Vytlačiť

Aktuality

Opatrenie s novými územiami európskeho významu nadobudlo účinnosť

Opatrenie s novými územiami európskeho významu nadobudlo účinnosť.

11.1.2018

Monitoring 2016

Monitoring rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu prebiehal v roku 2016 na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách v modifikovanej podobe podľa platných metodík monitoringu. Monitoring bol vykonaný na 646 TML pre živočíchy, 220 TML pre rastliny a 76 TML pre biotopy. Komplexný informačný a monitorovací systém bol doplnený o 6 283 zoologických a 9 826 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov.

30.8.2017

Reportáž o Biomonitoring.sk v relácii RTVS Halali

Reportáž o Biomonitoring.sk v relácii RTVS Halali

24.1.2017

Projekt ŠF Monitoring úspešne ukončený

Informácia o ukončení projektu ŠF Monitoring

15.3.2016

Stiahnite si do vášho mobilu alebo tabletu mobilnú aplikáciu pre zber výskytových údajov pre KIMS.

KIMS - Výskytové dáta pre verejnosť. Stiahnite si mobilnú aplikáciu pre OS Android verzie 4.03 a vyššej.

25.6.2015

KIMS predstavený verejnosti

Dnes bol v rámci konferencie EnviroIfórum 2015 verejne predstavený Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR (KIMS)

17.6.2015

Verejná konzultácia k smerniciam EÚ

Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov. Do konzultácií sa verejnosť môže zapojiť do 24. júla 2015 (vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ) Podrobnejšie informácie nájdete aj v slovenskom jazyku na stránke Európskej komisie.

4.6.2015

Konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska

V dňoch 19. a 20. októbra 2010 sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene VIII. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému "Ochrana biodiverzity v biosférických rezerváciách Slovenska", ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia BR Poľana a medzinárodného roka biodiverzity OSN.

8.8.2014

Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy

Obec Nižná Polianka od 2. júla 2014 realizuje dvojročný projekt s názvom Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT, ktorý bol podporený zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 a štátneho rozpočtu SR.

1.8.2014

 
 
1
 
 
 

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality