Pridaj nové pozorovanie 5 2
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Rieky s bahnitými až piesočnatými breh... 27.9.2022 Nové Mesto nad Váhom, ľavý breh Váhu
1
Záznamy monitoringu
Rieky s bahnitými až piesočnatými breh... 27.9.2022 Horná Streda, pravý breh Váhu
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 24.6.2022 Brezová pod bradlom, mladosť
1
Záznamy monitoringu
Penovcové prameniská 18.6.2022 Mravcove
1
Záznamy monitoringu
Nižinné až horské vodné toky s vegetác... 31.8.2022 Malolevársky kanál. Sekule
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 20.8.2022 Podžiar - Papradno
1
Záznamy monitoringu
Pionierske porasty na plytkých karboná... 21.6.2022 Podmanín, Manínec
4
Výskytové záznamy
Canis aureus Linnaeus, 1758 12.11.2022 Martin Danilák
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 25.11.2022 Martin Danilák
Felis silvestris Schreber, 1777 17.11.2022 Martin Danilák
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 25.11.2022 Martin Danilák
5
Výskytové záznamy
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 16.11.2022 Miroslav Gejdoš
Parus ater Linnaeus, 1758 22.11.2022 Miroslav Gejdoš
Certhia brachydactyla Brehm, 1820 22.11.2022 Miroslav Gejdoš
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 22.11.2022 Miroslav Gejdoš
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 22.11.2022 Miroslav Gejdoš
3
Výskytové záznamy
Ursus arctos 25.11.2022 Miroslav Gejdoš
Ursus arctos 23.11.2022 Radovan Reťkovský
Ursus arctos 23.11.2022 Radovan Reťkovský
5
Výskytové záznamy
Phytolacca americana 26.8.2022 2016GS0510687_1; R1 Martina Kosorínová
Erechtites hieracifolius 26.8.2022 2016GS0510687_1; R1 Martina Kosorínová
Erechtites hieracifolius 26.8.2022 2016GS0510687_1; R1 Martina Kosorínová
Erechtites hieracifolius 26.8.2022 2016GS0510687_1; R1 Martina Kosorínová
Erechtites hieracifolius 26.8.2022 2016GS0560132A0; R2 Martina Kosorínová
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 25.11.2022 Dana Zimenová
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) 25.11.2022 Dana Zimenová
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 25.11.2022 Dana Zimenová
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 25.11.2022 Dana Zimenová
Ursus arctos 25.11.2022 Dana Zimenová
1
Výskytové záznamy
Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793) 23.11.2022 Jozef Štofík
4
Výskytové záznamy
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 24.11.2022 Radovan Reťkovský
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 24.11.2022 Radovan Reťkovský
Cygnus olor (Gmelin, 1789) 24.11.2022 Radovan Reťkovský
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 24.11.2022 Radovan Reťkovský
5
Výskytové záznamy
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v su... 19.8.2022 Batizovska dolina Jozef Šibík
Cladonia gracilis 19.8.2022 Batizovska dolina Jozef Šibík
Cetraria islandica 19.8.2022 Batizovska dolina Jozef Šibík
Trommsdorffia uniflora 19.8.2022 Batizovska dolina Jozef Šibík
Cladonia pyxidata 19.8.2022 Batizovska dolina Jozef Šibík
5
Výskytové záznamy
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 18.9.2022 Lúka Iža 2 Mária Šibíková
Euphorbia lucida (syn.) 18.9.2022 Lúka Iža 2 Mária Šibíková
Silene alba (syn.) 18.9.2022 Lúka Iža 2 Mária Šibíková
Iris pseudacorus 18.9.2022 Lúka Iža 2 Mária Šibíková
Rorippa austriaca 18.9.2022 Lúka Iža 2 Mária Šibíková
1
Výskytové záznamy
Rieky s bahnitými až piesočnatými breh... 27.9.2022 Nové Mesto nad Váhom, ľavý breh Váhu Mária Šibíková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Michal Noga

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

21 484

Pozorovaných
druhov


1 681K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

lícidlo americké Phytolacca americana

26.8.2022 - 2016GS0510687_1...

Kosorínová Martina


starcekovec jastrabníko... Erechtites hieracifolius

26.8.2022 - 2016GS0510687_1...

Kosorínová Martina


starcekovec jastrabníko... Erechtites hieracifolius

26.8.2022 - 2016GS0510687_1...

Kosorínová Martina


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

medveď hnedý Ursus arctos

24.11.2022

Gejdoš Miroslav


medveď hnedý Ursus arctos

24.11.2022

Gejdoš Miroslav


medveď hnedý Ursus arctos

24.11.2022

Gejdoš Miroslav


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality