Stav botanických druhov

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eleocharis carniolica bahnička kranská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 39,1 31,4 29,5 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 86,0 14,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 35,7 32,2 32,1 Zobraziť druh v atlase
Dicranum viride dvojhrot zelený machorasty 79,2 10,4 10,4 Zobraziť druh v atlase
Ferula sadleriana feruľa Sadlerova vyššie rastliny 40,9 59,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 33,3 27,3 39,4 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 57,9 36,1 6,0 Zobraziť druh v atlase
Liparis loeselii hľuzovec Loeselov vyššie rastliny 5,6 72,2 22,2 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 62,4 28,7 8,9 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 66,0 30,0 4,0 Zobraziť druh v atlase
Ligularia sibirica jazyčník sibírsky vyššie rastliny 94,1 5,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colchicum arenarium jesienka piesočná vyššie rastliny 50,0 28,6 21,4 Zobraziť druh v atlase
Crambe tataria katran tatársky vyššie rastliny 36,8 52,6 10,6 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 51,9 48,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 28,3 31,5 40,2 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 73,3 24,4 2,3 Zobraziť druh v atlase
Iris humilis subsp. arenaria (syn.) kosatec piesočný vyššie rastliny 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Serratula lycopifolia kosienka karbincolistá vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 46,3 32,1 21,6 Zobraziť druh v atlase
Thesium ebracteatum ľanolistník bezlistencový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 20,7 44,8 34,5 Zobraziť druh v atlase
Daphne arbuscula lykovec muránský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cochlearia tatrae lyžičník tatranský vyššie rastliny 75,0 17,9 7,1 Zobraziť druh v atlase
Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá vyššie rastliny 39,4 21,2 39,4 Zobraziť druh v atlase
Gladiolus palustris mečík močiarny vyššie rastliny 8,3 70,8 20,9 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 43,3 16,7 40,0 Zobraziť druh v atlase
Artemisia eriantha palina skalná vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 82,6 17,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 47,1 44,1 8,8 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský vyššie rastliny 90,3 6,5 3,2 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 33,3 51,9 14,8 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 56,3 33,8 9,9 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 58,2 30,6 11,2 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 53,2 33,8 13,0 Zobraziť druh v atlase
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 27,7 62,8 9,5 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 25,0 62,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Onosma tornensis rumenica turnianska vyššie rastliny 45,5 50,0 4,5 Zobraziť druh v atlase
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 50,0 33,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Dracocephalum austriacum včelník rakúsky vyššie rastliny 41,4 45,9 12,7 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 34,4 31,3 34,3 Zobraziť druh v atlase
Tortella rigens závitovka machorasty 19,2 3,8 77,0 Zobraziť druh v atlase
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 28,9 26,3 44,8 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 38,1 44,4 17,5 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 54,1 37,8 8,1 Zobraziť druh v atlase