Pridaj nové pozorovanie 1
Záznamy monitoringu
Mlok karpatský 3.5.2019 NPR Komárnicka jedlina
1
Záznamy monitoringu
Hrabavka škvrnitá 16.4.2019 PR Kiarovský močiar
1
Záznamy monitoringu
Užovka fŕkaná 1.5.2019 Ladomer
4
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 17.4.2019 Kucany
Vydra riečna 17.4.2019 Udoč - most pri V. Kapušanoch
Vydra riečna 17.4.2019 Kucany
Vydra riečna 17.4.2019 Latorica - most
3
Záznamy monitoringu
Syseľ pasienkový 17.4.2019 Skalistý potok
Syseľ pasienkový 16.4.2019 Chorváty
Syseľ pasienkový 16.4.2019 Hrhov - pod Okrúhlym
2
Záznamy monitoringu
Vydra riečna 15.4.2019 Tisovec - Most nad Furmancom
Mlok karpatský 8.4.2019 Zbojská - lom
2
Záznamy monitoringu
Skokan hnedý 10.4.2019 Pšurnovice
Skokan hnedý 8.4.2019 Plevník_3
3
Záznamy monitoringu
Mlok hrebenatý 10.4.2019 Brestovské rybníky
Skokan štíhly 10.4.2019 Brestovské rybníky
Skokan hnedý 10.4.2019 Brestovské rybníky
4
Záznamy monitoringu
Skokan hnedý 10.4.2019 Rybnik Grofske chyšky
Skokan hnedý 1.4.2019 Rybnik Grofske chyšky
Skokan štíhly 1.4.2019 Rybnik Grofske chyšky
Skokan štíhly 10.4.2019 Rybnik Grofske chyšky
1
Záznamy monitoringu
Bobor vodný 3.12.2018 Močiarka I
5
Výskytové záznamy
Crex crex (Linnaeus, 1758) 19.5.2019 Erika Feriancova
Upupa epops Linnaeus, 1758 4.5.2019 Erika Feriancova
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 19.5.2019 Istebné Tomáš Flajs
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 19.5.2019 Istebné Tomáš Flajs
Cygnus olor (Gmelin, 1789) 19.5.2019 Istebné Tomáš Flajs
4
Výskytové záznamy
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) 18.5.2019 Erika Feriancova
Ursus arctos 18.5.2019 Erika Feriancova
Corvus corax Linnaeus, 1758 18.5.2019 Erika Feriancova
Upupa epops Linnaeus, 1758 11.5.2019 Erika Feriancova
5
Výskytové záznamy
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 18.5.2019 Lukáš Záhorec
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 18.5.2019 Lukáš Záhorec
Fallopia japonica 18.5.2019 Lukáš Záhorec
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) 18.5.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 4.5.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17.5.2019 Stanislav Ondruš
1
Výskytové záznamy
Strix aluco Linnaeus, 1758 4.5.2019 Erika Feriancova
5
Výskytové záznamy
Meles meles (Linnaeus, 1758) 17.5.2019 Zázrivá Tomáš Flajs
Taxus baccata 16.5.2019 Šútovská dolina Peter Kubík
Ursus arctos 20.5.2019 Peter Kubík
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 16.5.2019 Šútovská dolina Peter Kubík
Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 16.5.2019 Šútovská dolina Peter Kubík
4
Výskytové záznamy
Asclepias syriaca 17.5.2019 Tachty sady Jakub Melicher
Asclepias syriaca 17.5.2019 Tachty sady Jakub Melicher
Asclepias syriaca 17.5.2019 Tachty sady Jakub Melicher
Asclepias syriaca 17.5.2019 Tachty sady Jakub Melicher
1
Výskytové záznamy
Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) 11.5.2019 Lukáš Záhorec
1
Výskytové záznamy
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 15.5.2019 Peter Kubík

Štatistiky

Naj za posledných 7 dní

Najaktívnejší autor

Róbert Šuvada

Najzapisovanejší druh

Vydra riečna

Spolu

20 050

Pozorovaných
druhov


1 304K

Záznamov výskytov
a monitoringuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Posledné výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina

10.5.2019 - Rajecká Lesná

Limánek Jozef


vstavač mužský Orchis mascula

10.5.2019

Limánek Jozef


bradácik vajcovitolistý Listera ovata

10.5.2019 - Rajecká Lesná, ...

Limánek Jozef


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Kunka žltobruchá Bombina variegata (LINNAEUS,...

18.5.2019

Záhorec Lukáš


Sova lesná (sova obyčaj... Strix aluco Linnaeus, 1758

4.5.2019

Feriancova Erika


Dudok chochlatý Upupa epops Linnaeus, 1758

11.5.2019

Feriancova Erika


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Najzaujímavejšie výsledky monitoringu a pozorovaní

Rastliny

vstavač bledý Orchis pallens

7.5.2019

Smatanová Janka


rohovinovka obycajná Onygena equina

1.8.2015 - Demänovská slat...

Tomka Pavol


Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum

5.6.2014 - Háj, Pri stacio...

Róbert Šuvada


Všetky výskytové dáta - rastliny
Všetky záznamy monitoringu - rastliny

Živočíchy

Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

28.7.2015 - Zemplínske vrch...

Slávka Miňová


Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus Fang, 193...

3.10.2013 - Nitra - Jelšovc...

Jaroslav Andreji


Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 17...

13.8.2013 - Horný les

Tomáš Olšovský


Všetky výskytové dáta - živočíchy
Všetky záznamy monitoringu - živočíchy

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality