Vytlačiť

Konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska

8.8.2014

V dňoch 19. a 20. októbra 2010 sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene VIII. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému "Ochrana biodiverzity v biosférických rezerváciách Slovenska", ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia BR Poľana a medzinárodného roka biodiverzity OSN.

Hlavnými cieľmi konferencie sú:

  • analyzovať 20 rokov programu UNESCO Človek a biosféra od udelenia certifikátu Biosférická rezervácia Chránenej krajinnej oblasti Poľana
  • zhodnotiť celosvetové úsilie ochrany prírody v oblasti ochrany biodiverzity na území biosférických rezervácií
  • prezentovať najnovšie výsledky výskumov a monitoring zmien životného prostredia na území BR Poľana s ťažiskovým zameraním na ochranu biodiverzity
  • bilancovať najnovšie aktivity v ďalších troch slovenských biosférických rezerváciách vo všetkých aspektoch, ako aj v zahraničných biosférických rezerváciách, predovšetkým však vo vzťahu k ochrane biodiverzity

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality