Prehľad záberov biotopov

Biotop
 
Typ zmeny biotopu
 
Typ záberu
 
Bioregión
 
Kraj
 
Okres
 
Obec
 
ÚEV
 
CHVÚ
 
Oblasť investičnej činnosti
 
Popis investicnej cinnosti
 
Rozloha od-do
 - 
 
Dátum od-do
 - 
 

Zrušiť
 
Zobrazených 1 - 1 z 1 záznamov

 
Biotop ÚEV kód CHVÚ kód Typ zmeny Rozloha (ha) Kumulatívny vplyv na ÚEV Kumulatívny vplyv na CHVÚ Kumulatívny vplyv na biotop Bioregión
6211 - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) - important orchid sites Zničenie 150,000000 alpský región
 
 
1