Vytlačiť

Bobor vodný

Bobor vodný

Castor fiber Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

996 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

161

Priemerná plocha TML

486 771 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

770

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (169),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (122),Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (121),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (105),Sus scrofa Linnaeus, 1758 (77),Parus caeruleus Linnaeus, 1758 (66),Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) (59),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (59),Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (55),Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) (54)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
37.8% 49.5% 12.7%
PAN:
25.9% 67.8% 6.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
50.5% 47.8% 1.7%
PAN:
41.7% 56.8% 1.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
55.0% 43.0% 2.0%
PAN:
51.4% 47.0% 1.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
55.0% 34.0% 11.0%
PAN:
41.9% 55.0% 3.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 34,8 %
F02 - 26,1 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 21,7 %
C01 - baníctvo a lomy 8,7 %
D01 - dopravné siete 8,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 21,2 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 8,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,6 %
B02 - manažment lesa 8,3 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 8,3 %
D01 - dopravné siete 7,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 6,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 6,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,4 %
C01 - baníctvo a lomy 4,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 56,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 18,8 %
F02 - 18,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 60,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,6 %
B02 - manažment lesa 8,0 %
F02 - 3,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,5 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 1,2 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 1,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV