Vytlačiť

korýtko riečne

korýtko riečne


Kód TML

TML_UnioCras_051 (38 792,65 m2)

Meno mapovatela

Saxa Andrej

Dátum monitoringu

24.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

regulovaný vodný tok, čiastočne s brehovým porastom, zárasty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Merania vody

pH vody

Obsah vápnika vo vode


Elektrická konduktivita vody (mS/m)

Teplota vody


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok Stredná 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Nízka 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V+/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Prejdená bola takmer celá TML od bufetu Rybárik (150 m od ústia Hrona) po prvý most (po toku v rybárskych čižmách). Populácia korýtka riečneho je stabilná až mierne rastúca. Zistená vysoká početnosť mladých jedincov. Spočítaných bolo celkom 3660 živých jedincov a 31 recentných schránok. Reálna početnosť je min. 1,5 násobne vyššia..


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
TMP_UnioCras_051__001 10,00 x 50,00 GPS

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Živé / Recentné / Subrecenté Spôsob zberu Charakteristika Komentár
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 50 / 0 / 0 JUVENIL - nedospelý jedinec
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 25 / 0 / 0 IMAGO - imágo, dospelý jedinec
skokan zelený 4 / 0 / 0 ADD - dospelý jedinec
užovka fŕkaná 5 / 0 / 0 ADD - dospelý jedinec
korýtko riečne 3 660 / 31 / 2 ADD - dospelý jedinec
korýtko riečne TMP_UnioCras_051_001 500 / 2 / 0 ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte
Peter Gáborík
12.10.2019 22:08:46

Bolo by fajn, keby ste mal pravdu a populácia by bola zastabilizovaná.

Peter Gáborík
12.10.2019 22:09:29

Bolo by fajn, keby ste mal pravdu a populácia by bola zastabilizovaná.

Rýchle odkazy