Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 15.6.2018 lúky pri Čremošnom
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Horské kosné lúky 18.6.2018 Sedlo Príslop - Nolčovské lúky
5
Záznamy monitoringu
poniklec lúčny maďarský 13.4.2018 Malý Horeš, PR Poniklecová lúčka
poniklec lúčny maďarský 26.4.2018 Malý Kamenec, Tarbucka
poniklec lúčny maďarský 24.3.2016 Malá Trňa, Šimonov vrch
poniklec veľkokvetý 29.3.2018 Ladmovce, Tardika
poniklec veľkokvetý 6.4.2018 Viničky, Borsuk - J časť
1
Záznamy monitoringu
Fuzáč alpský 3.7.2018 Karanč
2
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 12.7.2018 PP Potok Chrenovka. Bánov (NZ)
Vydra riečna 12.7.2018 Vodný stupeň Zúgov (N.Zámky)
3
Záznamy monitoringu
jazýčkovec východný 31.5.2018 CHA Všivavec
jazýčkovec východný 31.5.2018 Mitterpereky, Horné Orešany
jazýčkovec východný 31.5.2018 Smolenice
4
Záznamy monitoringu
jazýčkovec jadranský 30.5.2018 Devín, Hadie údolie
jazýčkovec jadranský 30.5.2018 Devín, JZ svah Devínskej Kobyly
jazýčkovec jadranský 30.5.2018 Devín, Devínska Kobyla, M
jazýčkovec jadranský 30.5.2018 Devínska Nová Ves, Z svah Devínskej Kobyly
2
Záznamy monitoringu
Kosatec piesočný 7.6.2018 Čenkov, Čenkovská lesostep II.
Kosatec piesočný 7.6.2018 Čenkov, Čenkovská step
1
Záznamy monitoringu
vrchovka alpínska 13.6.2018 Tanečník, Juríkov potok, Z od obce
5
Výskytové záznamy
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 15.6.2018 lúky pri Čremošnom Dobromil Galvánek
Festuca pratensis 15.6.2018 lúky pri Čremošnom Dobromil Galvánek
Arrhenatherum elatius 15.6.2018 lúky pri Čremošnom Dobromil Galvánek
Bromus erectus 15.6.2018 lúky pri Čremošnom Dobromil Galvánek
Quercus robur 15.6.2018 lúky pri Čremošnom Dobromil Galvánek
5
Výskytové záznamy
Panónske travinnobylinné porasty na sp... 26.5.2018 Jesenské Alexander Fehér
Malus domestica 26.5.2018 Jesenské Alexander Fehér
Leucanthemum vulgare 26.5.2018 Jesenské Alexander Fehér
Veronica austriaca 26.5.2018 Jesenské Alexander Fehér
Veronica arvensis 26.5.2018 Jesenské Alexander Fehér
5
Výskytové záznamy
Horské kosné lúky 18.6.2018 Sedlo Príslop - Nolčovské lúky Dobromil Galvánek
Gymnadenia conopsea 18.6.2018 Sedlo Príslop - Nolčovské lúky Dobromil Galvánek
Acer pseudoplatanus 18.6.2018 Sedlo Príslop - Nolčovské lúky Dobromil Galvánek
Polygala comosa 18.6.2018 Sedlo Príslop - Nolčovské lúky Dobromil Galvánek
Hypericum maculatum 18.6.2018 Sedlo Príslop - Nolčovské lúky Dobromil Galvánek
5
Výskytové záznamy
Datura stramonium 20.7.2018 Lukáš Wittlinger
Impatiens glandulifera 21.6.2018 Lukáš Wittlinger
Typha latifolia 21.6.2017 Lukáš Wittlinger
Orchis morio 21.3.2017 Lukáš Wittlinger
Caltha palustris 21.3.2018 Lukáš Wittlinger
1
Výskytové záznamy
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 3.7.2018 Csaba Balázs
2
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 12.7.2018 Jozef Lengyel
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 12.7.2018 Jozef Lengyel
5
Výskytové záznamy
Ephedra distachya 7.6.2018 Kristián Bacsa
Robinia pseudoacacia 7.6.2018 Čenkov, Čenkovská lesostep II. Kristián Bacsa
Gleditschia triacanthos 7.6.2018 Čenkov, Čenkovská lesostep II. Kristián Bacsa
Celtis occidentalis 7.6.2018 Čenkov, Čenkovská lesostep II. Kristián Bacsa
Padus serotina 7.6.2018 Čenkov, Čenkovská lesostep II. Kristián Bacsa
2
Výskytové záznamy
Onosma tornensis 20.6.2018 Róbert Šuvada
Onosma tornensis 19.6.2018 Róbert Šuvada
5
Výskytové záznamy
Luzula alpinopilosa 14.6.2018 Velická dolina Blažena Sedláková
Saxifraga moschata 14.6.2018 Velická dolina Blažena Sedláková
Saxifraga carpatica 14.6.2018 Blažena Sedláková
Oxyria digyna 14.6.2018 Velická dolina Blažena Sedláková
Delphinium oxysepalum 14.6.2018 Velická dolina Blažena Sedláková
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 19.7.2018 Vladimír Devečka

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Dobromil Galvánek

Najzapisovanejší druh

slivka trnková

Spolu

19 932

Pozorovaných
druhov


1 240K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

poniklec lúčny maďarský Pulsatilla pratensis subsp. ...

26.4.2018 - Malý Kamenec, T...

Andrea Šimková


poniklec lúčny maďarský Pulsatilla pratensis subsp. ...

13.4.2018 - Malý Horeš, PR ...

Andrea Šimková


poniklec lúčny maďarský Pulsatilla pratensis subsp. ...

24.3.2016 - Malá Trňa, Šimo...

Andrea Šimková


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

12.7.2018 - Vodný stupeň Zú...

Jozef Lengyel


Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

12.7.2018 - PP Potok Chreno...

Jozef Lengyel


Fuzáč alpský Rosalia alpina alpina Linnae...

3.7.2018 - Karanč

Csaba Balázs


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality