Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 16,1 38,6 45,3 46,8 46,8 6,4 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 25,7 47,7 26,6 50,5 34,0 15,5 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 20,6 41,0 38,4 34,7 45,9 19,4 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,3 67,7 20,0 41,3 42,4 16,3 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 31,5 60,7 7,8 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,6 48,6 26,8 52,7 27,3 20,0 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,1 51,9 24,0 57,6 36,4 6,0 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,1 45,8 36,1 62,2 27,5 10,3 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 41,9 44,1 14,0 62,0 25,5 12,5 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 28,0 47,6 24,4 62,9 29,3 7,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 18,2 53,7 28,1 60,5 27,5 12,0 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,1 44,6 31,3 49,0 38,2 12,8 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 28,7 45,9 25,4 56,5 34,8 8,7 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,7 51,3 30,0 59,3 30,2 10,5 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 26,4 49,2 24,4 56,9 28,3 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 25,1 54,9 20,0 67,3 25,5 7,2 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,5 39,4 20,1 47,8 36,5 15,7 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 28,1 47,4 24,5 58,1 36,6 5,3 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 25,7 55,8 18,5 51,3 33,9 14,8 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,7 36,7 24,6 62,8 26,3 10,9 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 43,1 42,2 14,7 68,5 24,9 6,6 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 21,8 52,6 25,6 59,7 33,8 6,5 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 36,5 36,5 27,0 43,1 41,6 15,3 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 20,8 57,8 21,4 52,6 34,5 12,9 Detailné zobrazenie