Babia hora

Kód územia

SKUEV0189

Výmera územia

504,320 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Oravská Polhora

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,57111111

Zemepiská dĺžka

19,50777778

Nadmorská výška (m)

Max

1709

Priemerná

1403

Min

1171

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
  • 4070 - Kosodrevina
  • 6150 - Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 8110 - Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aconitum firmum ssp. moravicum, Canis lupus, Lynx lynx, Microtus tatricus, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

Two thirds of the site are covered with well-preserved spruce woods. Remaining sections of the site are formed by dwarf-pine as well as subalpine and alpine communities of the flysch zone. These communities harbour several rare and endangered elements of flora and fauna. Babia hora Mt. represents the highest peak of the Outer Western Carpathians and from the geological point of view it is formed by various sandstones of the Magurie flysch type. Its topography is typically moderately undulated. The site is noted for the occurrence of pseudokarstic caves.

Ciele ochrany

The site is situated within the territory of the PLA Horná Orava and it has been under continual protection since 1974 when it was awarded the status of a national nature reserve. It is also situated within the Horná Orava SPA and forms the core zone of the proposed territory of the Biosphere Reserve Babia hora. It features the primeval forest like communities typical for the montane locations as well as alpine and subalpine communities of the highest flysch peak of the Western Carpathians. The site harbours the only Slovak population of the nationally protected plant species Cerastium alpinum. Springs are marked for the presence of internationally acclaimed species Aconitum firmum subsp. moravicum reaching here the easternmost limit of its natural range.

Zraniteľnosť

Status of the local forest stands might be compromised as a result of both the impact of abiotic agents (wind, snow, transboundary air pollution) and biotic harmful agents (bark beetle outbreaks). Movement of visitors out of marked footpaths, uncontrollable collection of forest products, skiing activities, mountain biking and snowmobile usage contribute to the disturbance of local fauna species, trampling of vegetation cover and the destruction of nesting grounds. Local hunting activities contribute to the changes in the structure of resident fauna.

Vlastníctvo

state - 49.482 % urbarial communities - 50.518 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  vylepšený prístup na lokalitu
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  vandalizmus
J - prirodzené zmeny systému  
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  acidifikácia (prírodzená)
  antagonizmus s domácimi zvieratami
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Cerastium alpinum, Cornumutila quadrivittata, Eurythyrea austriaca, Leucanthemum rotundifolium, Talavera monticola

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 0,0 25,0 75,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov