Vytlačiť

bielomach sivý

bielomach sivý

Leucobryum glaucum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

10 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

111

Priemerná plocha TML

595 713 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

189

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (58),Polytrichum formosum (57),Pleurozium schreberi (54),Hylocomium splendens (24),Hypnum cupressiforme (24),Polytrichum commune (23),Sphagnum sp. (18),Eurhynchium striatum (15),Dicranum polysetum (13),Rhytidiadelphus triquetrus (13)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
34.3% 28.6% 37.1%
PAN:
57.7% 19.2% 23.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
56.2% 31.4% 12.4%
PAN:
65.4% 11.5% 23.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
57.1% 31.4% 11.5%
PAN:
61.5% 23.1% 15.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.1% 26.7% 35.2%
PAN:
65.4% 15.4% 19.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 85,7 %
K02 - biologické procesy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 59,4 %
K02 - biologické procesy 9,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 7,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,7 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,6 %
L05 - zosuvy pôdy 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 76,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,8 %
C01 - baníctvo a lomy 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV