Pridaj nové pozorovanie 4
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 11.6.2019 Udava Papin - Adidovce
Kunka žltobruchá 5.6.2019 Chotinka
Rosnička zelená 7.6.2019 Udava
Mlok karpatský 4.6.2019 Zbojné
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 18.4.2019 Čierna voda
1
Záznamy monitoringu
Kunka červenobruchá 6.6.2019 Čičarovský les
1
Záznamy monitoringu
Ropucha zelená 6.6.2019 Rybník Radovo
5
Záznamy monitoringu
Užovka fŕkaná 7.6.2019 Košická Belá
Užovka hladká 7.6.2019 Košická Belá
Jašterica bystrá 10.6.2019 Košická Belá
Užovka fŕkaná 10.6.2019 Sokoľ
Užovka hladká 11.6.2019 Rolova Huta
1
Záznamy monitoringu
Mlok hrebenatý 12.6.2019 Licince okres RA
1
Záznamy monitoringu
Kunka žltobruchá 29.5.2019 Bačkov-mokrad
5 2
Záznamy monitoringu
Kunka červenobruchá 2.5.2019 Hrhovské rybníky
Kunka žltobruchá 26.4.2019 Šúgovská dolina
1
Záznamy monitoringu
Skokan hnedý 2.4.2019 VN Žakovce
4
Výskytové záznamy
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 6.6.2019 Majdán - Lošonské lúky Peter Puchala
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 6.6.2019 Majdán - Lošonské lúky Peter Puchala
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 6.6.2019 Majdán - Lošonské lúky Peter Puchala
Corvus corax Linnaeus, 1758 6.6.2019 Majdán - Lošonské lúky Peter Puchala
4
Výskytové záznamy
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 175... 14.6.2019 PR Jurské jazero Peter Puchala
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 14.6.2019 PR Jurské jazero Peter Puchala
Sitta europaea Linnaeus, 1758 20.6.2019 VN Lozorno Peter Puchala
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 20.6.2019 VN Lozorno Peter Puchala
5
Výskytové záznamy
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Ursus arctos 19.6.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Martes martes (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
5
Výskytové záznamy
Bielzia coerulans (BIELZ, 1851) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Rana temporaria Linnaeus, 1758 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Carabus (Mesocarabus) problematicus pr... 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Carabus (Hygrocarabus) variolosus vari... 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Martes martes (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
2
Výskytové záznamy
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 177... 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Sitta europaea europaea Linnaeus, 1758 26.6.2019 Lukáš Záhorec
2
Výskytové záznamy
Lychnis coronaria 26.6.2019 Slavo Buci
Campanula rapunculus 26.6.2019 Slavo Buci
2
Výskytové záznamy
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 26.6.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 19.6.2019 Lukáš Záhorec

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Róbert Šuvada

Najzapisovanejší druh

ovsík obycajný

Spolu

20 061

Pozorovaných
druhov


1 312K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

kukučka vencová Lychnis coronaria

26.6.2019

Buci Slavo


zvonček repkový Campanula rapunculus

26.6.2019

Buci Slavo


vstavač trojzubý Orchis tridentata

27.5.2019

Garayová Jana


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

11.6.2019 - Udava Papin - A...

Martin Šepeľa


Plebejus argus (Linnaeu... Plebejus argus (Linnaeus, 17...

27.5.2019

Garayová Jana


Coenonympha glycerion (... Coenonympha glycerion (Borkh...

27.5.2019

Garayová Jana


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality