Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 15,6 38,5 45,9 46,8 47,1 6,1 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 26,3 47,1 26,6 50,3 34,0 15,7 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 20,8 41,1 38,1 34,7 45,9 19,4 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,3 67,7 20,0 41,3 42,4 16,3 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 31,5 60,7 7,8 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,4 48,9 26,7 52,7 27,3 20,0 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,2 51,7 24,1 57,6 36,4 6,0 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,1 45,8 36,1 62,2 27,5 10,3 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 41,9 44,4 13,7 62,0 25,5 12,5 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 28,0 47,6 24,4 62,9 29,3 7,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 18,2 53,6 28,2 60,2 27,4 12,4 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,5 44,9 30,6 49,0 38,2 12,8 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 27,9 46,0 26,1 56,1 35,1 8,8 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,2 51,4 30,4 59,0 30,3 10,7 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 25,9 49,4 24,7 56,9 28,3 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 24,8 54,9 20,3 67,3 25,5 7,2 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,0 39,7 20,3 47,4 36,8 15,8 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 28,3 47,7 24,0 58,1 36,6 5,3 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 25,8 55,7 18,5 51,2 34,0 14,8 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,5 36,7 24,8 62,8 26,3 10,9 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 42,5 43,2 14,3 68,5 24,9 6,6 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 21,5 52,6 25,9 59,2 34,2 6,6 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 37,4 35,2 27,4 43,1 41,6 15,3 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 21,0 57,3 21,7 52,6 34,5 12,9 Detailné zobrazenie