Územia európskeho významu

Zobrazených 1 - 30 z 644 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Aboď SKUEV0925 91 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Abov SKUEV0071 21 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Abrod SKUEV0117 165 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Hrona SKUEV0303 486 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Ipľa SKUEV0257 286 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Markovho potoka SKUEV0832 6 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Muráňa SKUEV0285 393 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Rieky SKUEV0049 13 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Starej Nitry SKUEV0155 576 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Západného Turca SKUEV4012 199 ha Administration of NP Muránska planina, tel: +421 58 442 20 61, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Žitavy SKUEV0159 46 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Babia hora SKUEV0189 504 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Babiná SKUEV0806 40 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Bábsky les SKUEV0869 61 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Bacúšska jelšina SKUEV0399 5 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Bačkovská dolina SKUEV0845 223 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Badínsky prales SKUEV0044 153 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Bagovský vrch SKUEV0294 366 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Bahno SKUEV0115 50 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Baranovo SKUEV0299 862 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Baské SKUEV0274 4 037 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Beckovské Skalice SKUEV0566 33 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Becherovská tisina SKUEV0937 265 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Belá SKUEV0141 319 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 4260800, Slovak Republic Detail zaznamu
Beležír SKUEV0360 62 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Belianske lúky SKUEV0144 102 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Beliansky potok SKUEV0333 4 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Belušky SKUEV0897 72 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Beňatinské a inovecké lúky SKUEV4048 75 ha Administration of PLA Vihorlat, tel: +421 56 688 25 41, Slovak Republic Detail zaznamu
Bencov mlyn SKUEV0513 22 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10