Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 16,0 38,8 45,2 46,8 46,8 6,4 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 26,1 47,4 26,5 50,0 34,3 15,7 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 20,7 40,8 38,5 34,7 45,9 19,4 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,3 67,7 20,0 41,3 42,4 16,3 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 31,5 60,7 7,8 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,3 48,8 26,9 52,7 27,3 20,0 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,1 51,9 24,0 57,6 36,4 6,0 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,1 45,8 36,1 62,2 27,5 10,3 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 41,8 44,2 14,0 62,0 25,5 12,5 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 28,0 47,6 24,4 62,9 29,3 7,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 18,4 53,4 28,2 60,2 27,4 12,4 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,4 45,0 30,6 49,0 38,2 12,8 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 28,3 46,0 25,7 56,1 35,1 8,8 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,2 51,3 30,5 59,0 30,3 10,7 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 25,8 49,4 24,8 56,9 28,3 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 24,7 55,1 20,2 67,3 25,5 7,2 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,0 39,7 20,3 47,5 36,7 15,8 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 28,1 47,4 24,5 58,1 36,6 5,3 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 25,7 55,8 18,5 51,2 34,0 14,8 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,5 36,7 24,8 62,8 26,3 10,9 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 42,7 42,7 14,6 68,5 24,9 6,6 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 22,0 52,5 25,5 59,2 34,2 6,6 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 37,0 35,8 27,2 43,1 41,6 15,3 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 20,9 57,3 21,8 52,6 34,5 12,9 Detailné zobrazenie