Beliansky potok

Kód územia

SKUEV0333

Výmera územia

2,350 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Spišská Belá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,20070705

Zemepiská dĺžka

20,41803097

Nadmorská výška (m)

Max

675

Priemerná

672

Min

669

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lampetra planeri

Popis územia

The watercourse is typical for a rather narrow channel and mild gradient. Agricultural land on its left bank separates it from the National Nature Reserve Belianske lúky.

Ciele ochrany

The site has been designated as protected to provide the effective protection for the species Lampetra planeri that for its existence requires the unimpaired hydrological conditions. The site was included in the Tatranský / Tatry NP buffer zone in 2003.

Zraniteľnosť

The stream and its surroundings are polluted with a small amount of the municipal waste.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lampetra planeri (Bloch, 1784) mihuľa potočná ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov