Pridaj nové pozorovanie 2
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 26.11.2019 Kačenky - rameno
Bobor vodný 29.11.2019 Ciglát
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 14.11.2019 Meander Marhecké most
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 7.11.2019 Svetlice
1
Záznamy monitoringu
Plotica lesklá 5.9.2019 Latorica_Leles
1
Záznamy monitoringu
Pijavica lekárska 23.5.2019 Ipeľské hony
1
Záznamy monitoringu
syseľ pasienkový 5.6.2019 Vyšný Slavkov
3
Záznamy monitoringu
syseľ pasienkový 23.8.2019 Poráč
syseľ pasienkový 16.8.2019 Ďurkovec
syseľ pasienkový 23.8.2019 Smižianska Maša
1
Záznamy monitoringu
Pijavica lekárska 18.6.2019 Ispányos
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 7.10.2019 Bánovo
1
Záznamy monitoringu
syseľ pasienkový 6.9.2019 Strážne - Opátske piesky
1
Výskytové záznamy
Egretta alba (Linnaeus, 1758) 12.12.2019 Štefan Čenger
2
Výskytové záznamy
Aconitum firmum subsp. firmum 20.9.2019 Peter Turis
Aconitum firmum subsp. firmum 20.9.2019 Peter Turis
2
Výskytové záznamy
Datura stramonium 1.8.2019 Moštenica Peter Turis
Barbilophozia hatcheri 6.12.2019 pod Svrčiníkom Miloš Lukáč
5
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
5
Výskytové záznamy
Veronica chamaedrys 25.10.2019 Oravská Lesná - Beskyd Ivan Šustr
Centaurea phrygia (syn.) 25.10.2019 Oravská Lesná - Beskyd Ivan Šustr
Carlina acaulis 25.10.2019 Oravská Lesná - Beskyd Ivan Šustr
Gnaphalium sylvaticum (syn.) 25.10.2019 Oravská Lesná - Beskyd Ivan Šustr
Vaccinium myrtillus 25.10.2019 Oravská Lesná - Beskyd Ivan Šustr
5
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 11.12.2019 Jozef Štofík
5
Výskytové záznamy
2.9.2011 L. Štrupl,
2.9.2011 L. Štrupl,
2.9.2011 L. Štrupl,
2.9.2011 L. Štrupl,
19.10.2011 L. Štrupl,
3
Výskytové záznamy
17.5.2011 M. Kosorínová,
17.5.2011 M. Kosorínová,
19.5.2011 M. Kosorínová,
1
Výskytové záznamy
23.10.2012 L. Štrupl,
1
Výskytové záznamy
19.7.2011 L. Štrupl,

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

L. Štrupl,

Najzapisovanejší druh

Srnec hôrny

Spolu

20 230

Pozorovaných
druhov


1 357K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

zeler plazivý Apium repens

19.11.2019

Kothajová Helga


ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia

13.9.2019 - okres Nitra; KÚ...

Danilovič Martin


ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia

13.9.2019 - okres Nitra; KÚ...

Danilovič Martin


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Jeleň lesný Cervus elaphus Linnaeus, 175...

11.12.2019

Štofík Jozef


Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

29.11.2019 - Ciglát

Dušan Valachovič


Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

26.11.2019 - Kačenky - ramen...

Dušan Valachovič


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality