Stav botanických druhov

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eleocharis carniolica bahnička kranská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 38,9 26,7 34,4 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 86,1 13,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 40,0 30,0 30,0 Zobraziť druh v atlase
Dicranum viride dvojhrot zelený machorasty 76,5 11,8 11,7 Zobraziť druh v atlase
Ferula sadleriana feruľa Sadlerova vyššie rastliny 53,6 46,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 29,4 22,5 48,1 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 54,7 38,4 6,9 Zobraziť druh v atlase
Liparis loeselii hľuzovec Loeselov vyššie rastliny 9,1 72,7 18,2 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 71,8 25,4 2,8 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 59,0 35,9 5,1 Zobraziť druh v atlase
Ligularia sibirica jazyčník sibírsky vyššie rastliny 93,3 6,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colchicum arenarium jesienka piesočná vyššie rastliny 63,6 27,3 9,1 Zobraziť druh v atlase
Crambe tataria katran tatársky vyššie rastliny 41,2 47,1 11,7 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 62,5 37,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 59,1 40,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 29,6 29,6 40,8 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 76,2 20,6 3,2 Zobraziť druh v atlase
Iris humilis subsp. arenaria (syn.) Kosatec piesočný vyššie rastliny 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Serratula lycopifolia kosienka karbincolistá vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 49,0 37,3 13,7 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 23,1 30,8 46,1 Zobraziť druh v atlase
Daphne arbuscula lykovec muránský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cochlearia tatrae lyžičník tatranský vyššie rastliny 85,7 14,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá vyššie rastliny 52,2 17,4 30,4 Zobraziť druh v atlase
Gladiolus palustris mečík močiarny vyššie rastliny 0,0 58,3 41,7 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 33,3 16,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Artemisia eriantha palina skalná vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 78,6 21,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 43,3 46,7 10,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 31,6 52,6 15,8 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 56,6 32,1 11,3 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 61,9 23,8 14,3 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 53,9 32,5 13,6 Zobraziť druh v atlase
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 26,3 67,1 6,6 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 26,7 60,0 13,3 Zobraziť druh v atlase
Onosma tornensis rumenica turnianska vyššie rastliny 50,0 42,9 7,1 Zobraziť druh v atlase
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Dracocephalum austriacum Včelník rakúsky vyššie rastliny 35,2 45,5 19,3 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 26,3 31,6 42,1 Zobraziť druh v atlase
Tortella rigens závitovka machorasty 0,0 42,9 57,1 Zobraziť druh v atlase
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 33,3 30,3 36,4 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 34,9 51,2 13,9 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 66,7 29,6 3,7 Zobraziť druh v atlase