Vytlačiť

vrchovka alpínska

vrchovka alpínska

Tozzia carpathica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

16

Priemerná plocha TML

13 659 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

32

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Chrysosplenium alternifolium (2),Petasites kablikianus (2),Ranunculus repens (2),Rubus idaeus (2),Tussilago farfara (2),Veratrum album subsp. lobelianum (2),Petasites albus (1),Myosotis scorpioides (1),Myosotis alpestris (1),Luzula sylvatica (1)


Morfológia

Dvoj- alebo viacročná, 10 - 50cm vysoká, poloparazitická bylina. Byl'4-hranná, rozkonárená, bočné konáre protistojné. Listy jednoduché, široko vajcovité, protistojné, sediace, na okraji s 1 - 5 pármi zubov. Kvety jednotlivé, v pazuchách listovitých listeňov, tvoria riedke koncové strapce. Koruna 2-pysková, 4-6 mm dlhá, svetložltá, horný pysk 2-laločný, dol­ný 3-laločný a vnútri červeno bodkovaný. Kvitnutie: jún -júl.

 

Ekológia

Nivy a okraje horských potokov, zriedka aj kosodrevina, jelšiny a vlhké lesy na vlhkých, na živiny bohatých, neutrálnych až bázických pôdach, v hor­skom stupni.

Celkové rozšírenie

 

Karpaty (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko) a balkánske pohoria v Bulharsku, Srbsku a Grécku.

Rozšírenie na Slovensku

Ostrovčekovite v Západ­ných Beskydách (okolie Oravskej Lesnej, Zákamenného, Oravskej Polhory a Oravíc, na Kubínskej holi), v Krivánskej Malej Fatre, Chočských vrchoch (PR Úplazíky, Jalovská dolina), Čergove (vrch Čergov) a v Bukovských vrchoch. Na jednotlivých lokalitách bolo za­znamenaných spravidla viac ako 100 jedincov druhu. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené.

Druh sa vyskytuje na 5 ÚEV, na ktorých sa nachádza 76,5 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Biotopy sú bez vážnejšieho ohrozenia. Narušenie lokalít môže spôsobiť neohľaduplná ťažba dreva. Nepriaznivý vplyv má aj úplné zatie­nenie stanovíšť druhu.

Zaujímavosti

Rod Tozzia je systematicky pomerne izolovaná skupina rastlín zahŕňajúca len dva blízko príbuzné druhy T. alpina a T. carpathica, hodnotené niektorými autormi len na úrovni poddruhov v rám­ci jedného druhu. Fylogeneticky je rod najbližšie príbuzný rodom Bartsia, Euphrasia a najmä Parentucellia. Druhy rodu Tozzia sa morfologicky odlišu­jú iba veľkosťou a sfarbením kvetov: T. alpina má väčšiu korunu (6 - 8 mm dlhú) aj peľnice (viac ako 0,8 mm dlhé) a sýtejšie sfarbené (zlatožlté) kvety.

Vrchovka má zaujímavý životný cyklus. Dva až tri roky po vyklíčení semena žije pod zemou, kde exis­tuje vo forme podzemku so šupinovitými listami. Podzemok parazituje na koreňoch hostiteľa, z kto­rých čerpá potrebnú výživu. Z podzemku potom vyrastie nadzemná olistená byľ a rastlina žije niekoľ­ko týždňov na svetle ako poloparazit. Uprostred leta zakvitne, prinesie semená a odumrie. Aj v poloparazitickom štádiu je odkázaná na pomoc iných orga­nizmov: kvety sú opeľované hmyzom a semená sú rozširované mravcami (myrmekochória).

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
34.4% 31.3% 34.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
46.9% 40.6% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
59.4% 28.1% 12.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 18.8% 31.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 50,0 %
K02 - biologické procesy 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 22,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,7 %
C01 - baníctvo a lomy 11,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 11,1 %
A04 - pasenie 5,6 %
D01 - dopravné siete 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,6 %
L07 - búrky 5,6 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 5,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV