Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Roháč obyčajný 19.7.2019 Šranek
1
Záznamy monitoringu
Roháč obyčajný 28.8.2019 Skalica - Morava
1
Záznamy monitoringu
Roháč obyčajný 23.8.2019 Gbelský les
1
Záznamy monitoringu
Slimák záhradný 3.5.2019 Perínske rybníky
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 24.1.2020 Lesnický potok, Dunajec
2
Záznamy monitoringu
3
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 9.12.2019 Morava 54.5 r.km
Bobor vodný 25.2.2020 Piverung
Bobor vodný 11.3.2020 Oliverové jazero
2
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 14.2.2020 Priepich Moravy XI
Bobor vodný 14.2.2020 Priepich Moravy IX
1
Záznamy monitoringu
poniklec slovenský 28.3.2019 Spišské Podhradie, Rybníček
1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 9.4.2019 Lomné
3
Výskytové záznamy
Daphnia curvirostris EYLMAN, 1887 27.3.2020 CHKO Záhorie - Mäsiarky Miloš Lukáč
Ceriodaphnia laticaudata P.E.MULLER, 1... 27.3.2020 CHKO Záhorie - Mäsiarky Miloš Lukáč
Vespula germanica germanica (Fabricius... 27.3.2020 NPR Dolný les, južný okraj Dušan Valachovič
5
Výskytové záznamy
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 175... 25.3.2020 Vladimír Kĺč
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 25.3.2020 Vladimír Kĺč
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 25.3.2020 Vladimír Kĺč
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 25.3.2020 Vladimír Kĺč
5
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 26.3.2020 Vladimír Kĺč
Garullus glandarius (Linnaeus, 1758) 26.3.2020 Vladimír Kĺč
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 26.3.2020 Vladimír Kĺč
Sus scrofa Linnaeus, 1758 26.3.2020 Vladimír Kĺč
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 26.3.2020 Vladimír Kĺč
5
Výskytové záznamy
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 28.3.2020 Vladimír Kĺč
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 28.3.2020 Vladimír Kĺč
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 28.3.2020 Vladimír Kĺč
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 28.3.2020 Vladimír Kĺč
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 28.3.2020 Vladimír Kĺč
5
Výskytové záznamy
Picus canus Gmelin, 1788 27.3.2020 michal.kalas Kalaš
Ursus arctos 27.3.2020 michal.kalas Kalaš
Columba palumbus Linnaeus, 1758 27.3.2020 michal.kalas Kalaš
Turdus merula Linnaeus, 1758 27.3.2020 michal.kalas Kalaš
Inachis io (Linnaeus, 1758) 27.3.2020 michal.kalas Kalaš
1
Výskytové záznamy
Anemone ranunculoides 15.3.2020 Pezinok, Limbašský potok Vladislav Marušic
3
Výskytové záznamy
Crocus discolor 27.3.2020 Robert Suvada
Crocus discolor 27.3.2020 Robert Suvada
Scilla drunensis subsp. buekkensis 27.3.2020 Robert Suvada
5
Výskytové záznamy
Adonis vernalis 26.3.2020 Robert Suvada
Adonis vernalis 26.3.2020 Robert Suvada
Stipa capillata 26.3.2020 Robert Suvada
Teucrium montanum 26.3.2020 Robert Suvada
Lactuca perennis 26.3.2020 Robert Suvada
5
Výskytové záznamy
Pulsatilla grandis 20.3.2020 Robert Suvada
Pulsatilla grandis 20.3.2020 Robert Suvada
Pulsatilla grandis 20.3.2020 Robert Suvada
Festuca rupicola 20.3.2020 Robert Suvada
Pulsatilla grandis 20.3.2020 Robert Suvada
1
Výskytové záznamy
Adonis vernalis 27.3.2020 Slavo Buci

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Peter Drengubiak

Najzapisovanejší druh

Vlk dravý

Spolu

20 245

Pozorovaných
druhov


1 371K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

veternica iskerníkovitá Anemone ranunculoides

15.3.2020 - Pezinok, Limbaš...

Marušic Vladislav


šafran spišský Crocus discolor

27.3.2020

Suvada Robert


púpava purpurovoplodá Taraxacum erythrospermum

26.3.2020

Suvada Robert


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Vespula germanica germa... Vespula germanica germanica ...

27.3.2020 - NPR Dolný les, ...

Valachovič Dušan


medveď hnedý Ursus arctos

27.3.2020

Kalaš michal.kalas


Argynnis adippe (Denis ... Argynnis adippe (Denis et Sc...

30.6.2017 - Rudava Juríkovc...

Valachovič Dušan


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality