Belianske lúky

Kód územia

SKUEV0144

Výmera územia

102,409 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 08 00
Slovak Republic
Kpt.Nálepku č. 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Spišská Belá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,21452307

Zemepiská dĺžka

20,38543968

Nadmorská výška (m)

Max

697

Priemerná

683

Min

675

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The site consists of several smaller and larger springs supporting the fen. Fen sections with the highest water table feature small ponds with unique relic floral composition unparalleled in terms of Slovakia.

Ciele ochrany

The site represents the largest intact fen of Slovakia. The fen, which is typical for rather high content of carbonates, provides home to several rare and endangered communities of living organisms with the only location or the largest area of particular community in Slovakia. These communities feature a high number of relic, rare, endangered and protected species of lower and higher plants that are for their survival directly dependent on their typical properties.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable, as its communities are vitally dependent on the substantial level of water table. Any significant decline in the level of groundwater will inevitably result in the increased rate of the seral processes.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 61.631 % private - 38.369 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  neintenzívne kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Argas vespertilionis, Caliergon trifarium, Carex diandra, Carex dioica, Carex limosa, Emblethis duplicatus, Meesia triquetra, Pedicularis sceptrum-carolinum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) očkáň hnedý motýle 87,5 12,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 pimprlík močiarny mäkkýše 8,3 58,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 84,6 15,4 Zobraziť druh v atlase
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius senator Linnaeus, 1758 strakoš červenohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 strakoš sivý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 80,0 0,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov