Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca
mlok karpatský 1.8.2019 Veľké osturnianske jazero
kunka žltobruchá 29.7.2019 Zadný potok
Mlok hrebenatý 31.7.2019 Malé osturnianske jazerá
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 7.8.2019 Spišský Hrhov
2
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky
kunka žltobruchá 22.8.2019 Šambronka
1
Záznamy monitoringu
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda
1
Záznamy monitoringu
mlok karpatský 25.7.2019 Jazierka
1
Záznamy monitoringu
skokan hnedý 16.4.2019 Červený Kameň-PR Nebrová
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 4.9.2019 Revištský rybník
2
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 22.8.2019 Ptrukša-mokraď
skokan štíhly 22.8.2019 Ptrukša-mokraď
2
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 12.9.2019 Muráň- lom
kunka žltobruchá 12.9.2019 Zbojská - lom
1
Záznamy monitoringu
jašterica múrová 13.9.2019 Hrochoť
5
Výskytové záznamy
Sphenolobus minutus 12.9.2019 Furcotská dolina Miloš Lukáč
Calypogeia neesiana 12.9.2019 Furcotská dolina Miloš Lukáč
Ptilidium pulcherrimum 12.9.2019 Furcotská dolina Miloš Lukáč
Nardia scalaris 12.9.2019 Furcotská dolina Miloš Lukáč
Lophozia sudetica 12.9.2019 Bystrá lávka Miloš Lukáč
3
Výskytové záznamy
Phragmites australis 17.9.2019 Chorvátske rameno Helga Kothajová
Ailanthus altissima 16.9.2019 Karlova Ves Helga Kothajová
Amaranthus retroflexus 16.9.2019 Karlova Ves Helga Kothajová
2
Výskytové záznamy
Mantis religiosa L., 1758 14.9.2019 Očová Miloš Lukáč
Mantis religiosa L., 1758 14.9.2019 Detva Miloš Lukáč
5
Výskytové záznamy
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca Peter Krišovský
Vicia cracca 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca Peter Krišovský
Urtica dioica 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca Peter Krišovský
Epilobium roseum 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca Peter Krišovský
Lysimachia nummularia 26.8.2019 Červený Kláštor, p. breh Dunajca Peter Krišovský
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 7.8.2019 Spišský Hrhov Peter Krišovský
Alnus glutinosa 7.8.2019 Spišský Hrhov Peter Krišovský
Alnus glutinosa 7.8.2019 Spišský Hrhov Peter Krišovský
Prunus spinosa 7.8.2019 Spišský Hrhov Peter Krišovský
Prunus spinosa 7.8.2019 Spišský Hrhov Peter Krišovský
5
Výskytové záznamy
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky Peter Krišovský
Equisetum arvense 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky Peter Krišovský
Anthyllis vulneraria 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky Peter Krišovský
Hypericum perforatum 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky Peter Krišovský
Rumex crispus 6.8.2019 Stará Ľubovňa, ľ. breh Jakubianky Peter Krišovský
5
Výskytové záznamy
Horské vodné toky a bylinné porasty po... 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda Peter Krišovský
Trifolium repens 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda Peter Krišovský
Trifolium hybridum 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda Peter Krišovský
Veronica beccabunga 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda Peter Krišovský
Chaerophyllum hirsutum 22.8.2019 Mlynčeky, potok Kežmarská Biela Voda Peter Krišovský
1
Výskytové záznamy
Ursus arctos 11.9.2019 Ján Rusinko
4
Výskytové záznamy
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) 25.7.2019 Jazierka Katarína Kisková
Rana temporaria Linnaeus, 1758 25.7.2019 Jazierka Katarína Kisková
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 25.7.2019 Jazierka Katarína Kisková
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 25.7.2019 Jazierka Katarína Kisková
1
Výskytové záznamy
Rana temporaria Linnaeus, 1758 16.4.2019 Červený Kameň-PR Nebrová Soňa Štefaniková

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Anna Dobošová

Najzapisovanejší druh

smrek obycajný

Spolu

20 091

Pozorovaných
druhov


1 332K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

bahnička kranská Eleocharis carniolica

11.6.2019 - Osadné - pri Hl...

Miroslav Buraľ


črievičník papučkový Cypripedium calceolus

10.6.2019 - Oravská Lesná, ...

Ivan Šustr


jazýčkovec východný Himantoglossum caprinum

2.7.2019 - Smolenice

Darina Válková


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

medveď hnedý Ursus arctos

11.9.2019

Rusinko Ján


mlok karpatský Triturus montandoni (BOULENG...

1.8.2019 - Veľké osturnian...

Katarína Kisková


kunka žltobruchá Bombina variegata (LINNAEUS,...

22.8.2019 - Šambronka

Katarína Kisková


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality