Pridaj nové pozorovanie 3
Záznamy monitoringu
poniklec lúčny maďarský 4.4.2019 Malá Trňa, Šimonov vrch
poniklec lúčny maďarský 4.4.2019 Malý Kamenec, Tarbucka
poniklec lúčny maďarský 3.4.2019 Malý Horeš, PR Poniklecová lúčka
5
Záznamy monitoringu
jesienka piesočná 18.4.2019 Cenkov, NPR Cenkovska lesostep
jesienka piesočná 18.4.2019 Čenkov, sz okraj lesného komplexu
Korýtko riečne 17.7.2018 Štúrovo – rameno Dunaja pri ústí Hrona
Korýtko riečne 18.5.2019 Dunaj-Ipeľ – Čenkovský ostrov – rameno Dunaja
Korýtko riečne 18.5.2019 Radvaň nad Dunajom
5
Záznamy monitoringu
Včelník rakúsky 3.5.2019 Plešivec, Nad Novým Hámrom
Včelník rakúsky 3.5.2019 Plešivec, Nad Novým Hámrom II
Včelník rakúsky 3.5.2019 Plešivec, nad cestou
poniklec veľkokvetý 20.3.2019 Kečovo, Kečovské lúky
poniklec veľkokvetý 3.4.2019 Kováčová, NPR Drienovec
3
Záznamy monitoringu
poniklec otvorený 8.4.2019 Háj, Krkavčie skaly
kosatec bezlistý uhorský 10.5.2019 Háj, Orlia bašta
kosatec bezlistý uhorský 21.5.2019 Háj, Krkavčie skaly
5
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 30.5.2019 Dolná Stredná chatová osada
3
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 29.5.2019 Súľov - Hradná
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 29.5.2019 Súľov lem okolo žltej značky
3
Záznamy monitoringu
Fuzáč alpský 11.7.2019 Hodrušská hornatina - TMP č.1, k. ú. Brehy
Fuzáč alpský 3.7.2019 Hodrušská hornatina - TMP č.2, k. ú. Uhliská
Roháč obyčajný 25.6.2019 Hodrušská hornatina
3
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 4.7.2019 Cirocha (Snina - Modra n/Cir.)
Vydra riečna 4.7.2019 Cirocha VN Starina - Snina
Vydra riečna 7.5.2019 Morské oko
1
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 26.6.2019 Sobranecký potok (Choňk.-Podhr.)
1
Záznamy monitoringu
Korýtko riečne 17.5.2019 Komárno Kysučka rieka Dunaj
1
Výskytové záznamy
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica 4.4.2019 Malá Trňa, Šimonov vrch Miroslava Birošová
5
Výskytové záznamy
Ailanthus altissima 18.4.2019 Cenkov, NPR Cenkovska lesostep Kristián Bacsa
Padus serotina 18.4.2019 Cenkov, NPR Cenkovska lesostep Kristián Bacsa
Robinia pseudoacacia 18.4.2019 Cenkov, NPR Cenkovska lesostep Kristián Bacsa
Colchicum arenarium 18.4.2019 Kristián Bacsa
Taraxacum sp. 18.4.2019 Čenkov, sz okraj lesného komplexu Kristián Bacsa
4
Výskytové záznamy
Dracocephalum austriacum 3.5.2019 Róbert Šuvada
Dracocephalum austriacum 3.5.2019 Róbert Šuvada
Pulsatilla grandis 20.3.2019 Róbert Šuvada
Pulsatilla grandis 3.4.2019 Róbert Šuvada
3
Výskytové záznamy
Pulsatilla patens 8.4.2019 Róbert Šuvada
Iris aphylla subsp. hungarica 10.5.2019 Róbert Šuvada
Iris aphylla subsp. hungarica 21.5.2019 Róbert Šuvada
5
Výskytové záznamy
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 30.5.2019 Dolná Stredná chatová osada Paulína Smatanová
Veronica chamaedrys 30.5.2019 Dolná Stredná chatová osada Paulína Smatanová
Colchicum autumnale 30.5.2019 Dolná Stredná chatová osada Paulína Smatanová
Dactylis glomerata 30.5.2019 Dolná Stredná chatová osada Paulína Smatanová
Frangula alnus 30.5.2019 Dolná Stredná chatová osada Paulína Smatanová
5
Výskytové záznamy
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 29.5.2019 Prečín Paulína Smatanová
Anthericum ramosum 29.5.2019 Prečín Paulína Smatanová
Peucedanum cervaria 29.5.2019 Prečín Paulína Smatanová
Carex michelii 29.5.2019 Prečín Paulína Smatanová
Achillea millefolium agg. 29.5.2019 Prečín Paulína Smatanová
5
Výskytové záznamy
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 11.7.2019 Tomáš Flajs
Ursus arctos 2.7.2019 Tomáš Flajs
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 2.7.2019 Tomáš Flajs
5
Výskytové záznamy
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 175... 16.7.2019 Kozelník Dušan Farbiak
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 16.7.2019 Dušan Farbiak
Asio otus (Linnaeus, 1758) 16.7.2019 Stanislav Ondruš
Merops apiaster Linnaeus, 1758 16.7.2019 Stanislav Ondruš
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 16.7.2019 Dubové, okr. Zvolen Stanislav Ondruš
1
Výskytové záznamy
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 17.7.2019 Radovan Reťkovský
1
Výskytové záznamy
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 9.7.2019 Peter Drengubiak

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Paulína Smatanová

Najzapisovanejší druh

Medveď hnedý

Spolu

20 070

Pozorovaných
druhov


1 317K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

poniklec lúčny maďarský Pulsatilla pratensis subsp. ...

4.4.2019 - Malá Trňa, Šimo...

Miroslava Birošová


jesienka piesočná Colchicum arenarium

18.4.2019 - Cenkov, NPR Cen...

Kristián Bacsa


poniklec lúčny maďarský Pulsatilla pratensis subsp. ...

4.4.2019 - Malý Kamenec, T...

Miroslava Birošová


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Podkovár malý Rhinolophus hipposideros (Be...

11.7.2019

Mički Norbert


Podkovár malý Rhinolophus hipposideros (Be...

27.6.2019

Mički Norbert


Fuzáč alpský Rosalia alpina alpina Linnae...

11.7.2019 - Hodrušská horna...

Dušan Farbiak


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality