Bačkovská dolina

Kód územia

SKUEV0845

Výmera územia

223,034 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Bačkov, Dargov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,76168867

Zemepiská dĺžka

21,56613085

Nadmorská výška (m)

Max

720

Priemerná

466

Min

320

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Pholidoptera transsylvanica

Popis územia

Územie predstavuje súvislé lesné spoločenstvá v juhovýchodnej časti Slanských vrchov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Predmetné územie je súčasťou NPR Bačkovská dolina s piatym stupňom ochrany, ktorá bola vyhlásená Rozhodnutím komisie SNR pre kultúru a informácie č.6 zo dňa 25.04.1967 za štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR). Zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola s účinnosťou od 1. 1. 1995 ustanovená do kategórie národná prírodná rezervácia (NPR). Následne bola Vyhláškou MŽP SR č. 17/2003 ustanovená za národnú prírodnú rezerváciu. S tohto dôvodu je územie málo zraniteľné zásahom do biotopov.

Vlastníctvo

štátne - 91,71% súkromné - 8,29%

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov