Vytlačiť

kyjanôčka zelená

kyjanôčka zelená

Buxbaumia viridis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

30 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

104

Priemerná plocha TML

26 784 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

222

Priemerný počet druhov v zázname

9


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Herzogiella seligeri (292),Dicranum scoparium (162),Rhizomnium punctatum (147),Lophocolea heterophylla (133),Dicranum montanum (107),Lepidozia reptans (99),Tetraphis pellucida (99),Blepharostoma trichophyllum (93),Hypnum cupressiforme (65),Cephalozia bicuspidata (61)


Morfológia

Jednotlivo alebo v menších skupinkách rastúce jednoročné machy s takmer mikroskopickým gametofytom (pohlavnou generáciou) a nápadným sporofytom (nepohlavnou generáciou). Protonéma (prvoklík) bohato rozkonárená, trváca, rastúca v symbióze s hubami. Gametofyt redukovaný; samčí mikroskopický, prisadnutý na protonéme; samičí asi 1 mm vysoký, tvorený 1 – 4 vajcovitými palístkami, z ktorých vyrastajú brvy. Seta (stopka) sporofytu dlhá do 2 cm, hrubá, papilnatá, tmavo- až purpurovohnedá. Výtrusnica vajcovitá, smerujúca šikmo nahor, pokrytá kutikulou. Spodná strana výtrusnice silno vydutá, vrchná len slabo, obe časti sú spojené hranou.

Ekológia

Rastie predovšetkým na práchnivejúcom dreve spadnutých kmeňov a pňov ihličnatých (rody Abies, Picea), zriedkavejšie listnatých drevín (rody Fagus,Acer), niekedy na lesnom humuse vo vlhkých ihličnatých porastoch, na kyslých substrátoch (granity,
ruly), menej na bázických (bazalty, vápence). Druh bol zaznamenaný v spoločenstvách podzväzov Eu--Fageniona Acereniona zväzu Piceion excelsae.

Celkové rozšírenie

Holarktický, cirkumboreálny druh uvádzaný zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie. Ťažisko rozšírenia má v oblastiach s kontinentálnou klímou.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol po roku 1960 zaznamenaný na viacerých lokalitách v horských celkoch stredného a východného Slovenska: Babia hora, Malá Fatra (pod Rozsutcom), Kremnické vrchy (Krahule), Veporské vrchy (Ľubietovský Vepor, Dobročský prales), Muránska planina (Hrdzavá dolina), Nízke Tatry (Salatín, Demänovská dolina), Belianske Tatry (Tatranská Kotlina), Slovenský raj (Suchá Belá, Sokolia dolina, Malý Sokol), Bukovské vrchy (Stužický prales). Historické údaje o výskyte druhu sú z 5 ÚEV. Súčasný výskyt druhu na Slovensku však nebol zisťovaný, potrebné je ho zrevidovať.

Faktory ohrozenia

Intenzívne lesné obhospodarovanie (holoruby, odstraňovanie odumretého dreva, nízky vek lesných porastov, vysádzanie smrekových monokultúr). Druh senzitívne reaguje na zmeny vlhkosti substrátu a svetelných podmienok stanovišťa. Negatívny vplyv na veľkosť populácie druhu má aj sukcesia na odumretých pňoch a kmeňoch drevín a tiež poškodzovanie reprodukčných orgánov bezstavovcami.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
49.0% 37.3% 13.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
73.2% 26.1% 0.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
79.7% 17.6% 2.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.2% 30.1% 11.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 85,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 84,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,3 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 2,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,1 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 0,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV