Vytlačiť

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Kód TML

TML_8210_044 (10 570,16 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

14.6.2022

Meno mapovateľa

Smatanová Janka


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 60,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

3,00

E2

3,00


E1

10,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.04.01 - alpinizus a skalolezectvo Nízka 100,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Zlepencová skala severne orientovaná v tiesňave v NPR Súľovské skaly, komplex biotopov s dealpínskymi travinno-bylinnými porastami a reliktnou borinou. Zlepence sa drobia, čím vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj travinno-bylinnej vegetácie. Pokryvnosť etáží a súpis druhov s pokryvnosťami sú hodnotené len v biotope 8210, avšak druhy z biotopu 6190 a 91Q0 sa nachádzajú aj v úzkych pásoch v štrbinách. Pokryvnosť etáží je malá, zbytok tvorí zlepencová skala. Vyhradené miesto pre horolezcov.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
javor horský E2 1 - menej ako 1%
javor polný E1 1 - menej ako 1%
Viola sp. E1 1 - menej ako 1%
muchovník vajcovitý E2 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
slezinník červený E1 2 - medzi 1% a 50%
slezinník rutovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
stokráska Micheliho E1 1 - menej ako 1%
drác obycajný E2 1 - menej ako 1%
dvojštítok hladkoplodý E1 1 - menej ako 1%
prerastlík kosákovitý E1 1 - menej ako 1%
zvoncek moravský E1 1 - menej ako 1%
zvonček maličký E1 1 - menej ako 1%
bodliak sivastý E1 1 - menej ako 1%
ostrica nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädza Triumfettova E1 1 - menej ako 1%
nevädzník hlavácovitý E1 1 - menej ako 1%
lastovicník väcší E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy