Vytlačiť

Monitoring 2016

30.8.2017

Monitoring rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu prebiehal v roku 2016 na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách v modifikovanej podobe podľa platných metodík monitoringu. Monitoring bol vykonaný na 646 TML pre živočíchy, 220 TML pre rastliny a 76 TML pre biotopy. Komplexný informačný a monitorovací systém bol doplnený o 6 283 zoologických a 9 826 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov.

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality