Vytlačiť

závitovka

závitovka

Tortella rigens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

116 464 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

26

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Tortella sp. (12),Pleurozium schreberi (5),Polytrichum sp. (5),Bryum sp. (3),Dicranum sp. (3),Luzula alpinopilosa (3),Silene acaulis (3),Androsace chamaejasme (2),Alchemilla sp. (2),Avenula versicolor (2)


Morfológia

Rastliny tvrdé, rastúce v kompaktných tmavohnedých vankúšoch, vysoké 1 až 3 (4) cm. Pabyľka husto olistená. Palístky pevné, vzpriamené, za vlhka odstávajúce, kopijovité, v dĺžke a šírke variabilné. Rebro slabo vybiehajúce do ostrej, zubatej, mukronátnej špičky. Vegetatívne rozmnožovanie pomocou fragilných (ľahko sa odlamujúcich) horných častí palístkov. Dvojdomý druh, sporofyty (nepohlavná generácia) neznáme.

Ekológia

Montánny druh, viazaný na minerálne bohatšie horniny, osídľuje štrbiny vlhkých skál alebo humus pod skalami prevažne v horskom stupni, vo výške pravdepodobne nad 1 500 m.

Celkové rozšírenie

Tento vzácny druh bol nájdený v Európe a v Severnej Amerike.

Rozšírenie na Slovensku

Druh je uvádzaný z oblasti Tatier: Západné Tatry (Kresanica, Smutná dolina, Sivý vrch), Vysoké Tatry (Mlynická dolina), Belianske Tatry (Alabastrová jaskyňa). Ide však len o literárne údaje, ktoré považujeme za nepravdepodobné a výskyt druhu na Slovensku za pochybný. historické údaje o výskyte druhu sú z 1 ÚEV. Súčasný výskyt druhu na Slovensku však nebol zisťovaný, potrebné je ho zrevidovať.

Faktory ohrozenia

Druh môže byť potenciálne ohrozený vysokohorskou turistikou.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
19.2% 3.8% 77.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
19.2% 3.8% 77.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 56,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 43,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV