Vytlačiť

hrabavka škvrnitá

hrabavka škvrnitá


Kód TML

TML_PeloFusc_007 (797 142,61 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

9.5.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- vysokosteblové ostricové porasty eulitorálneho stupna

Popis

8B21000 Vysokosteblové ostricové porasty Magnocaricetalia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 30,00 V-
H01 - znečistenie povrchových vôd Stredná 50,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 90,00 V-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 40,00 V-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 40,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 5,00 x 200,00 vizual
2 15,00 x 50,00 vizual

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pobrežník bojovný 20 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kalužiak močiarny 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
volavka biela( beluša veľká) 15 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kačica chrapačka 10 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kačica chrapačka 10 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kačica chripľavka 4 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
hus divá 14 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kaňa močiarna 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
lyska čierna 10 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
strnádka lúčna 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
močiarnica mekotavá 1 ks B1 - možné hniezdenie
žeriav popolavý 3 ks B1 - možné hniezdenie
orliak morský 1 ks B1 - možné hniezdenie
kunka červenobruchá 30 ks HLAS - hlasový prejav
hrabavka škvrnitá 15 ks HLAS - hlasový prejav
Srnec hôrny 10 ks ADD - dospelý jedinec
Zajac poľný 1 ks ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy