Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 30.3.2021 Farárova jama
5
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 29.5.2020 Piesočná
rosnička zelená 29.5.2020 Dlhé lúky - Jánsky kanál
skokan štíhly 11.6.2020 Grgás
skokan ostropyský 18.9.2020 Malé Leváre -štrkové jamy pri Rudave
skokan štíhly 11.6.2020 Jasenácke
2
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 9.6.2020 Mešterova lúka
hrabavka škvrnitá 3.11.2020 Hanšpíle
1
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 12.4.2021 Morava pod Dolným les
5
Záznamy monitoringu
skokan zelený 16.6.2020 Radimov-Budkovianske rybníky
ropucha zelená 16.6.2020 VN Petrova Ves
kunka červenobruchá 12.8.2020 Smolinský les
skokan štíhly 29.9.2020 Gbelský les
skokan hnedý 27.3.2019 Zámčisko
1
Záznamy monitoringu
rosnička zelená 17.4.2019 Hradište pod Vrátnom
1
Záznamy monitoringu
skokan zelený 7.5.2019 VN Brestovec
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 29.3.2021 Uzovský Šalgov
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 29.3.2021 Kokošovce
1
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 30.3.2021 Farárova jama Milan Olekšák
5
Výskytové záznamy
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Rana lessonae Camerano, 1882 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 29.5.2020 Piesočná Jozef Tomeček
5
Výskytové záznamy
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Rana arvalis Nilsson, 1842 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Micromys minutus (Pallas, 1771) 9.6.2020 Mešterova lúka Jozef Tomeček
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 9.6.2020 Jozef Tomeček
5
Výskytové záznamy
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Rana esculenta Linnaeus, 1758 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
Bombina bombina (Linnaeus,1761) 12.6.2020 Skalické alúvium Moravy Jozef Tomeček
3
Výskytové záznamy
Aquila heliaca Savigny, 1809 28.3.2021 Michal Pádivý
Falco peregrinus Tunstall, 1771 5.4.2021 Michal Pádivý
Crocus discolor 5.4.2021 Lednica Michal Pádivý
5
Výskytové záznamy
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Charadrius dubius Scopoli, 1786 26.3.2021 Bodovka-zemník Michal Pádivý
Aquila heliaca Savigny, 1809 28.3.2021 Michal Pádivý
5
Výskytové záznamy
Columba palumbus Linnaeus, 1758 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 12.4.2021 Morava pod Dolným les Dušan Valachovič
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 12.4.2021 Dušan Valachovič
1
Výskytové záznamy
1
Výskytové záznamy
Upupa epops Linnaeus, 1758 7.4.2021 Dušan Farbiak
1
Výskytové záznamy
Vaccinium myrtillus 2.8.2015 Hlupy Blažena Sedláková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Blažena Sedláková

Najzapisovanejší druh

rys ostrovid

Spolu

20 784

Pozorovaných
druhov


1 424K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

poniklec slovenský Pulsatilla slavica

9.4.2021

Limánek Jozef


kosatec dvojfarebný Iris variegata

7.4.2021

Buci Slavo


poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

9.4.2021

Buci Slavo


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

skokan štíhly Rana dalmatina Bonaparte, 18...

30.3.2021 - Farárova jama

Milan Olekšák


hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, ...

29.5.2020 - Piesočná

Jozef Tomeček


rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758...

29.5.2020 - Dlhé lúky - Ján...

Jozef Tomeček


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality