Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 21.5.2018 Bohelov rybniky (DS)
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 12.2.2019 Rieka
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 30.4.2018 Parížske močiare Gbelce (NZ)
2
Záznamy monitoringu
lykovec muránský 29.5.2017 NPR Zlatnica 1 - Čupková
poniklec prostredný 29.5.2017 NPR Zlatnica - Čupková
5
Záznamy monitoringu
poniklec prostredný 18.4.2012 Omšenie, PR Žihľavník
popolavec dlholistý moravský 7.6.2012 Omšenie hrebeň 2
popolavec dlholistý moravský 13.5.2011 Omšenie hrebeň 2
popolavec dlholistý moravský 7.6.2012 Omšenie hrebeň 1
popolavec dlholistý moravský 13.5.2011 Omšenie hrebeň 1
3
Záznamy monitoringu
popolavec dlholistý moravský 22.5.2018 Vršatec, lúky na Lysej
popolavec dlholistý moravský 8.6.2012 Vršatec, lúky na Lysej
popolavec dlholistý moravský 27.5.2011 Vršatec, lúky na Lysej
3
Záznamy monitoringu
poniklec slovenský 20.7.2018 NPR Šarkanica - Voniaca
poniklec prostredný 23.7.2018 NPR Šarkanica - pod Voniacou
poniklec prostredný 20.7.2018 NPR Šarkanica - Voniaca
1
Záznamy monitoringu
cyklámen fatranský 9.9.2016 Harmanec, Dolina Čierneho potoka
1
Záznamy monitoringu
zvonček hrubokoreňový 20.7.2018 NPR Zadná Poľana, Výbohove
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 27.2.2017 Morava pod Dolným les
1
Výskytové záznamy
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 20.2.2019 Pavol Balko
5
Výskytové záznamy
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 17.2.2019 Peter Drengubiak
Canis lupus Linnaeus, 1758 17.2.2019 Peter Drengubiak
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 17.2.2019 Peter Drengubiak
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 17.2.2019 Peter Drengubiak
Canis lupus Linnaeus, 1758 17.2.2019 Peter Drengubiak
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 22.2.2019 Radovan Reťkovský
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 19.12.2018 Radovan Reťkovský
Canis lupus Linnaeus, 1758 22.2.2019 Radovan Reťkovský
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 22.2.2019 Radovan Reťkovský
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 22.2.2019 Radovan Reťkovský
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 21.5.2018 Alexander Kurthy
3
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 12.2.2019 Martin Kiska
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 12.2.2019 Martin Kiska
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 12.2.2019 Martin Kiska
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 30.4.2018 Alexander Kurthy
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 22.2.2019 Miroslav Gejdoš
2
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17.1.2019 Juraj Popovics
Felis silvestris Schreber, 1777 3.4.2018 Juraj Popovics
2
Výskytové záznamy
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 17.2.2019 Vladimír Kĺč
Formica rufa Linnaeus, 1758 17.2.2019 Vladimír Kĺč
1
Výskytové záznamy
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 20.2.2019 Ján Korňan

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Jozef Štofík

Najzapisovanejší druh

Vlk dravý

Spolu

20 006

Pozorovaných
druhov


1 279K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

lykovec muránský Daphne arbuscula

29.5.2017 - NPR Zlatnica 1 ...

Drahoš Blanár


popolavec dlholistý mor... Tephroseris longifolia subsp...

22.5.2018 - Vršatec, lúky n...

Katarína Rajcová


poniklec prostredný Pulsatilla subslavica

18.4.2012 - Omšenie, PR Žih...

Katarína Rajcová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Rys ostrovid Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

17.2.2019

Drengubiak Peter


Vlk dravý Canis lupus Linnaeus, 1758

17.2.2019

Drengubiak Peter


Rys ostrovid Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

17.2.2019

Drengubiak Peter


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality