Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Vápnomilné bukové lesy 30.8.2022 Tisovec - Kášter
3
Záznamy monitoringu
Vápnomilné bukové lesy 12.10.2022 Polomka - Sokolie skaly
Bukové a jedľové kvetnaté lesy 18.8.2022 POLOMKA -Rokyťanka
Bukové a jedľové kvetnaté lesy 18.8.2022 Pohorelá - Stará dolina
1
Záznamy monitoringu
poniklec prostredný 27.4.2023 Hloža - Podhorie, Rohatín
1
Záznamy monitoringu
poniklec slovenský 16.4.2023 Čebrať, skalný útvar na J svahu
2
Záznamy monitoringu
poniklec veľkokvetý 30.3.2022 Biela skalka - Kamenica n.C.
poniklec veľkokvetý 12.4.2023 Biela skalka - Kamenica n.C.
1
Záznamy monitoringu
korýtko riečne 4.6.2021 rieka Orava
1
Záznamy monitoringu
Pimprlík mokraďový 15.5.2022 PR Valalská voda
1
Záznamy monitoringu
Spriadač kostihojový 29.8.2022 Hrochoťská dolina
1
Záznamy monitoringu
5
Výskytové záznamy
Picus viridis Linnaeus, 1758 30.5.2023 Lukáš Bokůvka
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 1.6.2023 Dana Zimenová
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 1.6.2023 Dana Zimenová
Formica rufa Linnaeus, 1758 1.6.2023 Dana Zimenová
Cicindela sylvicola Dejean, 1822 1.6.2023 Dana Zimenová
5
Výskytové záznamy
Scorzonera humilis 1.6.2023 Pavel Plavec
Columba palumbus Linnaeus, 1758 1.6.2023 Marian Šuška
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 1.6.2023 Marian Šuška
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 1.6.2023 Marian Šuška
1
Výskytové záznamy
Hippocrepis comosa 1.6.2023 Pavel Plavec
5
Výskytové záznamy
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 1.6.2023 Dana Zimenová
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 1.6.2023 Dana Zimenová
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 1.6.2023 Dana Zimenová
Turdus torquata Linnaeus, 1758 1.6.2023 Dana Zimenová
5
Výskytové záznamy
Vipera berus (LINNAEUS, 1758) 1.6.2023 Dana Zimenová
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1.6.2023 Tomáš Flajs
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 1.6.2023 Tomáš Flajs
Parus ater Linnaeus, 1758 1.6.2023 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 1.6.2023 Dana Zimenová
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 1.6.2023 Dana Zimenová
Prunella collaris (Scopoli, 1769) 1.6.2023 Dana Zimenová
Vipera berus (LINNAEUS, 1758) 1.6.2023 Dana Zimenová
5
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 31.5.2023 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 31.5.2023 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 31.5.2023 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 31.5.2023 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 31.5.2023 Jozef Štofík
5
Výskytové záznamy
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) 19.5.2023 Tomáš Flajs
Bielzia coerulans (BIELZ, 1851) 19.5.2023 Tomáš Flajs
3
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 3.5.2023 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 3.5.2023 Jozef Štofík
Castor fiber Linnaeus, 1758 3.5.2023 Jozef Štofík
1
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 23.3.2023 Jozef Štofík

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Jozef Štofík

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

21 581

Pozorovaných
druhov


1 737K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

prútnatec metlovitý Sarothamnus scoparius

24.5.2023 - Borinka, pod el...

Jurča Michal


pohánkovec japonský Fallopia japonica

25.5.2023 - Hažín nad Ciroc...

Jedináková Miroslava


poniklec prostredný Pulsatilla subslavica

27.4.2023 - Hloža - Podhori...

Janka Smatanová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Včelárik zlatý Merops apiaster Linnaeus, 17...

31.5.2023

Jurča Michal


Erannis ankeraria (Stau... Erannis ankeraria (Staudinge...

21.5.2023

Makara Andrej


užovka hladká Coronella austriaca Laurenti...

29.5.2023

Bokůvka Lukáš


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality