Vytlačiť

lindernia puzdierkatá

lindernia puzdierkatá

Lindernia procumbens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

4 553 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

29

Priemerný počet druhov v zázname

1


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
16.7% 41.7% 41.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
41.7% 50.0% 8.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
20.8% 75.0% 4.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
33.3% 25.0% 41.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 68,6 %
K02 - biologické procesy 8,6 %
A01 - pestovanie 5,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 5,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV