Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Biele Karpaty - správa CHKO 16,1 38,6 45,3 46,8 46,8 6,4 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 25,5 47,9 26,6 50,2 34,5 15,3 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 20,9 40,9 38,2 34,7 45,9 19,4 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,2 67,8 20,0 41,3 42,4 16,3 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 31,5 60,7 7,8 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 25,0 48,4 26,6 53,0 27,1 19,9 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,1 51,9 24,0 57,6 36,4 6,0 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,2 45,7 36,1 63,7 26,4 9,9 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 41,7 44,4 13,9 62,0 25,5 12,5 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 28,2 47,5 24,3 62,9 29,3 7,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 18,0 54,5 27,5 60,8 27,4 11,8 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,4 44,4 31,2 49,0 38,2 12,8 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 28,9 46,2 24,9 56,5 34,8 8,7 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 18,8 51,8 29,4 59,3 30,2 10,5 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 26,4 49,2 24,4 56,9 28,3 14,8 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 25,2 55,0 19,8 67,9 25,0 7,1 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,5 39,3 20,2 47,8 36,5 15,7 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 27,5 48,1 24,4 59,4 35,6 5,0 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 25,9 55,6 18,5 51,3 33,9 14,8 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,6 36,7 24,7 62,8 26,3 10,9 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 43,8 41,7 14,5 68,3 25,2 6,5 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 22,3 52,5 25,2 59,7 33,8 6,5 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 36,6 36,8 26,6 42,2 41,3 16,5 Detailné zobrazenie
Záhorie - správa CHKO 20,7 57,9 21,4 52,6 34,5 12,9 Detailné zobrazenie