Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 15,4 38,0 46,6 46,8 47,1 6,1 Detailné zobrazenie
Bratislava - RCOP 33,3 50,0 16,7 66,7 0,0 33,3 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 27,0 47,1 25,9 50,5 33,9 15,6 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 20,9 41,2 37,9 34,5 45,2 20,3 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,6 68,1 19,3 42,1 42,9 15,0 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 31,6 61,0 7,4 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,7 48,8 26,5 54,2 27,5 18,3 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,6 52,2 23,2 57,1 36,8 6,1 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,6 45,0 36,4 60,4 28,6 11,0 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 41,4 44,7 13,9 62,9 24,4 12,7 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 26,4 48,9 24,7 62,7 29,0 8,3 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 18,4 53,9 27,7 60,1 27,5 12,4 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,4 45,5 30,1 50,0 37,6 12,4 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 27,8 45,4 26,8 56,1 35,1 8,8 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,3 51,3 30,4 58,5 30,7 10,8 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 25,9 49,4 24,7 56,8 28,4 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 24,9 54,9 20,2 67,3 25,5 7,2 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,6 38,7 20,7 47,2 37,0 15,8 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 28,3 47,7 24,0 56,6 38,0 5,4 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 26,1 55,6 18,3 51,9 32,8 15,3 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,5 37,7 23,8 62,8 26,2 11,0 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 42,4 43,6 14,0 68,7 25,1 6,2 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 21,3 52,6 26,1 59,2 34,2 6,6 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 38,5 34,0 27,5 43,3 41,3 15,4 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 21,3 56,3 22,4 53,3 34,3 12,4 Detailné zobrazenie