Vytlačiť

kunka červenobruchá

kunka červenobruchá


Kód TML

TML_BombBomb_004 (429 390,84 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

25.4.2024


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis

Slaniskové spoločenstvá, periodicky na jar zaplavované, s umelo vytvorenými jazierkami (pôvodne pre poľovnú zver).

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01 - poľovníctvo Stredná 100,00 V-
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Stredná 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Slanisko Akomáň, pri meste Šurany, v súčasnosti sa na lokalite zavádza pastva (hovädzí dobytok), niektoré časti slaniska sú kosené. Slaniskové jazierka sú buď umelo vytvorené, ako napájadlá pre poľovnú zver a na lúkach sú prítomné i väčšie slaniskové depresie.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 20,00 x 20,00 bod je fixovaný
2 20,00 x 20,00 bod je fixovaný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kalužiak močiarny 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
sokol myšiar 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Straka čiernozobá (obyčajná) 10 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Škorec lesklý (obyčajný) 20 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kačica divá 1 ks B1 - možné hniezdenie
holub plúžik 1 ks B2 - možné hniezdenie
Kukučka obyčajná (jarabá) 1 ks B2 - možné hniezdenie
slávik krovinový (obyčajný) 3 ks B2 - možné hniezdenie
Žltochvost domový 1 ks B2 - možné hniezdenie
penica čiernohlavá 2 ks B2 - možné hniezdenie
penica popolavá 1 ks B2 - možné hniezdenie
Vrabec poľný 6 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
bažant poľovný 16 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
cíbik chochlatý 6 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
kunka červenobruchá 15 ks ADD - dospelý jedinec
Zajac poľný 5 ks ADD - dospelý jedinec
ropucha zelená 20 ks ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy