Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 16,2 37,4 46,4 46,8 47,1 6,1 Detailné zobrazenie
Bratislava - RCOP 38,7 45,2 16,1 66,7 0,0 33,3 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 27,4 45,7 26,9 50,6 33,5 15,9 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 21,3 40,9 37,8 34,1 45,8 20,1 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,7 70,1 17,2 42,1 42,9 15,0 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 32,7 60,2 7,1 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,7 48,9 26,4 54,2 27,5 18,3 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 25,8 51,2 23,0 58,3 35,4 6,3 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,5 44,9 36,6 60,4 28,6 11,0 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 42,0 44,0 14,0 63,1 24,1 12,8 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 26,3 48,8 24,9 63,4 28,8 7,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 17,7 54,9 27,4 61,0 26,8 12,2 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,4 45,6 30,0 50,0 37,6 12,4 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 27,0 46,1 26,9 55,4 35,7 8,9 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,6 51,1 30,3 58,6 30,7 10,7 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 25,3 49,8 24,9 57,7 28,3 14,0 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 24,4 55,5 20,1 67,5 25,0 7,5 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,7 38,8 20,5 47,0 37,1 15,9 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 28,9 47,4 23,7 57,8 36,3 5,9 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 26,0 55,1 18,9 51,9 32,8 15,3 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 39,1 37,2 23,7 63,4 25,8 10,8 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 42,3 43,6 14,1 69,0 24,9 6,1 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 21,7 52,3 26,0 59,2 34,2 6,6 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 39,1 33,6 27,3 43,5 41,0 15,5 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 21,2 56,3 22,5 53,0 34,5 12,5 Detailné zobrazenie