Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

mozaikovitý komplex biotopov: Ls1.1, Ls7.4, Lk11, Lk10

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Nízka 1,00 V-/B-
F01.01 - intenzívny chov rýb Nízka 50,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 5,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

polojasno


Multimédiá

 

Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
3 22,08270000 / 48,80930000 0 Chodníky aktívne
4 22,08150900 / 48,80856300 0 Hrady aktívny
5 22,06540000 / 48,81350000 0 Hrady neaktívny
6 22,07970000 / 48,81340000 0 Hrady neaktívny
7 22,07960000 / 48,81370000 0 Hrady neaktívny
8 22,08076900 / 48,81392700 0 Nory aktívna
9 22,07970000 / 48,81340000 0 Chodníky aktívne
10 22,08550000 / 48,80980000 0 Chodníky aktívne
11 22,08028000 / 48,81419000 0 Nory aktívna
12 22,08107700 / 48,80831600 0 Hrady aktévny
13 22,08167800 / 48,81392800 0 Hate aktívna
14 22,07902890 / 48,81490260 0 Hate aktívna

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rybárik riečny 4,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
orliak morský 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kormorán veľký 6,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
volavka popolavá 13,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Bobor vodný 6,00 vizuálne pozorovanie STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
Vydra riečna 1,00 vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy