Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny

Kód TML

TML_40A0_034 (2 831,29 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

20.5.2020

Meno mapovateľa

Kothajová Helga


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
40A0 - Xerotermné kroviny 80,00
6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

70,00


E1

70,00

E0

3,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 20,00 V+
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Stredná 10,00 V+/B-
D01 - dopravné siete Vysoká 10,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 35,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

V marci pokosenie travinnej časti, odstránenie náletu inváznych drevín a preriedenie krov krovinorezom - Firma NAPOLI. Vhodné by bolo v budúcnosti aj občasné prepasenie raz za dlhší čas.Veľmi suchá jar.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Seseli sp. E1 1 - menej ako 1%
Arctium sp. E1 1 - menej ako 1%
Taraxacum sp. E1 1 - menej ako 1%
Pilosella sp. E1 1 - menej ako 1%
Epipactis sp. E1 1 - menej ako 1%
Melica sp. E1 1 - menej ako 1%
javor polný E1 1 - menej ako 1%
javor polný E2 1 - menej ako 1%
Rubus sp. E1 1 - menej ako 1%
Potentilla sp. E1 1 - menej ako 1%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%
pýr sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
cesnak orešcový E1 1 - menej ako 1%
arábka ovisnutá E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
asparágus lekársky E1 1 - menej ako 1%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
kozinec cícerovitý E1 1 - menej ako 1%
drác obycajný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy