Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 16,0 37,0 47,0 46,8 47,1 6,1 Detailné zobrazenie
Bratislava - RCOP 37,5 43,8 18,7 66,7 0,0 33,3 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 27,1 46,5 26,4 50,5 33,9 15,6 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 21,2 41,1 37,7 34,1 45,8 20,1 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,7 68,5 18,8 42,1 42,9 15,0 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 32,6 60,5 6,9 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 25,1 48,8 26,1 54,2 27,5 18,3 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 25,2 51,4 23,4 57,7 36,2 6,1 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,6 44,7 36,7 60,4 28,6 11,0 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 41,9 44,2 13,9 62,9 24,4 12,7 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 26,3 48,8 24,9 63,4 28,8 7,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 17,7 54,9 27,4 60,8 27,5 11,7 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,3 45,5 30,2 50,0 37,6 12,4 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 27,4 45,5 27,1 56,1 35,1 8,8 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,6 51,1 30,3 58,6 30,7 10,7 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 25,3 49,8 24,9 56,8 28,4 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 25,1 55,2 19,7 67,3 25,5 7,2 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,7 38,8 20,5 47,5 37,0 15,5 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 28,9 47,2 23,9 57,0 37,5 5,5 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 26,0 55,2 18,8 51,9 32,8 15,3 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 39,1 37,1 23,8 63,2 26,1 10,7 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 42,5 43,7 13,8 68,9 25,1 6,0 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 21,5 52,9 25,6 59,2 34,2 6,6 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 38,7 33,9 27,4 43,3 41,3 15,4 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 21,2 56,3 22,5 53,3 34,3 12,4 Detailné zobrazenie