Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
vážka jednoškvrnná 6.6.2022 Teplý vrch - zvernica
1
Záznamy monitoringu
Modráčik krvavcový 6.8.2022 Martovce
1
Záznamy monitoringu
bystruška potočná 15.6.2022 Milič
1
Záznamy monitoringu
plch lieskový 11.8.2022 Urbárska hora
1
Záznamy monitoringu
5
Záznamy monitoringu
Alpínske trávinnobylinné porasty na si... 25.7.2022 Velická dolina - Kvetnica
Kosodrevina 26.6.2022 Bel. Tatry - Ovcie Kominy
Kosodrevina 9.7.2022 Važecká dolina - Handel
Kosodrevina 10.7.2022 Grúnik pod Kriváňom
1
Záznamy monitoringu
Kosodrevina 19.7.2022 Smutna doilina
2
Záznamy monitoringu
mlok karpatský 11.8.2022 Barania hlava
mlok karpatský 25.6.2022 Krčahy
1
Záznamy monitoringu
1
Záznamy monitoringu
2
Výskytové záznamy
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 11.8.2022 Peter Ďubašák
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 11.8.2022 Peter Ďubašák
1
Výskytové záznamy
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 12.8.2022 Peter Ďubašák
1
Výskytové záznamy
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, ... 12.8.2022 Branislav Endel
1
Výskytové záznamy
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 12.7.2022 Nolčovo Peter Horváth
5
Výskytové záznamy
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 6.6.2022 Pavol Forgáč
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 6.6.2022 Teplý vrch - zvernica Pavol Forgáč
Libellula depresa 6.6.2022 Teplý vrch - zvernica Pavol Forgáč
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 6.6.2022 Teplý vrch - zvernica Pavol Forgáč
Aeshna isoceles (Müller, 1767) 6.6.2022 Teplý vrch - zvernica Pavol Forgáč
5
Výskytové záznamy
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 6.8.2022 Martovce Milan Janák
Cupido argiades (Pallas, 1771) 6.8.2022 Martovce Milan Janák
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) 6.8.2022 Martovce Milan Janák
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 6.8.2022 Martovce Milan Janák
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 6.8.2022 Martovce Milan Janák
4
Výskytové záznamy
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) 15.6.2022 Milan Janák
Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in ... 15.6.2022 Milič Milan Janák
4
Výskytové záznamy
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 17... 11.8.2022 Urbárska hora Andrej Saxa
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 17... 11.8.2022 Urbárska hora Andrej Saxa
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 17... 11.8.2022 Urbárska hora Andrej Saxa
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 17... 11.8.2022 Urbárska hora Andrej Saxa
5
Výskytové záznamy
Prechodné rašeliniská a trasoviská 8.6.2022 Pálenica Richard Hrivnák
Chamerion angustifolium 8.6.2022 Pálenica Richard Hrivnák
Stellaria alsine 8.6.2022 Pálenica Richard Hrivnák
Epilobium sp. 8.6.2022 Pálenica Richard Hrivnák
Viola palustris 8.6.2022 Pálenica Richard Hrivnák
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 12.8.2022 Dana Zimenová

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Branislav Lizoň

Najzapisovanejší druh

buk lesný

Spolu

21 301

Pozorovaných
druhov


1 534K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

kosáčik Hamatocaulis vernicosus

4.7.2021 - Poľana, rašelin...

Marek Žiačik


ochyrea tatranská Ochyraea tatrensis

14.8.2021 - Nízke Tatry, do...

Marek Žiačik


bielomach sivý Leucobryum glaucum

25.4.2021 - Nízke Tatry. Hi...

Marek Žiačik


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Modráčik krvavcový Maculinea teleius (Bergstrae...

6.8.2022 - Martovce

Milan Janák


vážka jednoškvrnná Leucorrhinia pectoralis (Cha...

6.6.2022 - Teplý vrch - zv...

Pavol Forgáč


bystruška potočná Carabus (Hygrocarabus) vario...

15.6.2022 - Milič

Milan Janák


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1...

25.4.2022 - Turiec, Martin

Apfelová Mária


korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality