Vytlačiť

grimaldia trojtyčinková

grimaldia trojtyčinková

Mannia triandra

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

50 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

102 315 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

122

Priemerný počet druhov v zázname

17


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Tortella tortuosa (144),Encalypta streptocarpa (123),Weissia sp. (121),Fissidens dubius (116),Preissia quadrata (104),Ctenidium molluscum (84),Bryum pallens (63),Ditrichum gracile (61),Neckera crispa (42),Pedinophyllum interruptum (39)


Morfológia

Rastliny drobné, 1 – 3 cm dlhé a max. 5 mm široké. Stielky frondózne (lupeňovité), jazykovité, nezreteľne ružicovité, na povrchu zreteľne políčkované; asimilačné pletivo s prázdnymi jednoduchými dýchacími otvormi, lemované 1 – 3 kruhmi 6 – 10 buniek. Ventrálne (na spodnej strane) šupiny drobné, purpurové až fialové. Jednodomý druh. Samčie receptákulá (útvary stielky nesúce gaméty) terčovité, terminálne, slabo vyvýšené nad stielku. Samičie receptákulá terminálne, nosič 1 – 3 cm dlhý, receptákulum polguľovité, 2 – 3 mm široké, políčkované, s 3 – 4 sporofytmi.

Ekológia

Pečeňovka osídľuje tienisté, vlhké štrbiny skál (najčastejšie vápencových alebo dolomitových), čerstvo erodované strmé skaly a zvetraliny (na bázy bohaté pieskovce a bridlice), ktorých pH je v rozmedzí 7 – 8. Toleruje však aj mierne oslnené a suchšie stanovištia. Vystupuje až do nadmorskej výšky 1 700 m.

Celkové rozšírenie

Severná Amerika, Grónsko, Európa, Stredná a severovýchodná Ázia. V Európe sa vyskytuje prevažne v montánnom až subalpínskom stupni s ťažiskom rozšírenia v Alpách.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti bol zaznamenaný na 16 lokalitách, prevažne vo vápencových oblastiach: Západné Tatry (Červené vrchy, Hladký úplaz, Hrubý vrch), Veľká Fatra (pri obci Ľubochňa, Blatnická dolina, Rakšianska dolina), Nízke Tatry (dolina Lučianka, Demänovská dolina, Ohnište, Sinná, Salatín), Slovenský raj (Stratená, Čierna dolina, Prielom Hornádu, Veľká Biela voda, Štvrtocká Píla). Pochybný údaj je z Čiernej hory pri Obišovciach. Historické údaje o výskyte druhu sú zo 6 ÚEV. Súčasný výskyt druhu na Slovensku však nebol zisťovaný, potrebné je ho zrevidovať.

Faktory ohrozenia

Druh negatívne reaguje na zmenu vlhkosti a osvetlenia lokality (náhle odstránenie tieniaceho porastu drevín alebo silné zatienenie lokality), ktorá môže byť spôsobená sukcesiou drevín alebo poškodením podkladu (ťažba, zosuvy). Možným faktorom ohrozenia je poškodenie stanovišťa vysokohorskou turistikou

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
29.4% 22.5% 48.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
46.1% 49.0% 4.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
47.1% 48.0% 4.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.2% 13.7% 48.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 44,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 38,3 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,3 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV