Vytlačiť

cyklámen fatranský

cyklámen fatranský

Cyclamen fatrense

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

endemit

FVs

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

8

Priemerná plocha TML

2 133 955 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

57

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 5 – 15 cm vysoká bylina. V zemi je 1,5 – 5 cm veľká, splošteno guľatá hľuza, z ktorej vyrastá podzemok so stopkatými listami a voňavými kvetmi. Listy prezimujúce, ich čepeľ srdcovito okrúhla, nezreteľne zúbkatá až celistvookrajová, na rube falová, na líci (tmavo) zelená, spravidla bez škvŕn, len ojedinele s málo výraznými belavými škvrnami. Korunné lupienky ružovofalové, na báze zrastené do krátkej rúrky, v čase kvitnutia s cípmi naspäť zahnutými. Kvitnutie: júl – september (resp. až do prvých mrazov). Semená dozrievajú v tobolke spravidla až po prezimovaní v júli až auguste nasledujúceho roku a roznášajú ich mravce (myrmekochória).

Ekológia

Bučiny a zmiešané lesy (zriedkavejšie reliktné boriny, rúbaniská a lúky na okraji lesov) na vápencoch a dolomitoch v podhorskom a horskom stupni.

Celkové rozšírenie

Subendemit Veľkej Fatry.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 20 lokalít v južnej časti Veľkej Fatry a v západnej časti Nízkych Tatier. Vysadený bol v Nízkych Tatrách (Demänovská dolina), Slovenskom krase (Silická Brezová, Zádielska dolina) a v areáli parkov pri kaštieľoch v Mošovciach, Necpaloch, Sklabinskom Podzámku a v Turčianskej Štiavničke, kde sú dosádzané a splanelé jedince v priamom kontakte s prirodzenými populáciami. Druh tvorí populácie s desiatkami až tisíckami jedincov. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich početnosť na Slovensku sú viac-menej stabilizované. Druh sa vyskytuje na 4 ÚEV, na ktorých sa nachádza 81,25 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

 Zber rastlín do záhrad a skalničiek, necitlivé hospodárske zásahy do porastov (ťažba dreva, úpravy lesných ciest), zmeny druhového zloženia drevín (najmä pribúdanie smreka v poraste na úkor buka).

Zaujímavosti

Dekoratívna rastlina, vhodná na pestovanie v kultúre. Ľahko sa pestuje zo semien a podobne ako iné cyklámeny druh možno rozmnožovať aj vegetatívne rozrezaním hľuzy alebo podzemku. Druhy rodu Cyclamen patrili medzi najstaršie liečivé rastliny už v antickej starovekej medicíne. Treba však pamätať, že ide u nás o zákonom chránenú rastlinu a presádzanie z voľnej prírody alebo akékoľvek jej poškodzovanie je trestné. Navyše, v súčasnosti možno dostať v obchodoch veľký výber najrôznejších iných, prinajmenšom rovnako krásnych druhov a kultivarov cyklámenov.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
86.0% 14.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
87.7% 12.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
89.5% 10.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
96.5% 3.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 57,1 %
K02 - biologické procesy 42,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 57,1 %
K02 - biologické procesy 42,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV