Vytlačiť

mečík močiarny

mečík močiarny

Gladiolus palustris

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

75 093 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

24

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dianthus superbus (14),Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (12),Iris sibirica (8),Sanguisorba officinalis (8),Solidago gigantea (8),Calamagrostis epigejos (7),Dactylorhiza majalis (6),Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (6),Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (6),Gymnadenia densiflora (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
5.0% 70.0% 25.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
30.0% 45.0% 25.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
5.0% 85.0% 10.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
50.0% 30.0% 20.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M02 - zmeny biotických podmienok 40,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 24,3 %
A03 - kosenie 16,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 10,8 %
I01 - druhové invázie 5,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV