Vytlačiť

Projekt ŠF Monitoring úspešne ukončený

15.3.2016

Ku dňu 31.12.2015 bol úspešne ukončený projekt ŠOP SR pod názvom "Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti", na ktorom sa podieľalo 152 botanických a 185 zoologických mapovateľov. Poďakovanie im patrí za spracovanie metodík, návrh trvale monitorovacích lokalít (TML), samotný terénny monitoring a trpezlivosť pri vkladaní dát do nového informačného systému (KIMS). Predmetom monitoringu bolo 65 typov biotopov, 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín na viac ako 10 tisíc TML. Uskutočnilo sa viac ako 16 800 terénnych návštev TML.

Aktuálny článok k realizácii projektu nájdete v Enviromagazíne 6/2015 na str. 24-25. Stiahnuť si môžete na z tohto miesta: http://www.enviromagazin.sk/enviro2015/06_Enviromagazin_2015.pdf.

Štátna ochrana prírody SR má zámer v monitoringu ďalej pokračovať.

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality