Vytlačiť

ropucha zelená

ropucha zelená


Kód TML

TML_BufoViri_012 (801 661,41 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

22.5.2024


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mokrade

Popis

Periodicky zaplavované mokrade s meandrom starého toku Žitavy.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.08 - iné outdoorové a rekreačné aktivity Nízka 20,00 V-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 60,00 V-
K01.02 - zazemňovanie Stredná 60,00 V-
K02.01 - sukcesia Stredná 60,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 10,00 % 10,00 %

Poznámky

Momentálne prebiehajúce menežmentové aktivity na lokalite, oprava stavidiel a úprava vodného režimu. Dočasné čiastočné zníženie vod. hladiny.


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 50,00 x 100,00 vizuálne
2 50,00 x 50,00 vizuálne

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pinka lesná 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kaňa močiarna 1 ks B1 - možné hniezdenie
Tesár čierny 1 ks B1 - možné hniezdenie
Škorec lesklý (obyčajný) 1 ks 10 ks B1 - možné hniezdenie
trsteniarik veľký 1 ks B2 - možné hniezdenie
trsteniarik pásikový ( malý) 2 ks B2 - možné hniezdenie
Kukučka obyčajná (jarabá) 1 ks B2 - možné hniezdenie
slávik krovinový (obyčajný) 1 ks B2 - možné hniezdenie
kačica divá 4 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
strnádka trstinová 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
skokan rapotavý 30 ks ADD - dospelý jedinec
ropucha zelená 5 ks ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy