2016 Zboj - lúka Majková
zvonček hrubokoreňový 29.6.2011 Zboj - lúka Majková
zvonček hrubokoreňový 26.6.2013 Zboj - lúka Majková
zvonček hrubokoreňový 3.7.2018 Zboj - lúka Majková
1
Záznamy monitoringu
zvonček hrubokoreňový 15.8.2019 Martin, Veterné
1
Záznamy monitoringu
poniklec veľkokvetý 10.3.2017 Hajnacka, Tilic
3
Záznamy monitoringu
zvonček hrubokoreňový 8.8.2019 Ružomberok, JZ od kóty Malinné (1209)
1
Záznamy monitoringu
zvonček hrubokoreňový 18.7.2019 Liptovská Kokava, nad prameňom potoka Dovalovec
1
Záznamy monitoringu
jazýčkovec jadranský 18.6.2019 PR Štokeravská vápenka
1
Záznamy monitoringu
zeler plazivý 9.9.2019 Ostrovné lúčky
1
Záznamy monitoringu
cyklámen fatranský 12.9.2019 Mošovce, Rakytové
5
Výskytové záznamy
Anas crecca Linnaeus, 1758 19.1.2020 Vladimír Kĺč
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 19.1.2020 Vladimír Kĺč
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Vladimír Kĺč
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 19.1.2020 Vladimír Kĺč
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Vladimír Kĺč
4
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 19.1.2020 Martin Floriš
Fulica atra Linnaeus, 1758 19.1.2020 Martin Floriš
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Martin Floriš
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Martin Floriš
5
Výskytové záznamy
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 18.1.2020 michal.kalas Kalaš
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 18.1.2020 michal.kalas Kalaš
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 15.1.2020 michal.kalas Kalaš
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 16.1.2020 Tomáš Flajs
Mergus albellus Linnaeus, 1758 16.1.2020 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Metzgeria furcata 18.1.2020 pod osadou Hadová Miloš Lukáč
Radula complanata 18.1.2020 pod osadou Hadová Miloš Lukáč
Frullania dilatata 18.1.2020 pod osadou Hadová Miloš Lukáč
Porella platyphylla 18.1.2020 pod osadou Hadová Miloš Lukáč
Porella cordaeana 18.1.2020 pod vrchom Paradajs Miloš Lukáč
5
Výskytové záznamy
Mergus merganser Linnaeus, 1758 19.1.2020 Tomáš Flajs
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Tomáš Flajs
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Tomáš Flajs
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 19.1.2020 Tomáš Flajs
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 17.1.2020 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 16.1.2020 Mária Apfelová
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 17.1.2020 Požehy Mária Apfelová
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 18.1.2020 Mária Apfelová
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 17.1.2020 Turiec Mária Apfelová
Sitta europaea Linnaeus, 1758 17.1.2020 Turiec Mária Apfelová
2
Výskytové záznamy
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 18.1.2020 Turiec Mária Apfelová
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 18.1.2020 Mária Apfelová
5
Výskytové záznamy
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 12.1.2020 Vladimír Kĺč
Parus major Linnaeus, 1758 12.1.2020 Vladimír Kĺč
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeu... 12.1.2020 Vladimír Kĺč
Sitta europaea Linnaeus, 1758 12.1.2020 Vladimír Kĺč
Parus ater Linnaeus, 1758 12.1.2020 Vladimír Kĺč
2
Výskytové záznamy
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 16.1.2020 Vladimír Kĺč
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 16.1.2020 Vladimír Kĺč
1
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 19.11.2019 Tomas Ilko

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Viktória Chilová

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

20 232

Pozorovaných
druhov


1 362K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

bahnička kranská Eleocharis carniolica

31.7.2018 - Runina

Miroslav Buraľ


vrchovka alpínska Tozzia carpathica

7.7.2015 - Runina - pod kó...

Miroslav Buraľ


vrchovka alpínska Tozzia carpathica

28.6.2011 - Runina - pod kó...

Miroslav Buraľ


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Jariabok hôrny Tetrastes bonasia (Linnaeus,...

17.1.2020

Pôbiš Ivan


Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

19.1.2020

Floriš Martin


Orol skalný Aquila chrysaetos (Linnaeus,...

16.1.2020

Apfelová Mária


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality