Pridaj nové pozorovanie 2
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 11.12.2019 Ondavka
Bobor vodný 6.2.2019 Nižný Mirošov
2
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 3.4.2019 Lomné
Bobor vodný 11.12.2019 Lomné
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 20.2.2020 Ipeľ
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 21.2.2020 Teplica I
1
Záznamy monitoringu
jazýčkovec jadranský 13.6.2016 PR Štokeravská vápenka
2
Záznamy monitoringu
3
Záznamy monitoringu
Karbonátové skalné steny a svahy so št... 8.8.2019 Červená skala-Poráčska dolina
črievičník papučkový 22.5.2019 SNV, Okrúhly les
1
Záznamy monitoringu
jazyčník sibírsky 13.8.2019 Pusté Pole, NPR Hnilecká jelšina
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 16.1.2020 Vlára
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 14.1.2020 potok Jasenica
1
Výskytové záznamy
Castor fiber Linnaeus, 1758 25.2.2020 Dušan Valachovič
5
Výskytové záznamy
Sus scrofa Linnaeus, 1758 26.7.2019 biokoridor Mestečko Pružinec Branislav
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 26.7.2019 biokoridor Mestečko Pružinec Branislav
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 26.7.2019 biokoridor Mestečko Pružinec Branislav
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 26.7.2019 biokoridor Mestečko Pružinec Branislav
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 19.7.2019 biokoridor Mestečko Pružinec Branislav
5
Výskytové záznamy
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) 20.2.2020 Jozef Štofík
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 20.2.2020 Jozef Štofík
Parus major Linnaeus, 1758 20.2.2020 Jozef Štofík
Parus palustris Linnaeus, 1758 20.2.2020 Jozef Štofík
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 20.2.2020 Jozef Štofík
2
Výskytové záznamy
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 22.2.2020 Jozef Limánek
Rhus typhina 22.2.2020 Oravský Podzámok Jozef Limánek
2
Výskytové záznamy
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 25.2.2020 Dan Harťanský
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 25.2.2020 Dan Harťanský
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 20.2.2020 Marta Hrešová
3
Výskytové záznamy
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 19.2.2020 Marta Hrešová
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 23.2.2020 Marta Hrešová
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 25.2.2020 Marta Hrešová
3
Výskytové záznamy
Martes foina (Erxleben, 1777) 21.2.2020 Lietavský hrad Pavol Žídek
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 21.2.2020 Pavol Žídek
Strix aluco Linnaeus, 1758 21.2.2020 Pavol Žídek
5
Výskytové záznamy
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 175... 25.2.2020 PR ROCHOVICA Pavol Žídek
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 20.2.2020 PR ROCHOVICA Pavol Žídek
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 20.2.2020 PR ROCHOVICA Pavol Žídek
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 20.2.2020 Pavol Žídek
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 20.2.2020 Pavol Žídek
1
Výskytové záznamy
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 19.2.2020 Richard Pekara

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Peter Drengubiak

Najzapisovanejší druh

Vlk dravý

Spolu

20 236

Pozorovaných
druhov


1 367K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

jazýčkovec jadranský Himantoglossum adriaticum

13.6.2016 - PR Štokeravská ...

Helga Kothajová


jazyčník sibírsky Ligularia sibirica

13.8.2019 - Pusté Pole, NPR...

Štefánia Bryndzová


črievičník papučkový Cypripedium calceolus

22.5.2019 - SNV, Okrúhly le...

Štefánia Bryndzová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Zubor hrivnatý Bison bonasus (Linnaeus, 175...

20.2.2020

Štofík Jozef


Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

20.2.2020

Hrešová Marta


Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758

11.12.2019 - Ondavka

Marta Hrešová


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality