Vytlačiť

skokan ostropyský

skokan ostropyský


Kód TML

TML_RanaArva_012 (963 001,06 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

13.5.2024


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mokrade

Popis

Rozsiahly komplex močiarnych spoločenstiev s priľahlým južným perifer. kanálom, prevaha porastov Phragmites australis, T.latifolia, T.angustifolia, Carex, sp. a pod.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Nízka 10,00 V-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 60,00 V-
K01.02 - zazemňovanie Vysoká 80,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Poznámky

Druh na lokalite zistený bol, jeho výskyt sa však predpokladá vo väčšom počte, nízka početnosť je pravdepodobne spôsobená len náhodnými vplyvmi.....


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan ostropyský 2 ks JUVENIL - nedospelý jedinec
hus divá 10 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
ďateľ veľký 5 ks D12 - isté hniezdenie
Lastovička domová 10 ks B1 - možné hniezdenie
chavkoš (bučiak) nočný 3 ks B1 - možné hniezdenie
Škorec lesklý (obyčajný) 2 500 ks B1 - možné hniezdenie
trsteniarik veľký 5 ks B2 - možné hniezdenie
trsteniarik tamaryškový 3 ks B2 - možné hniezdenie
Kukučka obyčajná (jarabá) 1 ks B2 - možné hniezdenie
svrčiak slávikovitý 15 ks B2 - možné hniezdenie
Vlha hájová (obyčajná) 1 ks B2 - možné hniezdenie
chriašteľ vodný 1 ks B2 - možné hniezdenie
penica čiernohlavá 1 ks B2 - možné hniezdenie
trsteniarik bahenný 30 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
kaňa močiarna 30 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
strnádka trstinová 10 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
Sliepočka zelenonohá (vodná) 4 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
bažant poľovný 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
skokan rapotavý 35 ks ADD - dospelý jedinec
jež bledý ( východoeurópsky) 1 ks ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy