Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 8.11.2019 Makovce
1
Záznamy monitoringu
3 3
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho a... 30.7.2019 Radove skaly_Sivý vrch
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 12.9.2019 Vyšná Jablonka
4
Záznamy monitoringu
Nespevnené karbonátové skalné sutiny m... 17.7.2019 Manínska tiesňava 2 - Pod Slnečnými skalami
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 3.7.2019 Manínska tiesňava 2 - Gotická stena
1
Záznamy monitoringu
ohniváčik veľký 26.7.2019 Poruba pod Vihorlatom
2
Záznamy monitoringu
ohniváčik veľký 21.7.2019 Drahňov
Modráčik krvavcový 14.10.2019 Drahňov
1
Záznamy monitoringu
modráčik čiernoškvrnný 17.7.2019 Buzica
1
Záznamy monitoringu
modráčik čiernoškvrnný 29.7.2019 Beniakovce
5
Výskytové záznamy
Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) 18.8.2019 Zámocký park, Hlohovec Ľudmila Magyariová
Aix galericulata 20.10.2019 Jazierko v Zámockom parku, Hlohovec Ľudmila Magyariová
Anas acuta Linnaeus, 1758 9.2.2019 Jazierko v Zámockom parku, Hlohovec Ľudmila Magyariová
Erinaceus concolor Martin, 1838 14.10.2019 Hlohovec, Podzámska ul. sídlisko Ľudmila Magyariová
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 14.9.2019 Zámocký park, Hlohovec Ľudmila Magyariová
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 18.11.2019 Vladimír Slobodník
4
Výskytové záznamy
Rumex alpinus 18.11.2019 Lukáš Záhorec
Ursus arctos 16.11.2019 Lukáš Záhorec
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 16.11.2019 Lukáš Záhorec
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 16.11.2019 Lukáš Záhorec
5
Výskytové záznamy
Ursus arctos 16.11.2019 Andrej Saxa
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 16.11.2019 Zolná Andrej Saxa
Strix uralensis Pallas, 1771 15.11.2019 Lukáš Záhorec
Canis lupus Linnaeus, 1758 15.11.2019 Lukáš Záhorec
Ursus arctos 15.11.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Arion rufus (LINNAEUS, 1758) 11.11.2019 Staré pole za hrádzou Dušan Valachovič
5
Výskytové záznamy
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 175... 14.11.2019 Mokraď pod Marheckými mostami Dušan Valachovič
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeu... 15.11.2019 Karloveská cesta Samuel Pačenovský
Parus major Linnaeus, 1758 15.11.2019 Karloveská cesta Samuel Pačenovský
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 15.11.2019 Karloveská cesta Samuel Pačenovský
Polistes biglumis bimaculatus (Geofroy... 14.11.2019 Mokraď pod Marheckými mostami Dušan Valachovič
4
Výskytové záznamy
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 8.11.2019 Makovce Nikola Kušniráková
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 8.11.2019 Makovce Nikola Kušniráková
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 8.11.2019 Makovce Nikola Kušniráková
Castor fiber Linnaeus, 1758 8.11.2019 Nikola Kušniráková
1
Výskytové záznamy
Canis lupus Linnaeus, 1758 15.11.2019 Ján Matľák
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 14.11.2019 Stanislav Ondruš
1
Výskytové záznamy
Thymus pulegioides 28.10.2019 Východná Blažena Sedláková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Dobromil Galvánek

Najzapisovanejší druh

Bobor vodný

Spolu

20 133

Pozorovaných
druhov


1 350K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

štiavec alpský Rumex alpinus

18.11.2019

Záhorec Lukáš


glejovka americká Asclepias syriaca

5.11.2019 - Petrovce

Melicher Jakub


lindernia puzdierkatá Lindernia procumbens

16.10.2019 - Latorica

Miroslava Birošová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

medveď hnedý Ursus arctos

16.11.2019

Záhorec Lukáš


Arion rufus (LINNAEUS, ... Arion rufus (LINNAEUS, 1758)

11.11.2019 - Staré pole za h...

Valachovič Dušan


Phragmatobia fuliginosa... Phragmatobia fuliginosa (Lin...

14.11.2019 - Mokraď pod Marh...

Valachovič Dušan


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality