Vytlačiť

Mrena severná

Mrena severná

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

8

Priemerná plocha TML

2 000 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

20

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (18),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (12),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (12),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (10),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (8),Carassius auratus (Linnaeus, 1758) (7),Blicca bjoerkna (7),Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) (7),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (6),Esox lucius Linnaeus, 1758 (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
30.0% 70.0%
PAN:
42.9% 57.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
10.0% 60.0% 30.0%
PAN:
57.1% 14.3% 28.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
70.0% 30.0%
PAN:
71.4% 28.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
30.0% 70.0%
PAN:
42.9% 57.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 23,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 16,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 16,3 %
F02 - 11,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,3 %
K02 - biologické procesy 9,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 9,3 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 4,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 14,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,8 %
K02 - biologické procesy 14,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 11,1 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 7,4 %
A08 - hnojenie 7,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,4 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 7,4 %
J03 - iné zmeny ekosystému 7,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV