Lengyel Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Palárikovo, Piková, jaseňová alej, asi 1 km na JZ od bývalého PD Piková ADD Nyctereus procyonoides (Gray, 1834) 1 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný skokan zelený Vodny mlyn Kolarovo HLAS Rana esculenta Linnaeus, 1758 20 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Rybárik riečny Vodny mlyn Kolarovo C3 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 2 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Sedmohlások hájový( obyčajný) Vodny mlyn Kolarovo C3 Hippolais icterina (Vieillot, 1817) 2 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný skokan ostropyský Vodny mlyn Kolarovo NEGAT Rana arvalis Nilsson, 1842 13. 05. 2022 Lengyel Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 1085
 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 27. 07. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 14. 02. 2022 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48482 hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 04. 08. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 17. 02. 2020 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
48481 rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 19. 07. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 66
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) Nechránené Detail v atlase
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 182