Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská

Ochyraea tatrensis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

60 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

26 244 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

30

Priemerný počet druhov v zázname

9


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hygrohypnum smithii (79),Scapania undulata (71),Palustriella commutata (46),Jungermannia pumila (24),Brachythecium rivulare (22),Bryum pseudotriquetrum (10),Oncophorus virens (6),Hygrohypnum ochraceum (3),Sphagnum squarrosum (1),Philonotis fontana (1)


Morfológia

Tmavozelené až hnedozelené machy, pabyľky 3 – 4 cm dlhé, poliehavé, nepravidelne rozkonárené, drsné až tvrdé. Palístky mierne jednostranné, kopijovité až oválne, v špičke zaokrúhlené, celistvo okrajové alebo s ojedinelými zúbkami v hornej časti, 2- až 3-vrstvové, okraje jednovrstvové. Rebro difúzne, široké. Krídelné bunky chýbajú. Sporofyt (nepohlavná generácia) s dlhou setou (stopkou), výtrusnica zakrivená.

Ekológia

Ochyrea tatranská sa vyskytuje v prudko tečúcich potokoch na žulovom podklade, v subalpínskom až alpínskom stupni. Rastie na skalách obmývaných tečúcou vodou, často v najexponovanejších úsekoch tokov v spoločnosti machorastov Hygrohypnum smithii, Palustriella commutata, Brachythecium rivulare a Jungermannia pumila.

Celkové rozšírenie

Paleoendemit Nízkych Tatier, pre vedu objavený v roku 1985 vo Vajskovskej doline.

Rozšírenie na Slovensku

Iba v Nízkych Tatrách, v 3 blízko situovaných dolinách: Vajskovská dolina (1 650 m n. m.), Krížska dolina a v doline Zadnej vody. Druh sa vyskytuje na 1 ÚEV, na ktorom sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Extrémne vzácny endemický druh, ktorý je ohrozený zmenou stanovištných podmienok (dlhodobé vyschnutie potoka, znečistenie zvýšeným obsahom živín). Je to pravdepodobne konkurenčne slabý druh, negatívny trend populácií bol pozorovaný vo Vajskovskej doline, kde sa na pôvodnej lokalite rozšíril druh Hygrohypnum smithii.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
43.3% 16.7% 40.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
76.7% 23.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
76.7% 23.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.3% 16.7% 40.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 66,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV