Pridaj nové pozorovanie 5
Záznamy monitoringu
hrabavka škvrnitá 28.5.2024 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
kunka červenobruchá 23.4.2024 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
hrabavka škvrnitá 9.5.2022 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
ropucha zelená 22.5.2024 PR Žitavský luh (Maňa. NZ)
kunka červenobruchá 25.4.2024 Slanisko Akomáň. jazierka (NZ)
1
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 18.4.2024 Martovce. PR Alúvium Žitavy (KN)
1
Záznamy monitoringu
skokan ostropyský 13.5.2024 Parížske močiare Gbelce (NZ)
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 30.4.2024 Zemplínska Šírava
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 24.3.2022 Mokroluh
2
Záznamy monitoringu
skokan štíhly 26.3.2024 CHA Fenek
ropucha zelená 8.6.2023 Fiľakovo
1
Záznamy monitoringu
rosnička zelená 8.6.2023 Príbrežie Ružinej
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 10.5.2023 VN Málinec
1
Záznamy monitoringu
kunka žltobruchá 10.5.2023 Alúvium Blhu
1
Záznamy monitoringu
kunka červenobruchá 27.4.2023 Rimavská Sobota
4
Výskytové záznamy
Eleocharis carniolica 7.8.2022 Jaroslav Vlčko
Thesium ebracteatum 1.6.2022 SKUEV0969 Hradné lúky Jaroslav Vlčko
Molobratia teutonus (Linne, 1767) 9.6.2024 Banská Bystrica, Iliaš Matej Schwarz
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 6.3.2024 Klimentov vrch Martin Tuhársky
4
Výskytové záznamy
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) 15.6.2024 Martin Lukáň
Asclepias syriaca 15.6.2024 Martin Lukáň
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 14.6.2024 Martin Lukáň
Meles meles (Linnaeus, 1758) 3.6.2024 Martin Lukáň
5
Výskytové záznamy
Martes foina (Erxleben, 1777) 27.5.2024 Martin Lukáň
Leccinum scabrum 31.10.2023 Pezinok, ul. 1 mája Vladislav Marušic
Cyathus striatus 23.10.2023 Pezinok, Malé Karpaty Vladislav Marušic
Pleurotus ostreatus 23.9.2023 Pezinok, Malé Karpaty Vladislav Marušic
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802... 12.9.2023 Pezinok, ul. 1 mája Vladislav Marušic
1
Výskytové záznamy
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 15.6.2024 Martin Mária Apfelová
5
Výskytové záznamy
Martes foina (Erxleben, 1777) 11.6.2024 Mošove - cesta 1/65 Mária Apfelová
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 16.6.2024 Mária Apfelová
Larus cachinnans Pallas, 1811 16.6.2024 Požehy rybníky Mária Apfelová
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 16.6.2024 Požehy rybníky Mária Apfelová
Ardea alba Linnaeus, 1785 16.6.2024 Požehy - rybníky Mária Apfelová
3
Výskytové záznamy
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 16.6.2024 Blatná Polianka, JV Martin Danilák
Apus apus (Linnaeus, 1758) 11.6.2024 Martin Danilák
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 11.6.2024 Martin Danilák
5
Výskytové záznamy
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) 13.6.2024 VN Oreské Martin Danilák
Asclepias syriaca 13.6.2024 Martin Danilák
Ambrosia artemisiifolia 13.6.2024 Martin Danilák
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 13.6.2024 Martin Danilák
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 13.6.2024 Martin Danilák
1
Výskytové záznamy
Lopinga achine (Scopoli, 1763) 8.6.2024 Pavel Forgáč
1
Výskytové záznamy
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 13.6.2024 Vladimír Wsól
1
Výskytové záznamy
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1785) 30.4.2024 Kamenistá dolina Martin Tuhársky

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Jozef Lengyel

Najzapisovanejší druh

skokan hnedý

Spolu

22 048

Pozorovaných
druhov


2 195K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

kozák brezový Leccinum scabrum

31.10.2023 - Pezinok, ul. 1 ...

Marušic Vladislav


ciaškovec pásikavý Cyathus striatus

23.10.2023 - Pezinok, Malé K...

Marušic Vladislav


hliva ustricovitá Pleurotus ostreatus

23.9.2023 - Pezinok, Malé K...

Marušic Vladislav


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Skokan zelený Pelophylax esculentus (Linna...

13.6.2024 - VN Oreské

Danilák Martin


muchárka Molobratia teutonus (Linne, ...

9.6.2024 - Banská Bystrica...

Schwarz Matej


Steatoda triangulosa (W... Steatoda triangulosa (Walcke...

12.9.2023 - Pezinok, ul. 1 ...

Marušic Vladislav


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


hrúz Vladykov (bieloplu... Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality