Vytlačiť

vrchárka červenkavá

vrchárka červenkavá

Prunella collaris (Scopoli, 1769)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

6 249 377 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

40

Priemerný počet druhov v zázname

98


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) (356),Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) (345),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (300),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (244),Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (239),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (238),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (220),Turdus torquatus Linnaeus, 1758 (188),Turdus merula Linnaeus, 1758 (158),Turdus philomelos Brehm, 1831 (158)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
27.8% 11.1% 61.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
83.3% 16.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
77.8% 22.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
27.8% 11.1% 61.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 42,9 %
A03 - kosenie 28,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G02 - športové a rekreačné štruktúry 50,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 30,0 %
D02 - úžitkové vedenia 10,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 10,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV