Vytlačiť

jesienka piesočná

jesienka piesočná

Colchicum arenarium

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

endemit

PNs

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

6

Priemerná plocha TML

1 022 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

28

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ailanthus altissima (13),Robinia pseudoacacia (13),Gleditschia triacanthos (7),Padus serotina (7),Conyza canadensis (5),Celtis occidentalis (5),Cannabis ruderalis (5),Stenactis annua (4),Ambrosia artemisiifolia (3),Solidago gigantea (3)


Morfológia

Trváca, prudko jedovatá, v čase kvitnutia 5 – 15 cm vysoká bylina s osobitým vývinovým cyklom. Na jar vyrastajú z podzemnej hľuzy na krátkej byli 3 (5) čiarkovito kopijovité, 10 – 20 cm dlhé listy. V strede listovej ružice sa tvorí v máji tobolka, v ktorej dozrievajú vajíčka oplodnené v predchádzajúcom roku. Koncom leta listy odumierajú a z hľuzy vyrastajú 1 – 4 svetlo ružovofialové kvety. Kvety sa tvoria na veľmi krátkej podzemnej stonke. Majú po 3 okvetné lístky v dvoch kruhoch, ktoré zrastajú do dlhej rúrky začínajúcej pod povrchom pôdy. Cípy okvetia sú 2,5 – 4 cm dlhé. Semenník je podzemný a nad zem vyrastá až v ďalšom roku. Kvitnutie: september – október.

Ekológia

Xerotermné (suchomilné) travinno-bylinné spoločenstvá na pieskoch, u nás v nadmorskej výške 105 – 110 m. Na našom území sa druh vyskytuje aj v porastoch s agátom bielym (Robinia pseudacacia)

Celkové rozšírenie

Panónsky subendemit. Rastie na Slovensku, v Maďarsku a Srbsku. V Rumunsku bol zaznamenaný na 2 lokalitách mimo Panónskej panvy v oblasti Dulj. Otázny je výskyt v Chorvátsku.

Rozšírenie na Slovensku

Len na jedinej lokalite v NPR Čenkovská step, kde druh v roku 1948 našli nezávisle V. Valenta a J. Futák. Vyskytujú sa tu 4 mikropopulácie, ktoré majú spolu približne 500 kvitnúcich jedincov. Početnosť jedincov v NPR je viac-menej stabilná. Vzhľadom na maloplošný výskyt na vzácnych piesčitých biotopoch sú však tieto mikropopulácie ohrozené zánikom. Nejasný údaj o historickom výskyte druhu je z piesčin pri Komárne. Druh sa vyskytuje na 1 ÚEV, na ktorom sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zmeny v zložení stromového poschodia, zarastanie drevinami a expanzívnymi bylinami, vyhrabávanie hľúz diviakmi.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
50.0% 28.6% 21.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
64.3% 25.0% 10.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
53.6% 42.9% 3.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
60.7% 28.6% 10.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 44,4 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 22,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 22,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 41,7 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
A04 - pasenie 11,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 11,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV