Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Sága stepná 12.8.2021 Báborská
4
Záznamy monitoringu
Sága stepná 19.6.2021 Hrušovská lesostep
koník slovanský 19.6.2021 Hrušovská lesostep
koník slovanský 22.8.2021 Horný vrch
koník slovanský 29.8.2021 Zádielska planina Háj
1
Záznamy monitoringu
kobylka sedmohradská 4.7.2021 Zlatá Baňa - Pusté pole
1
Záznamy monitoringu
koník slovanský 15.8.2021 Viniansky hradný kopec
1
Záznamy monitoringu
koník slovanský 28.8.2021 Kečov. škrapy
3 2
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 24.7.2021 Rajecká Lesná, potok Lesnianka
Bezkolencové lúky 17.7.2021 Prečín
5
Záznamy monitoringu
Dealpínske travinnobylinné porasty 15.8.2021 Poráčska dolina - Muráň
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 20.6.2021 Nemešianska stráň
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 11.7.2021 Hlaváčova dolina
5
Výskytové záznamy
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 3.12.2021 Tomáš Flajs
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 3.12.2021 Tomáš Flajs
Parus cristatus Linnaeus, 1758 3.12.2021 Tomáš Flajs
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 3.12.2021 Tomáš Flajs
Canis lupus Linnaeus, 1758 3.12.2021 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) 1.12.2021 Tomáš Flajs
Mergus albellus Linnaeus, 1758 1.12.2021 Tomáš Flajs
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 1.12.2021 Tomáš Flajs
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 1.12.2021 Tomáš Flajs
Anas strepera Linnaeus, 1758 1.12.2021 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Impatiens glandulifera 28.9.2021 Pri Váhu Erika Kružliaková
Solidago canadensis 28.9.2021 Pri Váhu Erika Kružliaková
Fallopia japonica 28.9.2021 Pri Váhu Erika Kružliaková
Helianthus tuberosus 28.9.2021 Pri Váhu Erika Kružliaková
Aster lanceolatus 28.9.2021 Pri Váhu Erika Kružliaková
5
Výskytové záznamy
Ruscus hypoglossum 11.10.2021 Blanka Lehotská
Solidago canadensis 1.11.2021 Kráľova hora - Dlhé diely Helga Kothajová
Solidago gigantea 1.11.2021 Kráľova hora - Dlhé diely Helga Kothajová
Solidago canadensis 1.11.2021 Kráľova hora - Dlhé diely Helga Kothajová
Solidago gigantea 1.11.2021 Kráľova hora - Dlhé diely Helga Kothajová
5
Výskytové záznamy
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 16.6.2021 Ján Vataha
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 16.6.2021 Ján Vataha
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 16.6.2021 Ján Vataha
5
Výskytové záznamy
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) 10.11.2021 Remetský jarok Ján Vataha
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 13.10.2021 Ján Vataha
Corvus corax Linnaeus, 1758 7.9.2021 Vihorlat Ján Vataha
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 23.7.2021 Ján Vataha
Corvus corax Linnaeus, 1758 1.4.2021 Nad Klokočovom Ján Vataha
2
Výskytové záznamy
Arethusana arethusa (Denis et Schiffer... 30.7.2021 Sedliská Branislav Varga
Cupido minimus (Fuessly, 1775) 30.7.2021 Sedliská Branislav Varga
5
Výskytové záznamy
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 12.8.2021 Peter Puchala
Platycleis grisea (Fabr., 1781) 12.8.2021 Báborská Peter Puchala
Tettigonia cantans (Füssli, 1775) 12.8.2021 Báborská Peter Puchala
Mantis religiosa L., 1758 12.8.2021 Báborská Peter Puchala
Saga pedo (PALLAS) 1771 12.8.2021 Peter Puchala
5
Výskytové záznamy
Gomphocerus rufus (Linaeus, 1758) 19.6.2021 Hrušovská lesostep Anton Krištín
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 17... 19.6.2021 Hrušovská lesostep Anton Krištín
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) 19.6.2021 Hrušovská lesostep Anton Krištín
Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) 19.6.2021 Hrušovská lesostep Anton Krištín
Isophya beybienkoi Maran, 1958 19.6.2021 Hrušovská lesostep Anton Krištín
1
Výskytové záznamy
Meconema thalassinum (De Geer, 1773) 4.7.2021 Zlatá Baňa - Pusté pole Soňa Nuhlíčková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Anna Leskovjanská

Najzapisovanejší druh

Vlk dravý

Spolu

20 985

Pozorovaných
druhov


1 480K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

zlatobyl obrovská Solidago gigantea

1.11.2021 - Kráľova hora - ...

Kothajová Helga


pajasen žliazkatý Ailanthus altissima

3.12.2021 - Karlova Ves - K...

Kothajová Helga


brezovník obycajný Piptoporus betulinus

30.11.2021 - Jurské jazero

Jurča Michal


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

koník slovanský Stenobothrus eurasius Zub., ...

19.6.2021 - Hrušovská lesos...

Anton Krištín


Sága stepná Saga pedo (PALLAS) 1771

19.6.2021 - Hrušovská lesos...

Anton Krištín


Sága stepná Saga pedo (PALLAS) 1771

12.8.2021 - Báborská

Peter Puchala


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality