Stav botanických druhov

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eleocharis carniolica bahnička kranská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 38,9 26,7 34,4 Zobraziť druh v atlase
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 85,1 14,9 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 39,6 31,9 28,5 Zobraziť druh v atlase
Dicranum viride dvojhrot zelený machorasty 76,5 11,8 11,7 Zobraziť druh v atlase
Ferula sadleriana feruľa Sadlerova vyššie rastliny 46,9 53,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Mannia triandra grimaldia trojtyčinková machorasty 29,4 22,5 48,1 Zobraziť druh v atlase
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 57,7 34,6 7,7 Zobraziť druh v atlase
Liparis loeselii hľuzovec Loeselov vyššie rastliny 6,7 73,3 20,0 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 65,6 28,9 5,5 Zobraziť druh v atlase
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 61,9 33,3 4,8 Zobraziť druh v atlase
Ligularia sibirica jazyčník sibírsky vyššie rastliny 93,8 6,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colchicum arenarium jesienka piesočná vyššie rastliny 50,0 28,6 21,4 Zobraziť druh v atlase
Crambe tataria katran tatársky vyššie rastliny 36,8 52,6 10,6 Zobraziť druh v atlase
Dianthus nitidus klinček lesklý vyššie rastliny 68,4 31,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 53,8 46,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Scapania massolongi korýtkovec machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 29,6 29,6 40,8 Zobraziť druh v atlase
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 78,6 18,6 2,8 Zobraziť druh v atlase
Iris humilis subsp. arenaria (syn.) Kosatec piesočný vyššie rastliny 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Serratula lycopifolia kosienka karbincolistá vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 49,0 37,3 13,7 Zobraziť druh v atlase
Thesium ebracteatum ľanolistník bezlistencový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 16,7 41,7 41,6 Zobraziť druh v atlase
Daphne arbuscula lykovec muránský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cochlearia tatrae lyžičník tatranský vyššie rastliny 76,5 17,6 5,9 Zobraziť druh v atlase
Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá vyššie rastliny 44,8 17,2 38,0 Zobraziť druh v atlase
Gladiolus palustris mečík močiarny vyššie rastliny 5,0 70,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská machorasty 33,3 16,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Artemisia eriantha palina skalná vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thlaspi jankae peniažtek slovenský vyššie rastliny 76,5 23,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 48,5 42,4 9,1 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský vyššie rastliny 95,8 4,2 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 39,1 47,8 13,1 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 56,3 32,8 10,9 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 61,0 27,3 11,7 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 51,3 33,9 14,8 Zobraziť druh v atlase
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 25,6 64,0 10,4 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 26,7 60,0 13,3 Zobraziť druh v atlase
Onosma tornensis rumenica turnianska vyššie rastliny 56,3 37,5 6,2 Zobraziť druh v atlase
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Dracocephalum austriacum Včelník rakúsky vyššie rastliny 38,0 45,0 17,0 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 35,7 32,1 32,2 Zobraziť druh v atlase
Tortella rigens závitovka machorasty 0,0 4,8 95,2 Zobraziť druh v atlase
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 29,7 27,0 43,3 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 38,6 42,1 19,3 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 66,7 29,6 3,7 Zobraziť druh v atlase