Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 31.7.2022 Ploská
1
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 14.6.2022 Súľovské skaly 1- Nad konský cinter (juh)
2
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 20.8.2022 Ostrá hora
Porasty borievky obyčajnej 13.8.2022 Rittenberg
1
Záznamy monitoringu
Porasty borievky obyčajnej 7.7.2022 Poráč
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
Xerotermné kroviny 20.5.2020 Biskupické luhy pri Malom Kopáči
5
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 28.5.2024 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
kunka červenobruchá 23.4.2024 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
hrabavka škvrnitá 9.5.2022 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
ropucha zelená 22.5.2024 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
kunka červenobruchá 25.4.2024 Slanisko Akomáň. jazierka (NZ)
1
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 18.4.2024 Martovce. PR Alúvium Žitavy (KN)
1
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 13.5.2024 Parížske močiare Gbelce (NZ)
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 30.4.2024 Zemplínska Šírava
1
Výskytové záznamy
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 15.7.2024 Leopoldov Viliam Vongrej
5
Výskytové záznamy
Sphenolobus minutus 4.7.2024 NAPANT - medzi Chabencom a Spáleniskom Miloš Lukáč
Tritomaria quinquedentata 4.7.2024 NAPANT - medzi Chabencom a Spáleniskom Miloš Lukáč
Diplophyllum taxifolium 4.7.2024 NAPANT - medzi Chabencom a Spáleniskom Miloš Lukáč
Cephalozia bicuspidata 4.7.2024 NAPANT snehové výležisko pod Chabencom Miloš Lukáč
Tritomaria quinquedentata 4.7.2024 NAPANT snehové výležisko pod Chabencom Miloš Lukáč
1
Výskytové záznamy
Orchis tridentata 30.4.2024 Helena Vojteková
1
Výskytové záznamy
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton,... 3.7.2024 Habura Eva Bošnovičová
2
Výskytové záznamy
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton,... 2.7.2024 Turčok Eva Bošnovičová
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 12.7.2024 Bagrovisko Revúca Eva Bošnovičová
1
Výskytové záznamy
Ailanthus altissima 8.7.2024 cesta na Rapovce Martina Péliová
1
Výskytové záznamy
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 9.7.2024 Marek Benedikty
1
Výskytové záznamy
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 12.7.2024 Lukáš Malý
1
Výskytové záznamy
Zamenis longissimus (Laurentus, 1768) 10.7.2024 NPR Bačkovská dolina Lukáš Malý
1
Výskytové záznamy
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 17... 14.7.2024 Slovenská Ľupča - potok Ľupčica Juraj Majer

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Peter Drengubiak

Najzapisovanejší druh

užovka obojková

Spolu

22 055

Pozorovaných
druhov


2 197K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač trojzubý Orchis tridentata

30.4.2024

Vojteková Helena


vstavač purpurový Orchis purpurea

16.4.2024 - Bojnice bažantn...

Vojteková Helena


Phytolacca esculenta (s... Phytolacca esculenta (syn.)

9.7.2024 - Tisovec - Slávč...

Bošnovičová Eva


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

rybárik riečny Alcedo atthis (Linnaeus, 175...

15.7.2024 - Leopoldov

Vongrej Viliam


užovka fŕkaná Natrix tessellata (Laurenti,...

12.7.2024 - Bagrovisko Revú...

Bošnovičová Eva


Salmo trutta morpha far... Salmo trutta morpha fario Li...

14.7.2024 - Slovenská Ľupča...

Majer Juraj


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


hrúz Vladykov (bieloplu... Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality