Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom
1
Záznamy monitoringu
Nížinné a podhorské kosné lúky 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh
1
Záznamy monitoringu
4
Záznamy monitoringu
priadkovec trnkový 24.4.2021 Vaďovce
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 5.6.2021 Dúbravy (Nová Bošáca)
Spriadač kostihojový 1.8.2021 Zbehová
1
Záznamy monitoringu
užovka fŕkaná 19.6.2021 Zvolen
1
Záznamy monitoringu
jasoň chochlačkový 19.9.2021 Chrámec
1
Záznamy monitoringu
Hnedáčik osikový 5.6.2021 Zobor
1
Záznamy monitoringu
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 11.7.2021 Vrbovce, Bučkova jama
1
Záznamy monitoringu
jašterica múrová 19.6.2021 Fintice
1
Záznamy monitoringu
Spriadač kostihojový 1.8.2021 Hajdárové
3
Výskytové záznamy
Fallopia japonica 21.9.2021 Janka Smatanová
Fallopia japonica 21.9.2021 Janka Smatanová
Fallopia japonica 21.9.2021 Janka Smatanová
1
Výskytové záznamy
Impatiens parviflora 16.9.2021 Janka Smatanová
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom Jozef Kollár
Clematis vitalba 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom Jozef Kollár
Vinca minor 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom Jozef Kollár
Arabis hirsuta agg. 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom Jozef Kollár
Rumex obtusifolius 25.7.2021 Hradište pod Vrátnom Jozef Kollár
5
Výskytové záznamy
Nížinné a podhorské kosné lúky 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh Jozef Kollár
Potentilla argentea 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh Jozef Kollár
Populus x canescens 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh Jozef Kollár
Populus nigra 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh Jozef Kollár
Polygonum aviculare agg. 3.7.2021 Horný Čepeň, cvičisko Váh Jozef Kollár
2
Výskytové záznamy
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 15.8.2021 Dolné Orešany Jozef Kollár
Aquila heliaca Savigny, 1809 20.9.2021 Viliam Vongrej
5
Výskytové záznamy
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 14.8.2021 Selec Jozef Kollár
Cornus mas 14.8.2021 Selec Jozef Kollár
Malus sp. 14.8.2021 Selec Jozef Kollár
Seseli annum 14.8.2021 Selec Jozef Kollár
Sedum sexangulare 14.8.2021 Selec Jozef Kollár
3
Výskytové záznamy
Subpanónske travinnobylinné porasty 26.5.2021 Chrámec Dobromil Galvánek
Suchomilné travinnobylinné a krovinové... 26.5.2021 Dechtárske vinice Dobromil Galvánek
Subpanónske travinnobylinné porasty 26.5.2021 Drieňové Dobromil Galvánek
1
Výskytové záznamy
Panónske travinnobylinné porasty na sp... 26.5.2021 Seleštianska stráň Pavol Eliáš
1
Výskytové záznamy
Subpanónske travinnobylinné porasty 19.5.2021 Veľký Kopec Dobromil Galvánek
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 21.9.2021 János Csík

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Zuzana Dítě

Najzapisovanejší druh

smrek obycajný

Spolu

20 916

Pozorovaných
druhov


1 454K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

slizovka žltková Fuligo septica

10.9.2021 - Horná Lehota - ...

Škorňová Valéria


glejovka americká Asclepias syriaca

9.9.2021

Wittlinger Lukáš


netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

9.9.2021

Wittlinger Lukáš


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Chondrostoma nasus (Lin... Chondrostoma nasus (Linnaeus...

16.8.2021 - SKUEV0820 dolný...

Fedorčák Jakub


Alburnus alburnus (Linn... Alburnus alburnus (Linnaeus,...

16.8.2021 - SKUEV0820 dolný...

Fedorčák Jakub


Lota lota (Linnaeus, 17... Lota lota (Linnaeus, 1758)

30.6.2021 - SKUEV0843 dolná...

Fedorčák Jakub


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 178...

24.7.2019 - Lukavický potok

Andrej Saxa


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality