Lengyel Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kuna skalná Piková, Palárikovo, meander a okolie medzi PD Piková a bažantnicou Palárikovo ADD Martes foina (Erxleben, 1777) 1 25. 11. 2023 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Potkan hnedý Piková, Palárikovo, meander a okolie medzi PD Piková a bažantnicou Palárikovo ADD Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 1 25. 11. 2023 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Jazvec lesný Piková, Palárikovo, meander a okolie medzi PD Piková a bažantnicou Palárikovo ADD Meles meles (Linnaeus, 1758) 1 25. 11. 2023 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Jastrab krahulec M_MV Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 1 25. 11. 2023 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Labuť hrbozobá (veľká) Palárikovo, Piková, transekt III (Palárikovský potok) M_MV Cygnus olor (Gmelin, 1789) 4 25. 11. 2023 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 8861
 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
48801 Hrdzavka potápavá Netta rufina (Pallas, 1773) 27. 05. 2023 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48856 Potápka chochlatá Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 27. 05. 2023 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48857 Potápka červenokrká Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 27. 05. 2023 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48610 Chochlačka vrkočatá Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 27. 05. 2023 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48660 Vodnár potočný Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 27. 05. 2023 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 1057
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Buteo buteo buteo (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Nechránené Detail v atlase
Rutilus (Rutilus) rutilus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 308