Pridaj nové pozorovanie 4
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 10.5.2019 Ondrejová_3
mlok karpatský 30.5.2019 Hodoň_2
rosnička zelená 31.5.2019 Lednické_Rovne
ropucha zelená 23.6.2017 Lednické_Rovne
1
Záznamy monitoringu
mlok karpatský 18.4.2018 Slávikova_1
2
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 9.7.2019 Rozdielné mláky
skokan hnedý 9.7.2019 Rozdielné mláky
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 3.7.2019 Štampoch
1
Záznamy monitoringu
rosnička zelená 4.7.2019 Čičarovský les
1
Záznamy monitoringu
ropucha zelená 1.8.2019 Strážne - Opátske piesky
2
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 19.6.2019 Pašková, Záseky
Subpanónske travinnobylinné porasty 18.6.2019 Slavec, Plešivská planina, Slavecká stráň
3
Záznamy monitoringu
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové... 4.7.2019 Betlanovská dolina
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 14.6.2019 Rittenberg-Šulerloch
Horské kosné lúky 13.6.2019 Kopanecké lúky
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
3
Výskytové záznamy
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 8.8.2019 Peter Drengubiak
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 16.8.2019 Peter Drengubiak
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 16.8.2019 Peter Drengubiak
2
Výskytové záznamy
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 13.8.2019 Peter Drengubiak
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 13.8.2019 Peter Drengubiak
1
Výskytové záznamy
Lymnaea stagnalis (LINNAEUS, 1758) 16.8.2019 Zohorský kanál v inundacií Dušan Valachovič
1
Výskytové záznamy
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) 17.8.2019 Kuchajda Dušan Valachovič
1
Výskytové záznamy
Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) 27.9.2018 Adamovské štrkoviska T. Tedla
5
Výskytové záznamy
Grus grus (Linnaeus, 1758) 24.5.2019 Moravský Svätý Ján - Ciglát Dušan Valachovič
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 4.10.2018 Rudava Malé Leváre Dušan Valachovič
Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 4.10.2018 Rudava Malé Leváre Dušan Valachovič
Lestes viridis (Van der Linden, 1825) 4.10.2018 Rudava Malé Leváre Dušan Valachovič
Lestes virens (Charpentier, 1825) 4.10.2018 Rudava Malé Leváre Dušan Valachovič
5
Výskytové záznamy
Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 11.6.2018 Rudava Hanšpíle Dušan Valachovič
Libellula depressa Linnaeus, 1758 11.6.2018 Rudava Hanšpíle Dušan Valachovič
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 175... 28.5.2018 Rudava Hanšpíle Dušan Valachovič
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 28.5.2018 Rudava Hanšpíle Dušan Valachovič
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 28.5.2018 Rudava Hanšpíle Dušan Valachovič
1
Výskytové záznamy
Meles meles (Linnaeus, 1758) 16.8.2019 T.Mitice-PP Mitická slatina Soňa Štefaniková
4
Výskytové záznamy
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 10.5.2019 Ondrejová_3 Ivana Kalafusová
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 10.5.2019 Ondrejová_3 Ivana Kalafusová
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 30.5.2019 Hodoň_2 Ivana Kalafusová
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) 30.5.2019 Hodoň_2 Ivana Kalafusová
1
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 18.4.2018 Slávikova_1 Ivana Kalafusová

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Anna Leskovjanská

Najzapisovanejší druh

kunka žltobruchá

Spolu

20 081

Pozorovaných
druhov


1 322K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

netýkavka malokvetá Impatiens parviflora

7.8.2019 - SKUEV0759 Horný...

Repčíková Barbara


netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

7.8.2019 - k. ú. Makovce -...

Repčíková Barbara


črievičník papučkový Cypripedium calceolus

6.5.2019 - Drietoma, Žľab

Sylva Mertanová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Lymnaea stagnalis (LINN... Lymnaea stagnalis (LINNAEUS,...

16.8.2019 - Zohorský kanál ...

Valachovič Dušan


Húska štíhla Alopochen aegyptiaca (Linnae...

17.8.2019 - Kuchajda

Valachovič Dušan


Húska štíhla Alopochen aegyptiacus (Linna...

27.9.2018 - Adamovské štrko...

Tedla T.


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality